zaterdag 14 februari 2015

Drie keer Israel en het recht

Malak al-Khatib
Dit is Malak al-Khatib uit het dorp Beitin bij  Ramallah. Ze is 14. Ze was de jongste van de rond 200 kinderen in Israelische detentie.Vrijdag werd ze, vrijgelaten uit de Israelische Hasharon-gevangenis nadat ze daar 44 dagen had doorgebracht. 
Malak werd op 31 december 2014 op weg naar huis van school gearresteerd. Soldaten zeiden dat ze stenen had gegooid, wat ze heeft ontkend. Ook werd lager in haar rugzak een mesje gevonden. Haar voorarrest werd verlengd. Ze werd ziek in de gevangenis. Ze verschillende malen voorgeleid (soms naar zittingen die niet plaatsvonden). Uiteindelijk accepteerde haar advocaat een ''plea bargain'', een schuldbekentenis in ruil voor een lagere straf. Dat werd twee maanden cel en een boete van 6.000 shekel (1.200 euro). Haar familie zegt dat ze de plea bargain heeft aanvaard om er vanaf te komen. (Foto: AFP)
====================
Rachel Corrie standing before an Israeli bulldozer in Rafah, Gaza. (Photo: AP)
Dit is één van de laatste foto's van de Amerikaanse activiste Rachel Corrie die werd genomen kort voor zij in 2003 in Rafah (in de Gaza-strook) door een Israelische bulldozer werd verpletterd. Zij was toen 23 jaar. Corrie was een vrijwilligster van de International Solidarity Movement (ISM). Zij werd gedood toen ze probeerde de sloop van Palestijnse huizen tegen te houden. Haar dood schrikte veel vrijwilligers af, onder meer de Nederlandse beweging United Civilians for Peace, zette een programma om vrijwilligers naar Palestina te zenden stop.
Deze afgelopen week verloren de ouders en zus van Rachel definitief hun rechtszaak tegen de Israelische staat voor het Israelische hooggerechtshof. Het ging om een civiele claim. Het openbaar ministerie had eerder al, na een onderzoek, dat volgens de Amerikaanse ambassadeur in Israel niet aan de eisen voldeed en niet diepgaand of zorgvuldig was geweest, de zaak voor gesloten had verklaard.
Het hof liet in zijn uitspraak een uitspraak intact van een lagere rechter in Haifa, die had bepaald dat de familie geen recht heeft op schadevergoeding. De redenering was dat het incident plaatsvond in een een ''gesloten militair gebied''. En de Israelische wet bepaalt dat het leger niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade of fysiek letsel in zo'n gesloten gebied. Het hof wees, net al de rechtbank in Haifa, argumenten van de verdediging van de hand, dat er geen bewijs was dat het om een gesloten militair terrein zou gaan en dat het leger dit achteraf alleen maar had gezegd om van een claim af te komen. Het accepteerde dienaangaande de verklaring van een hoge militair. Ook accepteerde het hof verklaringen dat de bestuurder van de bulldozer Rachel Corrie niet had gezien. Een geluidsband waarop waarschuwingskreten van omstanders te te horen waren en waaruit ook zou blijken dat hij haar wel degelijk had gezien, werd door het hof niet als bewijsmateriaal geaccepteerd. Ook weigerde het in te gaan op de vraag of er met beelden van veiligheidscamera's was geknoeid.Wèl ging het hof mee in de klacht dat er procedurefouten waren gemaakt bij de lijkschouwing en dat er met Rachel Corrie's lichaam was geknoeid. Dit moet nu bekeken worden door een lagere rechtbank.
==========================
Abdullah Abu Rahman (left) in Ofer Military Court with his attorneys, Gaby Lasky and Muhammad Khatib, February 8, 2015. (Photo by Oren Ziv/Activestills.org)
Abdallah Abu Rahme, een middelbare schoolleraar uit Bil'in op de Westoever, is een centrale figuur in het geweldloze verzet tegen de bezetting, de nederzettingen en de Muur. Hij heeft al meerdere malen in Israel de gevangenis gezeten. De Europese Unie heeft hem erkend als geweldloos “verdediger van de mensenrechten”.
Op 8 februari vond een rechtszitting plaats om de strafmaat te bepalen in een zaak waarbij Abu Rahme, al in oktober 2014 schuldig was bevonden en veroordeeld wegens het hinderen van het werk van een bulldozer (ook hij, net als Rachel Corrie) die in de plaats Beitunia bezig was geweest met voorbereidingen voor het verder bouwen aan de "Muur". (Hij was na zijn arrestatie op borgtocht vrijgelaten).
De militaire aanklaagster eiste een zware gevangenisstraf en een hoge boete, omdat Abu Rahme zich volgens haar schuldig maakte aan ''ideologische misdrijven'' en dus waarschijnlijk in herhaling zou vervallen. Een extra hoge straf zou hem daarvan af moeten houden. De uitspraak volgt op 23 februari. De zitting werd bijgewoond door een keur van vertegenwoordigers van landen uit de EU. (Op de foto - van Oren Ziv/Activestills.org - Abu Rahme met naast hem zijn advocaten Muahammad Khatib en Gaby Lasky.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...