vrijdag 6 februari 2015

Rechtse èn linkse Israelische partijen voor uitsluiting Hanine Zoabi van de verkiezingen


Vlnr de drie Knessetleden Basil Ghattas, Haneen Zoabi en Jamal Zahalka van de Balad (Tagammu) partij wet Ayman Odeh (de fractieleider van de Gezamenlijke lijst, 2e van links) bij het hooggerechtshof tijdens een zitting over de schorsing van Zoabi. (Foto afkomstig van Gezamenlijke Lijst) 

De Centrale Verkiezingscommissie van de Israelische Knesset (het parlement) heeft twee verzoeken ontvangen om het Palestijnse parlementslid Hanine Zoabi van de Tagammu-partij ( Hebreeuws: Balad-partij) uit te sluiten van de komende algemene verkiezingen van maart. Het ene verzoek kwam vorige week binnen en is van minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman en zijn partij Yisrael Beiteinu. Het andere verzoek kwam deze week binnen en was afkomstig van drie leden van de rechterflank van de Likud, Yariv Levin, Yisrael Katz en Danny Danon.
Achtergrond van de verzoeken zijn het feit dat Zoabi steeds in opspraak raakt door de consequente manier waarop ze opkomt voor de Palestijnse bevolking van Israel en de bezette gebieden en doordat ze geen blad voor de mond neemt. In 2012 sloot de Verkiezingscommissie van de Knesset (bestaande uit afgevaardigden van diverse partijen) haar al eens uit van de verkiezingen omdat ze aan boord was geweest van het schip Mavi Marmara dat in 2010 door Israelische eenheden ten koste van negen doden werd geënterd toen het op weg was naar Gaza. Dat besluit werd ongedaan gemaakt door het het Israelische hooggerechtshof.
In juli van het vorige jaar werd ze door den Commissie voor de Ethiek van de Knesset voor zes maanden geschorst van deelname aan debatten wegens het feit dat ze in een radio-interview geweigerd had de ontvoerders van drie Joodse tieners als ''terroristen'' aan te merken. En in januari besloot het openbaar ministerie in Israel haar te gaan vervolgen wegens felle opmerkingen die ze had gemaakt over Arabische politiemensen, die in de zomer meewerkten aan een - vrijwel nergens gepubliceerde - golf van honderden arrestaties in Arabische steden dorpen, nadat demonstraties waren gehouden en rellen waren uitgebroken wegens de ontvoering en het levend verbranden van de Palestijnse tiener Mohammed Abu Khdeir. Zoabi had onder meer, tijdens een rechtszaak waar de politiemensen getuigden, geroepen dat ze verraders waren en dat ze verdienden dat de vloer met ze werd aangeveegd.
De verzoeken van de rechtse partijen om Zoabi van de verkiezingen uit te sluiten worden overigens gesteund door het ''Zionistische Kamp'', de coalitie van de Arbeidspartij van Isaac Herzog en Hatnua van Tzipi Livni, zo weet de krant Haaretz te melden. Dit ''centrum-linkse'' blok wil daarmee - met in het achterhoofd de anti-Arabische stemming in Israel bij grote delen van de bevolking - proberen te voorkomen dat het al teveel stemmen verliest aan Likud en rechts in het algemeen. Mensen die nog illusies hebben over dat de Arbeidspartij er principes op na houdt of ergens voor staat, hebben hiermee, wat mij betreft een nieuwe reden om zich nog eens op het hoofd ter krabben.
De diverse Arabische partijen, die na lange onderhandelingen in januari een gezamenlijke lijst hebben gevormd (waarop Zoabi op een verkiesbare zevende plaats staat), gaven in een reactie een verklaring uit waarin erop gewezen werd dat rechts in Israel zijn uiterste best doet om de Arabische burgers hun stem in de Israelische politiek te ontnemen en dat het centrum hierin wordt meegezogen. Volgens de Gezamenlijke Lijst is echter juist een ''krachtige democratie en het behoud van de gekozen vertegenwoordigers van de Arabische burgers''het antwoord op racisme en uitsluiting.''De gezamenlijke lijst zal zijn uiterste best om te zorgen dat deze verkiezingen democratie zullen brengen voor een breed publiek, waaronder zowel de Arabische bevolking als democratische Joodse krachten,'' aldus de verklaring.
Zoabi zelf kwam ook met een verklaring. Daarin zei ze dat "zelfs nog voor ze beginnen over de vorming van een eenheidsregering of over hun politieke verschillen, kunnen we al zien dat het rechtse kamp en het Zionistische Kamp in ieder geval hetzelfde anti-democratische wereldbeeld delen. Allebei hebben ze lak aan de meest elementaire grondbegrippen van democratie."

