donderdag 22 november 2012

Hamas viert feest

Mensen in Gaza gingen woensdagavond de straat op om de overwinning van Hamas en het staakt-het-vuren te vieren. (Anne Paq/Active Stills)

 Het staakt-het-vuren in Gaza dat woensdagavond inging lijkt te houden. Israel meldde dat er nog wat raketten werden afgevuurd na het ingaan ervan, maar donderdagmorgen was het rustig. Kort voor het bestand inging werden nog bij Israëlische luchtaanvallen de 14-jarige Nadir Abu Mugheiseeb en een andere (nog niet geïdentificeerde persoon) gedood bij luchtaanvallen. Israel ging daarmee tot de laatste minuten door. In totaal werden in de afgelopen acht dagen zo'n 170 mensen gedood (het exacte aantal zal pas in de komend dagen duidelijker worden) en over de 1,000 mensen gewond, driekwart tot 90% burgers. Meer dan 1500 plaatsen werden gebombardeerd en de schade aan gebouwen en infrastructuur is gigantisch. Aan Israëlische kant vielen er vijf slachtoffers van de raketten en een aantal gewonden.
Israelische kranten en commentatoren zijn het er niet over eens wie als winnaar uit het jongste conflict kwam. Volgens Haaretz is dat Israel als het rustig blijft. Dat lijkt meer een poging om te verbloemen dat Hamas in alle opzichte aan het langste eind heeft getrokken. Uit de tekst van het bestands-akkoord blijkt dat aan alle eisen van Hamas is voldaan: de blokkade wordt opgeheven, althans de bewegingsvrijheid van de Palestijnen wordt verruimd (we zullen in de komende dagen zien dat betekent), de strook langs de grens van 300 meter die Israel als veiligheidszone claimde moet weer worden vrijgegeven. Israel zal geen invallen meer doen of mensen in Gaza vanuit de lucht meer vermoorden, zoals de afgelopen jaren regelmatig het geval is geweest en de zone waarin mag worden gevist wordt van drie zeemijl uitgebreid tot zes mijl.
Egypte, Israels 'vredesparter' stelt zich garant voor de naleving van het akkoord, en ook dat was door Hamas bedongen. Geen wonder dat Khaled Meshaal, de leider van Hamas, gisteravond in Cairo opgetogen was en Mahmoud Abbas op de Westoever voorhield dat de les die hieruit getrokken dient te worden is 'dat er geen andere optie is dan verzet'. Immers, de rakettenregen die - ondanks Israels herhaalde aankondigen dat er 'lanceerinrichtingen en munitieopslagplaatsen' waren gebombardeerd - bleef doorgaan, zadelde Israel op met het dilemma om ofwel mee te gaan met de eisen van Hamas, ofwel een grondoffensief te beginnen. En dat was een hoogst riskante onderneming, omdat het waarschijnlijk niet alleen Israelische slachtoffers zou hebben gekost, maar ook omdat niet zonder meer vaststond dat er resultaat zou worden geboekt. Bovendien zou het Israel waarschijnlijk internationaal op nog meer verlies van goodwill zijn komen te staan.
Wie nog meer bij dit akkoord heeft gewonnen is de Egyptische president Morsi. Het Egyptische publiek is tevreden gesteld dat de Egypte de Gazanen te hulp is gekomen en dat hun bewegingsvrijheid wordt verruimd, internationaal is zijn prestige als vredestichter opgevijzeld, en tegenover Israel is zijn 'leverage' enorm toegenomen. De Israeli's moeten zich wel twee keer bedenken als ze weer iets in Gaza willen uithalen. Dat zou ze op een ramkoers met Egypte en Morsi persoonlijk brengen, en dat zou behoorlijk riskant zijn.
Cease-fire goes into effect but
Ismail Haniye, de premier van Gaza wuift naar de menigte tijdens de viering van het einde van de Israelische aanvallen. Verschillende Palestijnse leiders, onder wie ook Nabil Shaath van Fatah  spraken op de bijeekomst en deden een oproep om nu te gaan werken aan herstel van de Palestijnse eenheid. Alle fracties waren tegenwoordig bij de feestelijkheden - zie foto onder. Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit had tevoren Ismail Haniye gebeld om hem te feliciteren met de overwinning en te condoleren met de slachtoffers. (Foto boven Reuters, onder PalToday)   

Behalve Israel zelf is er nog een verliezer van deze zinloze Israelische campagne en dat is de arme president van de Palestijnse enclaves op de Westoever, Mahmoud Abbas. Hij heeft de afgelopen dagen zijn mond geen enkele keer opengedaan om een woord van afkeuring te laten horen over de manier waarop Israel in Gaza huishield (alleen tijdens het bezoek van Hillary Clinton, woensdag, ging hij zover te zeggen dat Israel was begonnen). Maar terwijl hij en de Palestijnse Autoriteit zich stil hielden was de woede op de Westoever groot. Er waren op meerder plaatsen betogingen die eindigden in heftige botsingen met de Israëlische bezettingsautoriteiten. Twee Palestijnen werden gedood en er werden talloze arrestaties verricht. Allen al deze afgelopen nacht van woensdag op donderdag werden er over de hele Westoever niet minder dan 55 Palestijnen opgepakt.Om zoals Israel het noemde  "de rust te herstellen''. Het ging bij de arrestaties om figuren uit alle Palestijnse organisaties, van Hamas en de Islamitische Jihad tot linkse organisaties als het Volksfront. Al deze organisaties hadden zich de afgelopen dagen achter de protesten gesteld. Het zou de moeite waard zijn om nu de cijfers te lezen van een onderzoek naar Abbas' populariteit. Ik, AbuP, geef er geen Israëlische shekel voor.

 Nov 22 2012 The victory of the resistance in Gaza that unites all Palestinians Photo by PalToday

Geen opmerkingen:

Israelisch leger maakt weer een slachtoffer bij inval in Nablus

 Het Israelische leger heeft bij één van haar invallen in Nablus weer een slachtoffergemaakt en ook 31 mensen gewond, onder wie vier mensen ...