woensdag 4 februari 2015

Na Israelische klacht: VN-commissie die aanval op Gaza onderzoekt heeft nieuwe voorzitter

Mary McGowan-Davis
Mc Goowan Davis
De commissie van de VN-Mensenrechtenraad die onderzoek doet naar Israels veldtocht van afgelopen zomer tegen de Palestijnen in Gaza heeft een nieuwe voorzitter. Het is de Amerikaanse rechter Mary McGowan Davis. De vorige voorzitter, de Canadese jurist William Schabas is maandag opgestapt. Dat gebeurde nadat Israel bij de Mensenrechtenraad had geklaagd dat er sprake was van ''tegenstrijdige belangen''.
Iemand in de Israelische inlichtingenwereld heeft kennelijk ontdekt dat Schabas in 2012 een juridisch advies had geschreven voor de PLO. Hij had er 1.300 dollar mee verdiend. De Mensenrechtenraad vroeg vervolgens aan het VN-hoofdbureau om advies. En dat was voor Schabas reden om op te stappen. Hij wilde niet dat een persoonlijke aanval zou afleiden van het onderzoek.

Uit de berichtgeving in de Israelische krant Haaretz valt op te maken dat Israel heel tevreden is met de keuze van zijn vervangster. Mary Mc Gowan zou veel Israelvriendelijker zijn dan Schabas. De krant wijst erop dat ze in 2009 voor de Mensenrechtenraad moest rapporteren wat Israel deed met het zogenoemde Goldstone rapport over door Israel begane oorlogsmisdaden tijdens een eerdere veldtocht die Israel dat jaar tegen Gaza had uitgevoerd, namelijk de Operatie Cast Lead. Volgens Haaretz had ze toen gemeld dat het allemaal wel lang duurde, maar dat Israel toch in 400 gevallen een serieus eigen onderzoek was begonnen naar gedragingen van leden van het Israelische leger.
Ik had een iets andere indruk. Ik citeer van mijn blog uit 2009:
'' Ze klaagde dat Israel geen enkele medewerking had gegeven aan het onderzoek van haar Commissie van Experts en zelfs geen permissie had gegeven om ter plekke in de bezette gebieden te praten met mensen die iets hadden kunnen vertellen over de voortgang van processen en/of justitiële procedures. Israel weigerde alle medewerking aan het 'Goldstone-proces', schreef ze. Ze rapporteerde dat Israel weliswaar 400 onderzoeken had gestart, maar dat er kennelijk nog heel veel werk moest worden gedaan en dat de commissie geen inzage had gekregen in de stand van zaken. En ze voegde eraan toe dat Israel categorisch had geweigerd onderzoek te doen naar de planners, de opdrachtgevers en de commandanten van de Operatie Cast Lead."
Ik vraag me af of McGowan nu nog steeds vindt dat Israel in 400 gevallen serieus onderzoek heeft verricht, als ze weet dat er slechts in drie gevallen (lichte) straffen zijn uitgedeeld, waarvan in één geval voor het stelen van een creditcard. Hoe dan ook zal de commissie die zij nu voorzit op 23 maart rapport uitbrengen, geheel zoals was gepland.
Een kleine opmerking nog kan ik niet nalaten hieraan toe te voegen: de manier waarop Schabas werd gewipt is symptomatisch voor hoe Israel te werk gaat. Heb je ooit in de tram of zittend in de tuin een kritische opmerking over Israel gemaakt? En heeft een buurman dat gehoord en overgebriefd? Vergeet dan dat je je ooit nog serieus kan bezighouden met hoe Israel zich ge- of misdraagt. Je zult genadeloos worden neergesabeld in een aanval waarin je voor antisemiet wordt uitgemaakt en je reputatie zo grondig mogelijk wordt vernield. Uiteindelijk zijn alleen mensen acceptabel die alles wat Israel doet goedvinden en toejuichen - bijvoorbeeld mensen van het kaliber en het morele gehalte van een Alan Dershowitz.  

6 opmerkingen:

André Meijerink zei

Beste Abu,

deze William Schabas is niet opeens in een kwaad daglicht komen te staan, omdat nu iemand van de Inlichtingendienst heeft ontdekt dat Schabas in 2012 tegen vergoeding een dienst heeft verleend aan de Palestijnen.
Deze Schabas was van het begin af aan al omstreden toen hij voorzitter werd van de VN-commissie die onderzoek doet naar de rol van Israel in de Gaza-oorlog. Hij had al minachting voor Netanyahu voordat hij met zijn onderzoek was begonnen. Het is echter maar de vraag hoe veel nut het nog heeft dat hij is ' gewipt' door Israel - zoals u dat stelt - : het rapport is namelijk al bijna klaar.
Om een objectief rapport te krijgen zou het rapport van Schabas in de prullenbak moeten, zodat McGowan Davis zonder minachting voor Israel of de Palestijnen een goed onderzoek kan doen.

Vr.groet,
Andre´

Abu Pessoptimist zei

André Meijerink,
Minachting voor Netayahu? Hoe durft hij. Ik ben het met u eens. Als voorzitter van zo'n commissie zijn natuurlijk alleen mensen aanvaardbaar die hun onpartijdigheid hebben laten blijken, bijvoorbeeld door al van te voren te verklaren dat ze vinden dat Israel zijn uiterste best heeft gedaan om zoveel het maken van burgerslachtoffers in Gaza te vermijden. En natuurlijk moeten ze achting tonen voor Netanyahu. En een paar lege flessen meenemen voor mevrouw Netanyahu, die er dan statiegeld voor kan krijgen.

