donderdag 1 mei 2014

Is de zionistische waakhond NGO-Monitor echt wel onafhankelijk van de Israelische regering?

De oprichter van de organisatie NGO-Monitor, een ''pro-zionistische waakhond'' die zijn pijlen richt op mensenrechten- en andere organisaties die kritiek uiten aan het adres van Israel, was tot enkele jaren nadat hij deze organisatie had opgezet, verbonden aan de regering-Netanyahu. Mogelijk is dat trouwens nog steeds. Dat heeft de site +972 in Israel boven water weten te krijgen.
Image of Gerald M. Steinberg
Steinberg
Oprichter van NGO-Monitor is professor Gerald Steinberg. De site +972 vond een CV van hem uit 2004, dat wil zeggen: twee jaar nadat hij NGO-Monitor oprichtte. Daarin staat hij omschreven als ''consultant to the Government of Israel'' en als een lid van het stuurcomité van het ''Forum on Antisemitism, Office of the Prime Minister, Government of Israel''.  In een beschrijving van Steinberg, die werd geplaatst in 2006,. bij een door hem geschreven artikel, heet hij een consultant te zijn van de Nationale Veiligheidsraad, die een onderdeel is van het bureau van de premier. Kortom, Steinberg was, en mogelijk is, een betaalde kracht in dienst van premier Benjamin Netanyahu.
Deze onthulling plaatst de rol van Steinberg c.s. bij hun jacht op NGO's als ICCO, Oxfam-Novib, het New Israel Fund, Breaking the Silence, B'tselem etc. in een wat ander licht. Steinberg heeft zich altijd gepresenteerd als een NGO, een ''niet gouvernementele organisatie'', die erop uit was collega-organisaties afkomstig uit wat de ''civil society'' wordt genoemd, die kritiek op Israel leverden, te ontmaskeren als organisaties die zich doorvoor door overheden lieten betalen. Jarenlang al komt NGO-Monitor met stapels beschuldigingen en de organisatie stond aan de wieg van recente Israelische wetgeving die in naam ''de transparantie'' moest bevorderen omtrent de financiering van NGO's, maar die in de praktijk die NGO's in hun werk moeten belemmeren.
In Nederland liet de vorige minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal zich op sleeptouw nemen door een gecombineerde aanval van NGO-Monitor en het CIDI op de NGO ICCO, die een deel van het budget betaalde van de internet-krant Electronic Intifada (EI). In een lastercampagne werd de EI afgeschilderd als een ''antisemitische'' publicatie en een publicatie die de boycot van Israel steunde. Minister Rosenthal nam niet de moeite de beschuldigingen van NGO-Monitor en het CIDI te checken en zette ICCO onder druk om de betalingen aan EI te stoppen.
Het feit dat Steinberg in ieder geval een deel van de tijd in dienst van Netanyahu was, laat zien dat er op zijn minst reden is wat vraagtekens te zetten achter Steinbergs oprechtheid, als hij zich als vertegenwoordiger van de ''civil society'' presenteert zoals in juli 2013 voor een commissie van de Israelische Knesset: ''Hello, I have the honor of representing NGO Monitor, and I think that I will be the first speaker to talk from a point of view that is neither governmental nor quasi-governmental, but rather from, what is called: civil society.''
NGO-Monitor is dus mogelijkerwijs niets anders dan een mantelorganisatie van de Israelische premier/Israelische overheid die optreedt tegen NGO's op een manier die de overheid zelf veel moeilijker op zich kan nemen. NGO-Monitor is wat dat betreft overigens niet echt een uitzondering. De schrijvers van het artikel in +972 noemen nog twee van dit soort door de overheid aangestuurde 'waakhonden''. In de eerste plaats de zogenaamd spontaan gevormde organisatie van ultra-zionistische studenten Im Tirtzu, die onder meer de academische vrijheid bedreigen,  en behalve die ook de organisatie Shurat haDin (In dienst van het Recht), die zich onder meer tot taak stelt met name in het buitenland ''terroristische'' organisaties en personen kapot te procederen en voorstanders van BDS (Boycott, Sanctions and Divestment) het leven zuur te maken. In het geval van Im Tirtzu was bekend dat in 2008 een naaste medewerker van Netanyahu een bedrag van 74,180 shekel naar Im Tirzu overmaakte,  terwijl Im Tirzu's stichter Ronen Shoval onlangs bekendmaakte dat hem een post was aangeboden als bureauchef van het Bureau van de Premier. In het geval van Shurat haDin hebben de auteurs van het +972-artikel in het verleden al aan de hand van Wikileaks-documenten duidelijk gemaakt dat de oprichtster van Shurat haDin, Nitsana Darshan-Leitner, nauwe banden heeft met Israelische geheime diensten en de regering.

