donderdag 3 januari 2013

In Israel groeit de steun voor annexatie van althans een groot deel van de Westoever


De oplossing van het conflict met de Palestijnen volgens het model van Naftali Bennet: Annexeer Area C.

In Israel worden op 22 januari parlementsverkiezingen gehouden en de algemene verwachting is dat er dan een aanmerkelijk rechtsere regering uit de bus zal komen dan de huidige die toch al de meest rechtse is die Israel ooit heeft gehad. Om te beginnen komt dat door de fusie die de Likud van premier Netanyahu aanging met de nog rechtsere (en racistische) Israel Beiteinu partij van ex-minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman. Vervolgens waren er de interne verkiezingen in de Likud voor de samenstelling van de kieslijst, die een flinke overwinning opleverden voor ultra-rechtse kandidaten. 
Maar nog opmerkelijker dan die ontwikkelingen was de recente opmars van de partij HaBayit haYehudi (Het Joodse Huis) in de polls. De partij, die een voortzetting is van de Nationale Religieuze Partij (3 zetels) die is samengegaan met de Nationale Unie (4 zetels), steeg in enkele weken van een voorspelde 6-10 zetels naar zo'n 18 nu, een winst die overigens voor een groot deel ten koste ging van Likud-Beiteinu dat van een voorspelde 42 zetels terugzakte naar zo'n 35 (of zelfs 33, afhankelijk van welke enquête je geloven wil).

Naftali Bennett, Photo courtesy of Yesha spokesman
Bennet
Die opmars is zonder meer het werk van de nieuwe voorman van HaBayit haYehudi, Naftali Bennett. Bennett, die stafchef van Bibi Netanyahu is geweest, maar in 2010 opstapte om als voorman van de beweging van kolonisten, Yesha, het verzet te gaan leiden tegen de tijdelijke  bouwstop in de nederzettingen, is duidelijk de coming man in de huidige campagne. En die campagne lijkt meer dan ooit te zijn gericht op de houding die Israel zal gaan innemen in het conflict met de  Palestijnen. Het is daarom misschien goed om ons te realiseren dat de opmars van Bennett en zijn partij concreet vertaald wordt in een flinke toename van de steun voor het annexeren van althans een deel van de Westoever, namelijk dat deel dat onder de Oslo-akkoorden 'Area C' heet. Area C is het gebied waarin alle door de Israelisch overheid geautoriseerde nederzettingen liggen. Het gaat daarbij om ruim 60% van de gehele Westoever.
Bennett heeft daarvoor een plan, dat hij overigens al in februari 2012  lanceerde, en dat schematisch wordt weergegeven in de video bovenaan dit stukje. Bennett wil de 50.000 Palestijnen die in Area C wonen het Israelische staatsburgerschap aanbieden. De 1,5 miljoen overige Palestijnen, in de Area's 
A en B, krijgen/houden zelfbestuur onder supervisie van het Israelische leger, maar krijgen een apart wegennet dat hun enclaves met elkaar verbindt. Bennett wil het Palestijnse Recht op Terugkeer helemaal afschaffen, zelfs een terugkeer naar de Palestijnse gebieden op de Westoever sluit hij uit. Ook wil hij dat er geen enkele verbinding tussen de Westoever en Gaza meer blijft bestaan. Egypte moet zich wat hem betreft over Gaza ontfermen. (Iets wat Egypte pertinent niet wil, AbuP)

Maar Bennett is zeker niet de enige politicus in Israel die dergelijke plannen koestert. Een annexatie van Area C kreeg afgelopen dinsdag ook de steun van tenminste twee belangrijke politici van de Likud, minister van Hasbara (informatie) Yuli Edelstein en het parlementslid Ze’ev Elkin. Dat gebeurde tijdens een conferentie die de organisatie van kolonisten-vrouwen 'Women in Green' had georganiseerd ten gunste van annexatie van heel ''Judea en Samaria'' zoals de Westoever in die kringen wordt genoemd. Edelstein zei tijdens die conferentie dat 'de afwezigheid van Israelische souvereiniteit de voortzetting van de status quo' inhoudt. 'Dat moedigt de internationale gemeenschap aan om een terugtrekking tot de grenzen van voor 1967 te eisen,' zei hij.
 Zowel Edelstein als Elkin stelden echter dat de annexatie geleidelijk moet plaats hebben en niet ineens. Ook de voormalige juridische raadgever van het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken en mede-auteur van het Rapport-Levy, dat onlangs concludeerde dat er geen sprake is van een  bezetting van de Palestijnse gebieden, Alan Baker,  uitte waarschuwende woorden. Baker, die overigens ook voor annexatie pleitte, zei dat unilaterale inlijving in strijd zou zijn met de Akkoorden van Oslo.
De conferentie van de"Women in Green"werd voor de derde keer gehouden. Sprekers waren onder meer het vroegere Likud-Knessetlid Geula Cohen; Aryeh Eldad van Otzma LeYisrael, een partij die nog rechtser is dan HaBayit haYehudi); minister Yuli Edelstein (Likud); de Knessetleden van de Likud Yariv Levin, Zev Elkin, en Moshe Feiglin; rabbi Eli Ben Dahan (Bayit Yehudi); adjunct-hoofdredacteur Caroline Glick van de  Jerusalem Post; de jurist Alan Baker; het hoofd van de regionale raad van de Gush Etzion-nederzettingen, dr. Mordechai Kedar van de Bar Ilan Universiteit; dr. Martin Sherman van het Israel Institute for Strategic Studies, en Yehudit Katzover van Women for Israel's Tomorrow. Eran Bar-Tal van de krant Maariv zat de conferentie voor.

2 opmerkingen:

Esther zei

Eindelijk worden ook de linkse slaapwandelaars en dhimmies eens wakker dat een 'Palestijnse' staat de volgende terreurstaat wordt zoals Iran, het Egypte van antisemiet Morsi, Qatar of ieder willekeurig islamitisch land.

Jaap Hamburger, vz. EAJG zei

'Esther', je gevoel voor humor heeft de jaarwisseling ongeschonden overleefd!

In Gaza 21.000 kinderen vermist, Israel doodt de directeur van de ambulance-diensten

Even leek het alsof Amerika de vloed aan bommen had gestopt, maar ze zijn er weer. De NGO Save the Children, die gevestigd is in Engeland, h...