maandag 19 november 2018

Israelische Raad van nederzettingen legt ''illegaal'' racebaan aan in de bezette Jordaanvallei


De Regionale Raad in de Jordaanvallei, een overkoepelende organisatie van de Israelische nederzettingen in de bezette Vallei van de Jordaan, heeft ''illegaal'', dat wil zeggen buiten alle planningsprocedures om een race- en kartcircuit aangelegd bij de nederzetting Petza'el (vlakbij de Palestijnse plaats Fasa'il  en niet ver van de Israelische nederzetting Ma'ale Efraim). De NGO Vrede Nu heeft dat samen met de Beweging voor de Vrijheid van Informatie boven water gekregen met een beroep op de Wet op de vrijheid van Informatie.
Uit de papieren bleek dat de Regionale Raad in 2017 284.000 shekel (ongeveer 60.000 euro) heeft overgemaakt naar een firma ''Economische Maatschappij van Aravot Hayarden''. Het volledige budget voor 2017 was 1,050,000 shekel (ruim 200.000 euro). En in 2018 werd een aanvullend budget van 5,615,000 (ruim 1.120.000 euro) goedgekeurd, waarvan het grootste deel, 4,145,000 shekel (ruim 800.000 euro) afkomstig was uit een bijdrage van het Israelische ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat bedrag was overigens nog niet overgemaakt.


 (Foto Haaretz)

De aanleg van de racebaan was immers (nog) niet via de gangbare Israelische procedures goedgekeurd. Het ministerie wacht dus tot dat met terugwerkende kracht alsnog gaat gebeuren. Illegaal gebouwde structuren worden, zoal op dit blog te lezen is, regelmatig door de  bezettingsmacht gesloopt. Maar dat geldt uiteraard alleen voor Palestijnse gebouwen, die nooit een vergunning van Israel hebben gekregen en ook nooit zullen krijgen. Voor Israelisch 'illegaal' bouwen gelden hele andere maatstaven, zoals steeds opnieuw  blijkt.
De constructie van de racebaan begon in 2016 zonder dat er een plan was. Een gedeelte van de baan ligt overigens in een ''oefenzone'' van het Israelische leger waarin met scherp wordt geschoten (een ''firing zone'') waarin bouwen sowieso volledig verboden is. Afgelopen februari was de baan (voor raceauto's en motorfietsen) klaar. In dezelfde maand  keurde de ''Hoge Raad voor Planning''  (Israels hoogste planningsorgaan) de indiening goed van een plan waarin de baan achteraf zou worden goedgekeurd, en waarin ook de bouw was opgenomen van een gebouw met 120 hotelkamers op een oppervlakte van 100 dunam, (10 hectare). Het plan werd in de ''Raad voor Wegen, Spoorwegen en Vliegvelden'' besproken maar het is tot op heden niet gepubliceerd, wat betekend dat het nog steeds niet is goedgekeurd.
Vrede Nu tekent erbij aan dat de Jordaanvallei in recente jaren ''het Wilde Westen'' van de Westoever is geworden, waar  zelfs Regionale Raden die als functie hebben de wet te handhaven, nu deelnemen aan het breken ervan. Ik, AbuP., teken erbij aan dat Israel tot voor kort goed was in het handhaven van een soort schimmige schijn, die oppervlakkig de indruk gaf dat bij het bouwen en construeren in de bezette gebieden (wat natuurlijk sowieso illegaal is) de hand aan bepaalde wettelijke voorschriften werd gehouden. Zelfs die schijn is intussen afgelegd sinds begin 2017 de Wet op het Achteraf goedkeuren van illegale nederzettingen werd aangenomen. Waarvan acte. Lezen jullie mee, daar op het ministerie van Buitenlandse Zaken en in de Tweede Kamer?

Geen opmerkingen:

Peuter Mohammed Tamimi overleden als gevolg van een Israelische kogel

  Mohammed Tamimi De 2,5 jaar oude peuter Mohammed HaythamTamimi uit Nabi Saleh is maandag in een Israelisch ziekenhuis overleden. Hij was v...