zaterdag 14 februari 2015

Het CIDI vliegt weer eens uit de bocht, gevolgd door zijn trouwe christenhondjes Van der Staaij en Voordewind

Palestinian homes on Road 437, near the E1 section of the West Bank. According to Regavim, they have been erected illegally
Bedoeïenen in de buurt van E1. Foto genomen door Regavim.

Updated. Het blijft lachen met onze eigen Joodse polder-lobby, het CIDI. En met de vertegenwoordigers van het gristelijke deel van de Nederlandse samenleving in de Tweede Kamer, die altijd blindelings het woord van het CIDI laten inzinken, als waren zij een ouderling en ging het om Gods woord. Want de heren  Kees van der Staaij (SGP) en Joël voordewind (CU) hebben inmiddels al weer Kamervragen aan de minister van Buitenalndse Zaken gesteld - over hen schrijf ik zo dadelijk. Eersty: wat schrijft het CIDI, dat  krachtens zijn naam ''Informatie en Documentatie'' over Israel brengt op zijn site?
Dit :

De Europese Unie heeft voor tientallen miljoenen euro’s de illegale bouw gefinancierd van meer dan 400 Palestijnse huizen zonder bouwvergunning op de Westoever. Dat stelt een rapport waar de rechtse Israelische NGO, Regavim, afgelopen vrijdag mee naar buiten kwam. De bouw in gebied C is in strijd met de Oslo-akkoorden, waarin staat dat geen van de partijen acties mag ondernemen die de status quo veranderen. Bovendien mag men in het door Israel beheerde gebied niet bouwen zonder bouwvergunning. Verschillende internationale rechters en leden van het Europees parlement hebben de bevindingen van Regavim in het gelijk gesteld. Diverse Israelische media wisten ondertussen te melden dat de Israelische premier Netanyahu al heeft besloten de huizen, waarvoor geen bouwvergunning is te laten afbreken.
Het rapport van Regavim spreekt over ‘EU-nederzettingen’ op ongeveer 17 locaties op de Westoever. De meeste daarvan zijn te vinden rond Ma’aleh Adumim en het omstreden E1-gebied. Op de meeste gebouwen zwaaien prominent de vlaggen van de EU, maar er zijn ook logo’s te vinden van NGO’s als Oxfam, die meegeholpen hebben met het uitvoeren van de projecten.

Geen bouwvergunningen, in strijd met Oslo-akkoorden want status-quo mag niet veranderen, EU-nederzettingen, internationale rechters en leden van het EU-parlement. Het is me wat, wat het CIDI uit dat rapport citeert.
 Wat is Regavim?
Een organisatie die werd opgericht in 2006. Ze wordt gerund door kolonisten en schijnt te worden gefinancierd door de gemeentebesturen van de nederzettingen. Een van haar medewerkers, Ovad Arad, heeft zich enige bekendheid heeft verworven doordat hij regelmatig met een camera wordt gesignaleerd in de buurt van Palestijnse bouwprojecten.  Regavim, dat zich naar de heersende mode van Israelische semi-overheidsorganisaties die de oorlog hebben verklaard aan personen en organisaties die opkomen voor de mensenrechten een NGO noemt, heeft al meerdere malen 'illegale Arabische bouwprojecten' bij de Israelische autoriteiten aangebracht. Wat zijn illegale bouwprojecten op de Westoever? In de zogenoemde Area C, het gedeelte waar Israel de scepter zwaait  en waar bijna alle nederzettingen liggen, zijn dat ongeveer alle Palestijnse bouwprojecten, want geen Palestijn krijgt er ooit een bouwvergunning. (U mag drie maal raden waarom dat is). Het grootste wapenfeit van Regavim is dat de organisatie er in 2009 in slaagde een project voor de bouw van een voetbalstadion in El Bireh stil te laten leggen, omdat de aanwezigheid van een stadion, dat mogelijk wel tienduizenden toeschouwers zou kunnen trekken, de nabijgelegen nederzetting Pesagot in gevaar zou kunnen brengen. Het stadion had € 3 miljoen gekost, was gebouwd met financiële steun van Frankrijk, de Duitse Ontwikkelingsbank, the UNDP en de voetbalfederatie FIFA, en was op dat moment nagenoeg afgebouwd.

