vrijdag 30 november 2018

Chili stemt voor verbieden producten uit nederzettingen in Palestijns gebied

(Foto Chili Congres)

Het Nationale Congres van Chili heeft op de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk (29 november) met grote meerderheid een resolutie aangenomen die van de Chileense regering vraagt dat zij de import verbiedt van producten uit de Israelische nederzettingen in de bezette gebieden. De resolutie kreeg 99 stemmen vóór en slechts 7 stemmen tegen. In de tekst werd gesteld dat er ''sinds 1947 een permanente verdrijving van Palestijnen en verlies van hun land heeft plaatsgevonden, waardoor de volledige uitoefening van het recht op soevereiniteit van het Palestijnse volk onmogelijk is geworden''.
Mahmoud Nawajaa, lid van het Nationale Palestijnse BDS Commité (BNC) was blij met de resolutie en deed een beroep op de Chileense regering haar uit te voeren. Hij voegde er echter aan toe dat de hele economie van Israel profijt trekt van de illegale, koloniale bezettingspolitiek en dat het voor de landen in Latijns-Amerika en de hele wereld intussen tijd wordt hun betrokkenheid bij de Israelische verkrachtingen van de internationale wetten te beëindigen. ''Het verbieden van producten uit illegale Israelische nederzettingen op gestolen Palestijns land is niet meer echt voldoende. Om aan zijn morele en wettelijke verplichtingen te voldoen zou Chili met spoed een militair embargo tegen Israel moeten afkondigen,'' aldus Nawajaa.
De BDS beweging maakt duidelijk vorderingen in Chili. Eerder dit jaar werd de de stadValdivia de eerste stad in Latijns-Amerika die zichzelf uitriep tot een “Apartheids Vrije Zone” (AFZ). Afgelopen jaar stemden de studenten van de Medicijnen faculteit van de Universiteit van Chili voor het verbreken van banden met Israelische universiteiten. Dat volgde op soortgelijke beslissingen van de studenten van de faculteit van de Sociale wetenschappen en de Juridische faculteit.

Geen opmerkingen:

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...