zondag 18 mei 2014

ADL maakt zich belachelijk met wereldwijd ''antisemitisme onderzoek''

Soms, zou je bij dingen die je leest je toch even je ogen uitwrijven. Bijvoorbeeld de mededeling  dat : 
"ruim een kwart (26%) van de wereldbevolking, meer dan een miljard mensen, er antisemitische denkbeelden op na houdt".
WAT?? RUIM EEN KWART VAN DE WERELBEVOLKING??
ADL Director Abraham Foxman (justinhoch/CC BY 2.0)
Abe Foxman, (nog net) baas van de ADL
Verbazend niet? Maar dit schrijft ons aller CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) heel serieus op zijn website. Het CIDI heeft dat overigens niet zelf bedacht, maar het schrijft dit over van de Amerikaanse waakhond Anti-Defamation League (ADL), die al tientallen jaren in de VS de vinger aan de pols houdt wat het antisemitisme betreft. De ADL heeft nu voor het eerst een onderzoek gedaan naar hoe het in de rest van de wereld is gesteld, en het resultaat is dus dat 26% van de wereldbevolking er denkbeelden op na houdt die niet deugen. Als je erover nadenkt is dat heel vreemd. Dat is dus inclusief landen waar nog nooit een Jood voorbij is gekomen zoals Noord-Korea, Birma of Laos om er maar een paar te noemen.
De vraag is dan ook: hoe komt de ADL aan zo'n resultaat? En dan zien we dat ze wereldwijd aan grote aantallen mensen vragen hebben gesteld, waarop de volgende antwoorden mogelijk waren: ''waarschijnlijk waar'', ''waarschijnlijk niet waar'', of ''dat herken ik niet''. En die vragen? Dat waren vragen als:
''Joden zijn loyaler ten opzichte van Israel dan de landen waar ze wonen, Joden hebben te veel te vertellen in de zakenwereld, Joden hebben teveel macht in de internationale financiële wereld, Joden praten nog steeds te veel over wat hen tijdens de Holocaust is overkomen, Joden zijn alleen geïnteresseerd in wat er met hun eigen mensen gebeurt en niet met anderen, Joden hebben te veel macht in de wereldpolitiek, Mensen haten Joden om hoe ze zich gedragen, Joden denken dat ze beter zijn dan anderen, en Joden hebben te veel invloed binnen de Amerikaanse regering. Joden zijn verantwoordelijk voor de oorlogen in de wereld.''
 Ik geloof niet dat je afgestudeerd hoeft te zijn in de sociale wetenschappen om in deze vragen een ''leidend element'' te erkennen. Of, in het Engels, om in te zien dat dit ''leading questions'' zijn die de ondervraagden sterk in een bepaalde richting stuwen. Volgens mij is om die reden een aanpak als deze al zo'n 50 jaar of meer niet meer gebruikelijk in de wereld van het opinie-onderzoek omdat hij tot totaal onwaarachtige resultaten leidt. Maar de ADL liet zich daardoor niet weerhouden. Misschien wel omdat de organisatie uit was op een indrukwekkend resultaat dat aantoont dat de ADL nog steeds absoluut niet kan worden gemist?? Wie weet.
En dus was het resultaat voorspelbaar. In beschaafde landen, waar de mensen sinds de Tweede Wereldoorlog geleerd hebben dat het onfatsoenlijk is om een hekel te hebben aan Joden, anders gekleurde mensen, homo's of wat dan ook wat afwijkt, kiest een meerderheid er voor om behoedzaam te antwoorden. Maar in landen waar men de Holocaust niet heeft meegemaakt, of op plaatsen waar men redenen heeft om de Joden met andere ogen te bekijken dan het ''beschaafde Westen'' dat meestal doet, leidt dat tot hoge score.
Lees maar mee met het CIDI:
De regio met het hoogste aantal antisemitisch denkende inwoners is het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ruim driekwart van de inwoners daar heeft vooroordelen over Joden. Het slechtst van alles is de situatie op de Westoever en Gaza, waar 93% van de bevolking als antisemitisch werd geteld (cursief van mij, AbuP). Ook in Irak (92%) en Jemen (88%) ligt dat aantal hoog. In Iran is het aantal bewoners met vooroordelen (56%) het laagst van het den-Oosten.
En in West-Europa. adlsu nog steds het CIDI, telde ADL het minste antisemitisme in Zweden (4%), gevolgd door Nederland (5%) en het Verenigd Koninkrijk(8%). Maar in Zuid-Europa en Oost-Europa was dat dan weer een stuk slechter. Ik moet zeggen, als ik dit soort zaken lees, heb ik toch moeite serieus te blijven. Zeker als ik mezelf erop betrap dat ook ik wel geneigd ben een paar van die ADL-vragen met ''waarschijnlijk waar'' te beantwoorden - neem bijvoorbeeld de vragen over teveel invloed op de regering van de VS, of de vraag over Joden die alleen zijn geïnteresseerd in wat er met hun eigen mensen gebeurt, waarbij ik dan moet denken aan de totale desinteresse van de Israeli's ten opzichte van wat er gebeurt in Gaza en op de Westoever. Het lijkt me dan ook geen eye-opener dat de Palestijnen 93% scoren bij deze ''enquête''. Zij ervaren dagelijks aan den lijve dat ''mensen Joden gaan haten om hoe zij zich gedragen'', zal ik maar zeggen. Zo'n onderzoek lijkt me dan ook vooral bij te dragen aan de manier waarop organisaties als de ADL en het CIDI bijdragen aan de vertroebeling van de vraag of en in welke mate er antisemitisme voorkomt in de wereld, door het op één hoop te gooien met - wat mij betreft volstrekt begrijpelijke - negatieve reacties op het gedrag van de staat Israel. Onlangs nog kwam het Wiesenthal Centre in Los Angeles met een vergelijkbaar lachwekkend initiatief door de top tien antisemitische uitingen van 2013 op een rijtje te zetten. De officiële Joodse wereld en de Israel-claque verkleuteren met de dag door dit soort Klaas Vaak-achtige zaken de wereld in te slingeren met de vermoedelijke opzet de echte feiten zoveel mogelijk naar de achtergrond te dringen. 
Het ADL-onderzoek kreeg overigens nog een lachwekkend staartje. Deze zondag riep de Israelische premier Netanyahu op basis van het feit dat 93% van de Palestijnen in de ADL-uitkomst ''antisemitische denkbeelden'' bleek te koesteren de Palestijnse Autoriteit tot schuldige uit. "Dit is het resultaat van de onophoudelijk ophitsing door de Palestijnse Autoriteit die het imago van de staat Israel en van het Joodse volk besmeurt zoals we dat op andere plaatsen in onze geschiedenis hebben meegemaakt,'' zei Netanyahu. Ook Netanyahu is dus zo simplistisch om de negatieve reacties van de Palestijnen op voortgaande landroof, economische en sociale onderdrukking, vernedering, regelmatige arrestaties en moordpartijen, te wijten aan de houding van de PA. Alsof die daar zo krachtig stelling tegen neemt en alsof de Palestijnse bevolking zelf zijn conclusies niet kan trekken. Maar de reactie van een intellectuele vedergewicht als Netanyahu maakt ondubbelzinnig duidelijk welke categorie mensen gewicht aan de ADL-nonsens hecht.  