Machiel de Winter zei

Ik vind dat je onjuiste voorstelling van zaken maakt.
William Schabas was onhoudbaar qua onpartijdigheid nadat bekend werd, wat tevoren ook door de VN Mensenraad was verzwegen, dat hij een belangrijk advies inzake de toetreding van de Palestijnse Autoriteit bij het ICC in 2012 had geschreven. Dat hij daarvoor naar zegge € 1300 voor ontving, een vriendenprijs gelet op de complexiteit van de vraagstelling, is van minder belang.

Abu Pessoptimist zei

Machiel de Winter,
Je denkt dus dat iemand die advies uitbrengt over het al of niet toetreden tot een belangrijk juridisch orgaan als het ICC partijdig is? Ook al vond de VN-Mensenrechtenraad dat zelf niet (Ze hadden alleen advies gevraagd aan het VN-hoofdkantoor nadat Israel had geklaagd). En trouwens, denk je dat de positie van Schabas ook ter discussie was komen te staan als hij ooit een juridisch advies aan Israel had uitgebracht? Ik heb sterk het vermoeden dat er dan niemand op het idee was gekomen dat hij partijdig zou kunnen zijn.

Machiel de Winter zei

Je vergeet een belangrijk punt. Israël was een verdachte en werd beschuldigd van oorlogsmisdrijven. In een dergelijk geval spelen de rechten van de verdachte te meer, en mag hij afgaan op de onpartijdigheid van het orgaan dat de feiten onderzoekt. Dit heeft weinig met politiek te maken, zie bijvoorbeeld art 6 lid 2 EVRM, waarbij de onschuldspresumptie op verdragsniveau is gecodificeerd.
Ook is je redenering, gelet op de wijze van journalistieke insteek, bevreemdend.
Je maakt je keer op keer sterk meer empathie te kweken voor gewelddadig optreden vanuit Palestijnse hoek ook omdat je meent dat we volgens jouw optiek te maken hebben met een asymmetrische situatie. Dan is het dubbelzinnig dat je Israel nu in dit geval de rollen zijn omgekeerd, geen recht vergunt zich daartegen te verweren.

Ik geef nog de link van een artikel dat ik vanmiddag las (Zie Jeff Robbin, Times of Israël d.d. 06.02.2015, overdruk uit Boston Herald)
Ik wist bijvoorbeeld niet dat Prof. William Schabas als key note speaker een conferentie onder de Iraanse leider Mahmoud Ahmadinejad heeft gehouden, die openlijk heeft verklaard Israël van de kaart te willen vegen en blijkbaar zeer grote moeite heeft met de Holocaust.

http://blogs.timesofisrael.com/probe-chiefs-plo-ties-show-u-n-s-anti-israel-bias/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=baf582295e-2015_02_07&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-baf582295e-54571205

Abu Pessoptimist zei

Machiel de Winter,
Schabas was geen rechter over Israel maar een onderzoeker. Van een politieman of een officier van Justitie wordt ook niet gevraagd dat hij uitgaat van de onschuld van een verdachte. En wat het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens ermee te maken heeft ontgaat me ten enen male. Dat slaat op personen en niet op staten en het is niet van toepassing buiten Europa.
Maar waar het om gaat is dat er nooit een commissielid te vinden zal zijn dat aan de kwalificaties voldoet. Denk aan de arme rechter Goldstone, een zionist nota bene, die de commissie voorzat die het rapport over de aanval van 2009 op Gaza schreef dat bekend werd onder de naam ´´Goldstone rapport´´. Hij had de euvele moed Israel van oorlogsmisdaden te beschuldigen en is sindsdien in geen enkele Joodse gemeenschap meer welkom. Ook hij bleek vooringenomen! Alleen een onderzoeker die Israel - liefst al bij voorbaat - vrijpleit van oorlogsmisdaden is volgens mij in Israels ogen een onderzoeker zonder vooroordelen. Dat is waar het hier om gaat en niet het feit of Schabas kritisch staat tegenover Israel of niet. Dat kan inderdaad best het geval zijn, maar in mijn ogen is dat niet iets wat hem zonder meer diskwalificeert.
En nog iets anders: ik spreek jouw bewering tegen dat ik probeer empathie te kweken voor geweld uit Palestijnse hoek. Ik denk niet dat geweld veel oplost in dit conflict en ben er dus ook geen voorstander van - ook niet als het uit Palestijnse hoek komt. Maar wat ik WEL doe, is dat ik probeer orde te scheppen in de wirwar van vaak onjuiste beschuldigingen. Zo wees ik erop dat Israel het laatste conflict in Gaza willens en weten heeft uitgelokt en dat het helemaal niet een reactie was op eindeloze beschietingen vanuit Gaza zoasl Israel beweert. Ook geef ik aan dat de raketten uit Gaza in het algemeen een reactie zijn op de blokkade en Israelische aanvallen en niet omgekeerd (en dat zonder dat ik die raketbeschietingen an sich zonder meer goedpraat). En tenslotte geef ik hier heel regelmatig aan dat op de Westoever Palestijnen zonder enige reden worden doodgeschoten, waarbij dan vaak dingen worden gezegd als ´hij had een mes´, of hij ´gooide een molotov-cocktail´ terwijl dat in 9 van de 10 gevallen gewoon niet waar was (en Israel deze beweringen ook nooit met een behoorlijk onderzoek staaft).

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...