woensdag 28 november 2018

Joden in Nederland: keppeltjes onder de pet?

We staan er weer mooi op in Nederland. Waarschijnlijk is dit land erg antisemitisch. Dat zou je tenminste zeggen als je kijkt naar de uitkomst van een recent onderzoek van de Eén Vandaag televisie, samen met het Centraal Joods Overleg (CJO) onder 557 mensen.
Bijna de helft van de door deze twee organisaties 557 ondervraagden - namelijk 43% - heeft gemeld dat ze bang zijn om aan de buitenwereld te laten  blijken dat ze Joods zijn. Dat uit zich dan in het dragen van een pet of een hoed over hun keppeltje, of het verstoppen van hun kettinkje met Davidster onder een truitje of bloes. Veel ondervraagden zeiden dat volgens hen de uitingen van antisemitisme toenemen; 48 % zei dat ze situaties uit de weg gaan waar ze kunnen worden onthaald op antisemitische uitingen. 
Ik ontleen deze cijfers overigens niet aan een  Nederlandse krant - in Nederland werden de resultaten maandag gepubliceerd - maar de Israelische krant Haaretz. We staan er duidelijk weer mooi op in het buitenland.
Nog even wat verdere details:
- volgens 52% van de ondervraagden zijn de uitingen van antisemitisme op straat toegenomen, 59% zegt dat het ook in de media te merken is en 82% zegt dat het toeneemt op het internet.
- 34% zegt antisemitische opmerkingen over zich heen te hebben gekregen, en in 89% van deze gevallen waren die opmerkingen gekoppeld aan Israel.
- 11% zei dat antisemitisch geweld tegen hen was toegepast, ongeveer drie kwart zei antisemitische grappen te hebben gehoord, waarbij stereotypen gemaakt werden van Joden. En één van de ondervraagden kreeg een keer te horen dat hij nog in Nederland kon leven omdat men ''was vergeten zijn familie te vergassen''.
Schrikt u van dit soort nieuws? Ik niet, moet ik zeggen. Dit soort verhalen komt met enige regelmaat voorbij en bij mij rijzen dan steeds vooral vragen. Wie zijn die 557 mensen?  Zijn ze een representatieve doorsnee van de 30.000 à 40.000 Joden die Nederland telt? Hoeveel van hen dragen keppeltjes op straat? Ik moet dan altijd meteen denken aan het verhaal van een jaar of acht, negen geleden van een jongen die zei dat hij geen keppeltje durfde te dragen,  maar van wie ik heel zeker wist dat hij überhaupt nooit een keppeltje droeg, behalve wellicht als hij een keer naar de synagoge ging.
En het verhaal van de toename van antisemitisme op straat, in de krant of op het internet? Dat blijkt zelfs niet uit de mijns inziens toch vaak al behoorlijk overdreven statistieken van het CIDI. Dat 11% antisemitisch geweld heeft ervaren - idem hetzelfde,. Dat gebeurt volgens de CIDI-statistieken hoogstens één à twee keer per jaar en komt in sommige jaren in het geheel niet voor. Wat de krant betreft: ik heb het gevoel dat daarmee wordt bedoeld dat er van tijd tot tijd wel eens door dit of dat persorgaan voorzichtig kritiek wordt geuit op het feit dat Israel met zijn nederzettingen of met het dagelijks doodschieten van demonstranten in Gaza de internationale wetten overtreedt. Dat wordt door sommigen -vooral sommige Joden - als antisemitisch ervaren. Zij weten nu eenmaal niet beter of willen net beter weten.
Dat volgens de respondenten antisemitische opmerkingen gekoppeld worden aan Israel, is volgens mij hetzelfde verhaal. Zolang alles wat in Nederland voor Joodse pers doorgaat van het NIW, via Joods.nl tot Jonet (en het CIDI daarbij voorop), vrijwel totaal blind blijft voor het onophoudelijke, structurele geweld dat inherent is aan de bezetting, en de volstrekte wettelijke ongelijkheid van de Palestijnen, vestigt zich bij minstens een deel van de Nederlandse Joden het beeld dat wat Israel in de bezette gebieden en tegen de Palestijnen uitvoert correct is. En dan is de voor de hand liggende conclusie al gauw dat  kritiek erop wel antisemitisch moet zijn.
Ik vrees dat dit niet zal veranderen zolang veel Nederlandse Joden genoegen nemen met deze verspreiders van alleen goed-nieuws en - soms - ook wel een  erg milde, haast rituele kritiek..Ik heb sterk de indruk dat ook dit keer de 557 ondervraagden voor het overgrote deel wel moeten behoren tot de lezers van deze pulp en de mensen die geneigd zijn de xenofobe Israelische regering te volgen in haar houding dat de rest van de wereld vooral uit antisemieten bestaat. We zullen nog wel vaker met dit soort uitkomsten van onderzoeken worden geconfronteerd. Het is  onderdeel van de folklore van de supporters van Israel.

4 opmerkingen:

Jan zei

Ik ben het wel met je eens. Niemand in Nederland vraagt de Joodse NEderlanders om afstand te nemen van het beleid dat Israel voert. Sterker nog, hoe zij zich gedragen tegenover een kleine minderheid op een bijzonder klein gebied.
Ik vind absoluut dat anti semitisme bestreden moet worden net zoals anti moslim uitingen. Wij zijn (gaan door voor) een vrij land en dat moet zo blijven. Liefst een vrijplaats voor alle minderheden.

Anoniem zei

Kijk bij het faceboo-account van jaap Hamburger. Hij heeft geanalyseerd hoe "het onderzoek" tot stand kwam, en dat het niet-representatief is.

Elisabeth zei

Ik schrik altijd weer als ik zo stom ben om eens naar de website van het NIW te surfen. Wat een haatzaaiend en agressief blaadje is dat, zeg. En het niveau van de columns.... Niet te geloven zo platvloers en dom. Is dat nou echt representatief voor Joods Nederland? Zo ja, dan kan ik alleen maar concluderen dat onvoorwaardelijke trouw aan Israel mensen zowel moreel als intellectueel de afgrond in sleurt.

Abu Pessoptimist zei

Reactie op mijzelf (en op anoniem),
Er werd niet bij verteld dat het ging om een oproep, Jaap Hamburger bracht dat op Facebook in herinnering. Lees wat hij schrijft:
De totale respons-populatie was n=557. 'Bijna de helft daarvan (48%) = 267. Totaal aantal joden in NL 35.000 (minimaal) tot 50.000 (maximaal), afhankelijk van aangelegde criteria. 1% van minimum = 350. De steekproef daaruit is dus ongeveer 1.6%. Alleen als die 'at random' (willekeurig) gekozen is, zou die representatief kunnen zijn, misschien. Maar at random was de steekproef zeker niet, want die kwam tot stand na een oproep. Als dan 267 joden uit die niet-willekeurig getrokken en kleine steekproef zeggen hun joodse identiteit te verbergen, en dat wordt in de kop van het artikel: 'bijna de helft van de Nederlandse joden is beducht om zich als jood kenbaar te maken' dan is dat in mijn ogen een tendentieuze kop.

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...