3 opmerkingen:

Frank zei

There's no business like shoah business.

Engelbert Luitsz zei

Het feit dat Israel zelf niet is meegenomen in de peiling zegt genoeg, dunkt me. Daar zou de score vele malen hoger liggen dan in de Europese landen.

Martijn zei

De door de ADL voorgelegde stellingen zijn deels zo onzuiver, en de voorgelegde antwoordmogelijkheden zo ongenuanceerd, dat de onderzoekers niet (kunnen) weten wat ze nu eigenlijk meten. Geen serieuze wetenschapper zou zulke stellingen en antwoordcategorieën gebruiken, en dat wijst erop dat de ADL louter politieke bedoelingen met het ‘onderzoek’ heeft. Dat het CIDI geen woord van kritiek heeft op de opzet van het onderzoek, maar de uitkomsten klakkeloos breed voor het voetlicht brengt, geeft evenzeer te denken.

Neem een stelling als ‘Mensen haten joden vanwege de manier waarop joden zich gedragen.’ De meeste respondenten zullen op die stelling met ‘waar’ antwoorden. Ze weten bijvoorbeeld dat er op de Westoever Palestijnen zijn die een hartgrondige haat koesteren jegens de kolonisten die hun boomgaarden omhakken en hun grond stelen, en die misdaden bovendien luidruchtig voorstellen als een heilige joodse plicht. Door ‘waar’ te antwoorden, constateer je niet meer dan een feit, maar volgens de ADL heb je hiermee de eerste stap naar het antisemitisme gezet.

Illustratief is ook de stelling ‘Jews think they are better than other people’. Heb je weleens een interview met Danny Danon gelezen, of een bezoek gebracht aan de kolonisten in Hebron, dan weet je dat zulke superioriteitsgevoelens bestaan en zelfs een belangrijke rol spelen in Israëls kolonisatiepolitiek. Tegelijk weet je dat zulke gevoelens niet kenmerkend zijn voor ‘de’ joden. Maar voor een genuanceerd antwoord is geen ruimte. Het stellen van dit soort vragen en het beperken van de antwoordmogelijkheden tot ‘waar’ en ‘niet waar’ is ronduit amateuristisch.

Even typerend is het ontbreken van iedere poging om te achterhalen wat de achtergronden van het gemeten ‘antisemitisme’ zijn. Belangrijk is op z’n allerminst om bij de respondenten na te gaan of eventuele ‘antisemitische’ gevoelens feitelijk een afkeer van de Israëlische Palestinapolitiek zijn, die ons helaas door velen in Israël en daarbuiten nadrukkelijk als ‘joods’ wordt verkocht (denk alleen al aan de veelgebezigde kreet ‘joodse nederzettingen’). De inderdaad lachwekkende, maar ook ronduit onsmakelijke reactie van Netanyahu sluit hierop aan: vooral niet nadenken over de opzet van het onderzoek, vooral niet nadenken over wat de uitkomsten betekenen, vooral niet de vraag stellen of het beleid van zijn regering hier wellicht een rol in speelt, maar direct de ‘onophoudelijke ophitsing door de PA’ als oorzaak van de uitkomsten aanwijzen. Over ‘vooroordelen’, ‘negatieve stereotypering’ en ‘ophitsing’ gesproken…

Het CIDI toont zich ‘verheugd’ over het lage percentage antisemieten in Nederland, en zegt eraan te willen bijdragen dat dit laag blijft. Het zou zich dan om te beginnen kritisch kunnen opstellen tegenover de Israëlische (en helaas door velen als ‘joods’ aangeprezen) Palestinapolitiek. En aangezien het CIDI de methodiek van het ADL-onderzoek kennelijk onderschrijft, zou het dat onderzoek in Nederland kunnen herhalen en daarbij het woord ‘joden’ kunnen vervangen door ‘Arabieren’. Het zou me niet verbazen als dan blijkt dat het met het antisemitisme in Nederland helemaal niet meevalt.

Israelische militairen doden weer Palestijn

Ibrahim Abu Yacoub Israelische militairen hebben donderdagavond opnieuw een Palestijn doodgeschoten. Het was de 33-jarige Ibrahim Mustaf...