Zehava Gal On, de voorzitter van de linkse partij Meretz, en lid van Knesset, heeft naar aanleiding van het verschijnen van het artikel van +972 in een Hebreeuwse versie, parlementaire vragen vragen gesteld aan het Bureau van Netanyahu. Gal On vraagt of de premier rechtstreeks of indirect NGO-Monitor of Im Titzu heeft gefinancierd, en zo ja, wanneer, in welke mate en met welk doel. Verder vroeg ze of Steinberg nu dan wel in het verleden werknemer is/was van een ministerie, hetzij als persoon, hetzij als iemand die onderdeel uitmaakte van een organisatie, en zo ja, in welke cappaciteit en gdurende welke jaren. Ook wil ze weten of Steinberg zich tegenover de Knesset commissie waar hij in juli 2013 getuigde, schuldig heeft gemaakt aan meineed.
We blijven het volgen.

2 opmerkingen:

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Interessant speurwerk van de site +972. Vragen naar aanleiding daarvan in de Knesset: Israël lijkt opeens op Nederland. Eerst kritische publiciteit, dan Kamervragen. AbuPessoptimist: houd ons van de antwoorden op de hoogte svp!

Over NL gesproken: hier -ook elders- bestaat een andere 'mantelorganisatie' Missing Peace, met als ingehuurd 'uithangbord' -in NL- de wat sneue 'Yochanan Visser' die overigens woont in de illegale joodse kolonie Efrat in Palestina. Visser ‘ondertekent’ nogal eens de bijdragen van Missing Peace, nadat hij van alles en nog wat heeft gelezen en ‘onderzocht’, waaronder obscure studies, die steevast aantonen dat de nederzettingen eigenlijk paradijzen van begrip en verbroedering zijn tussen Israëli’s en Palestijnen, dat de bezetting een blessing in disguise is voor de Palestijnen, die het nergens in de regio beter hebben dan onder ‘Israëlisch bestuur’, en dat Israël zijn uiterste best doet welzijn en levensstandaard van de Palestijnen verder op te stuwen. Waar haalt Visser de tijd -en de nonsens- vandaan? Misschien kan NGO-monitor daar haar licht over laten schijnen? Ik doe vast een gooi: het werk wordt door anderen gedaan, en Visser mag zijn naam er aan lenen...

Terzijde: de Israëlische ambassade heeft bij de oprichting van Missing Peace op de achtergrond een flinke vinger in de pap gehad, en wellicht nog.

In de VS kent de Israëllobby IAN en ICC, ‘mantelorganisaties’die de kritische stemmen aan Amerikaanse universiteiten te lijf moeten gaan. Zie:

http://hosted.verticalresponse.com/385137/437125f244/1473000383/91781052a1/

Ik ben voor een keer lui, en citeer uit een publicatie van het Internationale Joodse Antizionistische Netwerk:

"Coordinating the charge against the growing [American student] support for justice in Palestine is the Israel Action Network (IAN), a strategic initiative of the Jewish Federations of North America and the Jewish Council for Public Affairs, launched in October 2010 with an initial three-year, $6 million investment."

"A sister project, the national Israeli Campus Coalition, is a national network of students, faculty and professionals dedicated to combating Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS), tracking “anti-Israel” organizing on campus and coordinating an "early warning system" to alert campus constituents and national partners about anti-Israel activity. They recruit, train and resource campus activists – students and faculty – and organizations to carry out the goal of silencing any criticism of Israel or support for the Palestinian struggle by every available means."

Kortom, de Israëllobby is een fenomeen met meerdere gezichten. Dat mag, natuurlijk mag dat, maar openheid over banden en bindingen zou passen, temeer omdat de lobby zelf er altijd als de kippen bij is, anderen in dat opzicht de maat te nemen. Recent voorbeeld: het optreden Jody Sieradzki van de Europadesk van NGO monitor op de avond van 16 januari over BDS, in het gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente. Haar betoog had die avond veel weg van het requisitoir van een openbare aanklager, maar dan wel één van de meest vooringenomen soort.

Abupessoptimist heeft er hier eerder verslag van gedaan.

Abu Pessoptimist zei

Jaap,
Het belangrijkste aan het verhaal van NGO-Monitor (en Shurat haDin en Im Tirtzu) is natuurlijk toch de manier waarop de Israelische regering zich achter façades van zogenaamde burgerinitiatieven verschuilt om critici van Israel onderuit te halen. Of om - wat een chotspe - zoals in het geval van NGO-Monitor de ''transparantie te bevorderen''.
Je vergat in je opsomming trouwens nog een instelling: de zeer innige banden tussen de Israelische ambassade in Den Haag en het CIDI.

Israeli's roven 100 palmbomen en breken vier huizen en een kapperszaak af

(Foto IMEMC) Israelische militairen zijn woensdag binnengevallen in het dorp Jiftlik (ten noorden van Jericho n de Jordaamvallei) en hebben ...