Waarop heeft het ''rapport'' van Regavim dat CIDI citeert betrekking? Op gehuchten ten oosten van Jeruzalem in het zogenoemde E1 gebied, kleine dorpjes in  Zuid-Hebron en in het noorden van de Jordaanoever. Wie wonen daar, wat is daar aan de hand? Generaal Yoav Mordechai, de ''Coördinator van Regeringsactiviteiten in de Gebieden'' (COGAT),  gaf daarover informatie in mei 2014 tijdens een bijeenkomst met een commissie van het parlement, de Knesset. Ik citeer uit een eerder post op dit blog:
''Hij bevestigde dat de Israelische autoriteiten prioriteit verlenen aan het "verwijderen van Bedoeïenen uit het E1-gebied". Dit gebied is het nog onbebouwde gedeelte van de nederzetting Ma'ale Adumim, dat indien het straks zal worden volgebouwd Ma'ale Adumim en Jeruzalem als het ware aan elkaar zal plakken en de Westoever in tweeën zal knippen. Berichten van het slopen van huizen van Bedoeïenen in dit gebied wisselen elkaar inderdaad de laatste tijd in hoog tempo af. Mordechai prees overigens ook de activiteiten van de organisatie Regavim. Deze organisatie, die zichzelf een NGO noemt, struint Arabische dorpen en wijken af met de bedoeling ''illegale bouw'' op te sporen, te fotograferen en aan de autoriteiten door te geven.''


Een ''EU-nederzetting'' weergegeven op een manier die we niet bij Regavim zullen aantreffen. Het gehuchtje  Al-Munthar bij Jeruzalem met op de achtergrond de oprukkende nederzetting Qedar.

Andere gebieden waar Israel met voorrang de Bedoeïenen wil verwijderen zijn in de buurt van Yatta in het district Hebron en in het noorden van de Jordaanvallei. Wie dit blog regelmatig leest, weet dat er met de regelmaat van een klok berichten zijn dat huizen, schuren, schuilpaatsen voor de dieren en waterputten worden vernield. De EU en de hulporganisatie Oxfam schieten de Bedoeïenen soms te hulp als hun onderkomen weer zijn gesloopt, hun putten vernield en ze geen scholen kunnen bouwen voor hun kinderen. Naar het zich laat aanzien worden daarbij ook met EU- of Oxfam-geld gesloopte gebouwen of watervoorzieningen hersteld, en soms nieuwe gebouwen in bestaande dorpjes neergezet. Het is daartegen  dat Regavim in het geweer is gekomen met zijn rapport over ''EU-nederzettingen''.
In september 2014 gaven 42 internationale mensenrechten en hulp-organisaties een verklaring af waarin zij Israelische plannen veroordeelden om de Bedoeïenen te verdrijven en in twee stedelijke agglomeraties bij Jericho en Bethlehem onder te brengen, zodat er ruimte komt voor Israelische nederzettingen. Zij noemden dat in strijd met de Vierde Conventie van Genève. - Het plan is trouwens ook in strijd met de afspraken die gemaakt zijn in de Akkoorden van Oslo.

Maar Regavim heeft reuze succes met zijn rapport. De Britse Daily Mail, waar ze kennelijk net zoveel verstand van zaken hebben, bracht een bericht en de hele ultra-rechtse pro-Israel blogosphere volgde. En het CIDI nu dus ook.En o, Regavim (of de Daily Mail), haalde ook nog twee internationaal juristen van stal die Regavim gelijk gaven en zeiden dat de EU-acties ''illegaal'' waren. Dit wordt ook door het CIDI geciteerd.Wie zij die juristen? Alan Baker hielp mee de Oslo-akkoorden te schrijven, treedt soms op als juridisch adviseur van Israel en staat op het standpunt dat de Israelische nederzettingen legaal zijn. Eugene Kontorovich is een docent rechten aan Northwestern University in Illinois. Hij staat op sprekerslijsten van pro-Israel organisaties als het Joods Nationaal Fonds. en ontkent dat de Westoever is bezet. Nogal logisch dat die twee de acties van de EU afkeuren. Zijn er nog mensen die twijfelen aan de kwaliteit van de ''informatie'' van het CIDI?