15 opmerkingen:

Unknown zei

En er wordt steeds maar gezegd dat Israël de enige democratie in het Midden-Oosten is! Er is hier dus geen sprake van "vrije"verkiezingen. Er zouden toch buitenlandse waarnemers moeten zijn die dit moeten veroordelen.

Abu Pessoptimist zei

Boudewijn de Waard,
Israel is natuurlijk nog wel degelijk een democratie, al zijn daar wat opmerkingen bij te plaatsen. Het gaat voorlopig alleen om verzoeken om iemand uit te sluiten. Er is dus nog geen sprake van een ondemocratische maatregel.

Ben zei

Abu,
In je antwoord aan BdW zeg je'dat Israël 'natuurlijk 'een democratie is is; plus wat 'opmerkingen'. Echter zo 'natuurlijk'is dat niet.
Ik ben langzamerhand de mening toegedaan dat het democratisch gehalte van Israël uiterst twijfelachtig is. Ik zou eerder spreken van een Kolonisator met betwistbare landsgrenzen. En los van de betwistbaarheid van diezelfde landsgrenzen zonder meer miljoenen mensen het recht van spreken in de ruimste zin ontzegt. Daarmee ontbreekt democratie (demos) in essentie als we spreken over deze bestuursvorm.

Abu Pessoptimist zei

Ben,
Israel is een bezettende mogendheid die miljoenen mensen, zoals jij zegt, het recht van srpeken ontzegt. Daar is denk ik onder internationaal juristen niet erg veel discussie over. Maar tegelijkertijd beantwoordt het aan de criteria van een democratie, want alle burgers van het land hebben stemrecht, ongeacht ras, geloof of sekse. Het is dus op democratische wijze een bezettende mogendheid.
(Een speciale kanttekening kan je nog maken voor het geannexeerde Jeruzalem. De Palestijnse inwoners daar hebben geen stemrecht bij landelijke verkiezingen, maar zijn ook geen Israelische burgers, terwijl ze voor de Israelische wet wel in Israel wonen. Zij leven dus ook onder een bezetting).

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

'Democratie' is meer dan het proces van verkiezingen met algemeen actief en passief stemrecht.'Democratie' is ook een kwalificatie van de politeke stand van zaken. En in dat opzicht is Israël allesbehalve een 'democratische rechtsstaat'; het bestuurt de facto het hele gebied, tussen Middell. Zee en Jordaan, en binnen dat gebied hebben miljoenen geen of nauwelijk burgelijke of politieke rechten en vrijheden. Een bezetter kan per definitie geen democratische rechtsstaat zijn.

Abu Pessoptimist zei

Jaap Hamburger,
Ik ben weliswaar geen politicoloog, maar meen te weten dat democratie gewoon een technische term is, die aangeeft of er sprake is van algemeen actief en passief kiesrecht en of dat leidt tot proportionele vertegenwoordiging. Een rechtsstaat is weer wat anders. Zonder democratie geen rechtsstaat, denk ik, maar een land is niet pas een democratie als ook de rechtsstaat een feit is. Israel is m.i. wel degelijk een democratie. Maar een rechtsstaat is het niet.

Ben zei

Abu,
Volgens Wiki is 'In een democratie .. de VOLTALLIGE bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de .. instemming van het volk'.
Ik ben het eens met het standpunt dat Jaap Hamburger hierboven verwoordt. Zelfs met de beschrijving van Wiki kan Israel absoluut niet bogen op deze bestuursvorm.

Abu Pessoptimist zei

Ben,
Of jij en Jaap H. Israel een democratie vinden of niet, mogen jullie voor jezelf uitmaken. Mijn standpunt is dat het een democratie is omdat het beantwoord aan de criteria. Er is daar genoeg fout wat om kritiek vraagt. Maar om nu ook nog te gaan ontkennen dat het een democratie is vind ik niet een standpunt dat ik kan verantwoorden.
Jij roept Wikipedia te hulp. Dat mag. Maar je maakt een denkfout. De Palestijnse bevolking van de bezette gebieden is GEEN Israelische staatsburger en telt dus niet mee als het gaat om de vraag of de staatsvorm waarin de Israelische burgers zijn georganiseerd een democratie is of niet. De Israelische burgers brengen op democratische wijze regeringen aan de macht die de bezetting van Gaza en de Westoever laten voortduren en de Palestijnen niet de gelegenheid geven hun eigen lot te bepalen. Vandaar mijn definitie dat Israel op democratische wijze een bezettende mogenheid is.

