dinsdag 6 november 2018

Israel maakt zich op om de doodstraf in te stellen voor ''Palestijnse terroristen''

 Galg

De Israelische premier Netanyahu heeft zijn steun toegezegd aan een wetsvoorstel dat de mogelijkheden om Palestijnen ter dood te veroordelen aanmerkelijk verruimt. Om behandeling van de wet, die al eerder was ingediend in januari 2018, was gevraagd door Naftali Bennet van de partij Habayit haYehudi. Binnenkort komt de wet opnieuw aan de orde in de Knesset. 
 Minister van Defensie Avigdor Lieberman, die al langer voor invoering van de doodstraf ''voor terroristen'' ijvert, twitterde dinsdag: "Na ruim drie jaar van verwoede pogingen zal de doodstraf voor terroristen eindelijk op 14 november worden behandeld door de Justitiecommissie van de Knesset en daarna voor goedkeuring door de hele Knesset. We zullen geen concessies doen of stoppen voordat we deze missie hebben volbracht.''

Binnen de coalitie heerst echter geen eenstemmigheid. Minister Yuval Steinitz van Energie (Likud) verzet zich ertegen omdat de wet volgens hem imagoschade aanIsarel zou kunnen toebrengen.
Addameer, de organisatie die Palestijnse gevangenen ondersteunt en opkomt voor de mensenrechten, bericht dat de doodstraf al sinds 1950 bestaat in het Israelische rechtssysteem, maar dan alleen voor nazi-misdaden en de misdaad van genocide. (Onder die wet is in 1962 Adolf Eichmann opgehangen). Wat betreft het militaire recht, dat wordt toegepast tegen de Palestijnen, is de doodstraf ook al mogelijk voor iemand die een Israeli heeft gedood, maar dan moet die unaniem worden opgelegd door een rechtbank bestaande uit drie personen, en nadat de militaire officier van justitie daarom in zijn strafeis heeft gevraagd. De politiek van de staat is steeds gewest dat de doodstraf niet wordt geëist. 
In de nieuwe wet wordt dit allemaal verruimd. Unanimiteit is niet langer vereist in de rechtbank, de officier hoeft geen doodstraf te hebben geëist en er is bovendien een artikel dat het omzetten van de doodstraf, in bijvoorbeeld levenslang, onmogelijk maakt. Tevens wordt de wet uitgebreid met een mogelijkheid dat ook rechtbanken in Israel zelf, die dus het normale Israelische procesrecht en niet het militaire recht toepassen, de doodstraf opleggen.
Addameer tekent aan dat de wet een forse stap terug is in het Israelische rechtssysteem. De Internationale Conventie betreffende politieke- en burgerrechten stelt in artikel 6 dat doodstraffen niet mogen worden opgelegd als een eerlijk proces niet gegarandeerd is. En het militaire procesrecht in Isarel voldoet zeer zeker niet aan de internationale normen van een ''eerlijk proces''. Los  daarvan hebben bijvoorbeeld de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens meermalen opgeroepen de toepassing van de doodstraf geheel uit te bannen, zoniet zoveel mogelijk te beperken. Zeker in Europa wordt het opleggen van de doodstraf onder alle omstandigheden als barbaars en achterlijk beschouwd. 

Geen opmerkingen:

Tien doden bij luchtaanvallen ''door onbekenden'' in grensgebied Irak-Syrië

 Zeven  mensen zijn gedood en een zestal vrachtauto's is vernield in het Albu Kamal gebied aan de oostelijke grens van Syrië met Irak. D...