En nu de Kamerleden Van der Staaij en Voordewind. Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid wees me erop dat de heren Kamervragen hebben gesteld naar aanleiding van de CIDI-weergave van het rapport van de kolonisten van Regavim.Zij volgen dus blindelings wat het CIDI zegt, zoals blijjt uit wat zij aan minister Koenders vragen (kijk daarvoor bij de commentaren onder dit stukje). Vooral vraag 5 en 6 zijn interessant. Of  de minsiter niet vindt dat het ''scheppen van feiten op de grond'' het vredesproces in gevaar brengt, en of de minister bereid is in EU-verband erop aan te dringen dat ''de EU onmiddellijk haar medewerking van het creëren van feiten op de grond stopt''.
Moeten we daaruit concluderen dat Van der Staaij en Voordwind het prima vinden dat Israel de Bedoeïenenbevolking van haar huizen berooft en verdrijft? En dat Israel door dat te doen geen ''feiten op de grond crëert''? 
    

14 opmerkingen:

Lex zei

Een mondiaal, zonistisch complot blootgelegd.

Unknown zei

Tja, De uitlatingen van het CIDI hebben een nogal hoog "De Telegraaf" gehalte en deze krant neemt het niet zo nauw met een juiste berichtgeving over de situatie in Israël en omgeving. Ik meen ergens gelezen te hebben dat mevrouw Voet, opvolger van de heer Naftaniël, daar vroeger ook haar sporen verdient heeft.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

De brutaaltjes Van Der Staay en Voordewind hebben zich gretig door Cidi op sleeptouw laten nemen...let op de terminologie die de heren gebruiken...bijv. in vraag 6: Ziet u aanleiding om genoemde illegale bouwwerken in Europees verband aan te kaarten en te bevorderen dat de EU onmiddellijk haar medewerking, indien bewezen, aan het creëren van feiten op de grond stopt?

J. Hamburger

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2014–2015
Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02197

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over rapportages waaruit blijkt dat de EU honderden woningen laat verrijzen voor Palestijnen in de zogenaamde C-gebieden op de West Bank (ingezonden 9 februari 2015).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de rapportages waaruit blijkt dat de EU honderden woningen laat verrijzen voor Palestijnen in de zogenaamde C-gebieden op de West Bank?1 Hoe beoordeelt u de rechtmatigheid van deze ontwikkeling?

Vraag 2
Kunt u nader uitleggen welke betrokkenheid de EU precies heeft bij deze bouwwerken? Op welke wijze wordt deze bouw gesteund (financieel, diplomatiek of anderszins) door de EU? Hoeveel geld heeft de EU hieraan reeds gespendeerd?

Vraag 3
Zijn de betreffende bouwwerken niet evident in strijd met het internationaal recht én in strijd met de Oslo-akkoorden die aan Israel de volledige bestuur-lijke verantwoordelijkheid hebben gegeven over de C-gebieden op de West Bank?

Vraag 4
Klopt het bericht dat het hier gaat om permanente woonstructuren, die zelfs voorzien zijn van het EU-logo?

Vraag 5
Creëert de EU hiermee geen eenzijdige «feiten op de grond», een verwijt dat de EU ook regelmatig in de richting van Israël maakt? Acht u dit wenselijk en bevorderlijk voor het vredesproces?
1http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Report-EU-building-hundreds-of-illegal-structures-for-Palestinians-in-Area-C-of-West-Bank-390184
kv-tk-2015Z02197
’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, Vragen 1

Vraag 6
Ziet u aanleiding om genoemde illegale bouwwerken in Europees verband aan te kaarten en te bevorderen dat de EU onmiddellijk haar medewerking, indien bewezen, aan het creëren van feiten op de grond stopt?

Abu Pessoptimist zei

Lex,
Complot?? Ik denk meer kopieergedrag van de leden van de hasbara-kudde die klakkeloos elkaars onzin overnemen.

Boudijn de Waard,
Ja, Esther Voet is haar loopbaan begonnen als hulpje bij de roddelpagina van Henk van der Meijden.

Abu Pessoptimist zei

Jaap Hamburger,
Er zijn mensen die de heren Van der Staaij en Voord4wind iets beter volgen dan ik. Dank aan Guido van Leemput en jou. Ik pas dit stuk hierboven aan.

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

@Abu. Ik moet eerlijk zeggen: de term 'christenhondjes' (van het Cidi) in de kop staat mij tegen. Het zal verwijzen naar 'schoothondjes', akkoord, maar de de associatie met het nare pejoratief 'Christenhonden' heeft de overhand. Hoezeer ik mijn bedenkingen heb bij de standpunten van Van Der Staay en Voordewind, en hoezeer ik hen ook zie als verlengstuk en onderdeel van de bezettingslobby in NL, de aanduiding 'christenhondjes', met de associatie die dat bij oproept is wel erg denigrerend...het is mij net iets te dicht tegen het GeenStijl jargon aan. Ik wil niet het argument gebruiken dat er zeer veel voortreffelijke Christenen zijn, met grote bezwaren tegen de Israëlische politiek, die nu door de bezettingslobby op gelijke wijze zouden kunnen worden betiteld. Laten wij vooral niet het voortouw nemen in zulk woordgebruik...