Elisabeth zei

Nederland was ook een democratie toen we Indonesie nog als kolonie hadden. (Waren misschien alleen de communisten daar tegen?)

Unknown zei

De Centrale Verkiezingscommissie heeft gelukkig nog geen uitspraak gedaan in deze onverkwikkelijke zaak. Maar als de uitspraak negatief "zou" uitpakken voor mevrouw Zaobi en haar partij dan blijft toch de vraag of deze uitspraak strookt met het begrip Democratisch Rechtstaat. Een van de kenmerken van een Democratie. Formeel heb je natuurlijk wel een beetje gelijk dat Israël op papier een democratie is. De christelijke partijen in Nederland en de VS zeggen zelfs dat Israël de "enige democratie" is in het Midden-Oosten. Terwijl er in Egypte min of meer ook democratische verkiezingen plaats vinden. Dit even ter zijde.
Stel je nu toch voor dat er in de Nederlandse situatie bij onze Kamervoorzitter door de overige Tweede Kamer fracties een verzoek wordt ingediend om de partij van Wilders te verbieden en dit zou gehonoreerd worden dan zal Wilders terecht een beroep doen op de Europese Commissie voor de Rechten van de mens. Er zullen dan ook kanttekeningen geplaatst worden over het democratische gehalte van Nederland en of Nederland wel echt een Democratie is. Een Democratie kenmerkt zich toch ook dat elke partij ongehinderd aan de verkiezingen kan deelnemen.

Abu Pessoptimist zei

Elisabeth,
Dank. Daar had ik nog niet eens bij stilgestaan. En Groot-Brittannië was een democratie toen het India nog bezette, terwijl het democratische Frankrijk Algerije had ingelijfd en er de indigènes (inboorlingen) het algemeen kiesrecht onthield.
Ik wil maar zeggen: Israel kritisch benaderen is bittere noodzaak. Maar we moeten wel uiterst zorgvuldig omgaan met onze argumenten en terminologieën, anders schieten we het doel genadeloos voorbij.

Abu Pessoptimist zei

Boudewijn de Waard,
Als... als ... Ik zal je zeggen: zelfs als Zoabi wordt uitgesloten (of Wilders in NL) dan blijven Israel cq NL toch nog democratieën, zij het democratieën waarvan het democratische gehalte ter discussie staat. Nogmaals: het is zaak de argumenten en terminologieën zuiver te houden.
(En er zijn wel meer democratieën in het M-Oosten dan Israel. Egypte is niet echt een goed voorbeeld omdat het een kieswet heeft die zwaar ondemocratisch uitpakt en nu net een heel belangrijke groep buiten de wet heeft gesteld, n.l. de Moslim Broederschap). Maar wat dacht je van Turkije? Of Tunesië? En je zou ook nog Kuweit, Iran, Kurdistan, Irak, Jordanië en Marokko kunnen noemen (maar dan wel allemaal met de nodige kantttekeningen).

fransvdwoning zei

Abu,
een bezettende macht kan per definitie geen democratie zijn. De andere landen die je noemt, bezetten geen grondgebied van andere landen. Kurdistan blijft echter wel een vraagteken omdat het opgedeeld is door een aantal anderen.

Abu Pessoptimist zei

fransvdwoning,
Ik zou zeggen, lees terug wat Elisabeth hierboven zegt over Nederland dat Indonesië (Nederlands Indiê) bezette. Ik voegde daarna toe dat GB India en Frankrijk Algerije bezet hadden. Allemaal geen democratieên?? Wat dan wel?

Elisabeth zei

"een bezettende macht kan per definitie geen democratie zijn"

Er zit inderdaad een heleboel hypocrisie achter het idee dat landen die kolonies bezitten en dus andere landen bezetten democratieen kunnen zijn, maar om nou te zeggen dat Nederland, Frankrijk en Engeland (etc) dus nooit democratieen zijn geweest tot na de dekolonisatie is wel erg kort door de bocht.
En bestond het hele Nederlandse en Franse verzet (behalve de communisten) dan uit een stelletje schijnheilige sukkels?
Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...