Abu Pessoptimist zei

Jaap Hamburger,
Ik begrijp je bezwaar wel, maar of het scheldwoord christenhond hier de overhand heeft is natuurlijk iets persoonlijks. (Waar en wanneer werden christen voor het laatste voor christenhondf uitgescholden, trouwens? Moet wel heel lang geleden zijn). Ik geef toe dat de woordspeling me wel door het hoofd ging, maar voor mij stond voorop dat de heren als pavlov-hondjes en als het legendarische schoothondje van
''His Masters Voice'' weer kwijlend en zonder na te denken achter het CIDI aanholden. En daarbij - opnieuw - het onderscheidingsvermogen, dat de Schepper hen toch moet hebben meegegeven, geheel lieten uitschakelen door de overtuiging vanuit hun diepe en onwankelbare christelijke geloof dat Joden als uitverkoren volk een vrijbrief hebben om iedereen en alles (ook de christenbroeders van henzelf) onder de voet te lopen in het gebied dat de Heere de Joden in een ver verleden in het boek der boeken heeft beloofd.
Dat laat onverlet dat er ook (veel?) christenen zijn die wel in staat zijn kritisch te denken, en die, laten we zeggen, aan andere boodschappen in het christendom de voorrang geven boven de letterlijke teksten. Die christenen zijn wel degelijk in staat om te onderscheiden wat Israel daar in die zogenaamde ''EU-nederzettingen'' aan het doen is. Gelukkig maar.

Bert Erends zei

Ben het eens met Jaap Hamburger. Bij het lezen ging bij mij ook de associatie met 'christenhonden' door het hoofd.
En ondanks dat ik mij in het verleden vast ook wel bezondigd heb aan onkuis woordgebruik en ondanks dat ik me, als lid van een christelijk kerkgenootschap zijnde, niet direct beledigd heb gevoeld, pleit ik er toch voor te streven naar zorgvuldig woordgebruik.
En Abu, ik snap het eerste gedeelte van je antwoord. Het tweede gedeelte zie ik dan als jouw persoonlijke karikaturale invulling. En wat het laatste gedeelte betreft: ik schroom om mezelf een christen te noemen, al was het maar omdat ik dan een gevoelige wij-zij indeling maak.

Anoniem zei

Ik ben tenminste blij dat een aantal jaren terug "Werkgroep Keerpunt" en "Vrienden van Sabeel Nederland" vanuit de Protestantse Kerk Nederland is opgericht. Ik ben gelijk lid geworden toen ik dat bekend werd.
Corrie

Abu Pessoptimist zei

Bert Erends
Tja, ik ben een beetje verbaasd dat ander christenen kennelijk toch aanstoot nemen aan/c.q. zich aangesproken voelen mijn karikaturale betiteling van de gelovige slaafsheid waarmee de heren KvdS en JV bij hun Israel-politiek te werk gaan. Ik zal proberen in het vervolg dit soort gevoeligheden te ontzien.

Abu Pessoptimist zei

Corrie,
Ik deel je blijdschap. Zie verder mijn antwoord aan Bert Erends.

Daniella van den Akker zei

Beste Abu,
Ik schoot in de lach van je titel. Humor is de oplossing. Misschien wel de enige.
Groet,
Daniella

Bob Smalhout zei

Gek dat je mijn reactie van gisteren niet plaatst;je lijkt wel Michiel van der Galien van Dagelijkse Standaard die Jacobus gisteren de deur wees naar joop.nl.

Abu Pessoptimist zei

Bob Smalhout,
Dat is helemaal niet gek. Mij mag je uitschelden (tot op zekere hoogte). Maar reacties waarin anderen zonder reden worden uitgescholden laat ik niet door.

Netanyahu gaat ten langen leste akkoord met uitstel, maar het is de vraag of dat genoeg is

Netanyahu heeft maandag in de loop van de dag besloten de voortgang van zijn wetgevend proces tijdelijk te stoppen, vermoedelijk tot na het ...