donderdag 19 februari 2015

Jeruzalem: plan voor afvalstort die Bedoeïenen verdrijft en de stad koppelt aan Maaleh Adumim

E1 project: Bedouins from the Jahalin tribe with their sheep near  Maale Adumim
Jahalin Bedoeïenen met hun kudde in de buurt van de grote nederzetting Maaleh Adumim. (EPA)

De gemeente Jeruzalem, heeft een nieuwe stap aangekondigd in de het voortgaande proces om een koppeling tot stand te brengen tussen Jeruzalem en de nederzetting Maaleh Adumim. De Commissie voor Planning van de gemeente heeft plannen goedgekeurd voor de aanleg van een afvalstort in Oost-Jeruzalem van niet minder dan 52 hectare (520 dunam). Het grootste deel van dat land is eigendom van Palestijnen in de wijken Issawiya en Shu'afat van Oost-Jeruzalem en zal dus worden onteigend. Bovendien zullen op deze manier ongeveer 120 Bedoeïenen van de Jahalin-stam naar elders moeten vertrekken.
Het plan dat is voorbereid door de Commissie voor Bouw en Planning van Jeruzalem in samenwerking met de Israelische Land Autoriteit, beoogt het gebied van de droge bedding van de Nahal Og langs de oude weg naar Maaleh Adumim in de komende 20 jaar te vullen met tonnen en tonnen bouwafval uit Jeruzalem. Als de droge bedding vol is, zal er bovenop het afval een park worden aangelegd.
Palestijnse inwoners van Shu'afat en Issawiya die land bezitten in het gebied, hebben bezwaren ingediend Onder hen is de familie Abu Khdeir van wie deze zomer een zoon werd ontvoerd en levend verbrand. Hun advocaat zei; ''Opnieuw wordt gedaan alsof land van Palestijnen geen eigenaars heeft.''  Afgezien van de bezwaren tegen de onteigening voorzien de klagers ook grote overlast. Als het plan doorgaat zullen de komende jaren dagelijks 168 vrachtauto's met puin rakelings langs hun huizen gaan rijden. De regionale planningscommissie heeft de bezwaren echter van de hand gewezen. Volgens de commissie is de onteigening nodig is om de voortgang van het bouwen in Jeruzalem in de komende jaren mogelijk te maken. En wat betreft de gedwongen verplaating van de Bedoeïenen zei de commissie dat geen rekening kan worden gehouden met mensen die illegaal in het gebied wonen zonder woonvergunning. (Hierbij valt aan te tekenen dat de Jahalin in 1`948 vanuit de Negev bij Beersheba door Israel zijn verjaagd naar de omgeving van Jeruzalem, dat toen toen Jordaans gebied was. Israel heeft hun vestigingen nooit gelegaliseerd en nu worden ze opnieuw weggestuurd).
Het linkse lid van de gemeenteraad van Jeruzalem Yosef “Pepe” Alalu (hij is lid van Meretz) leverde scherpe kritiek. Hij zei dat de het bij de goedkeuring van het plan gaat om de eerste fase van het uitvoeren van de plannen voor E1. (E1 is het grotendeels lege gebied tussen Jeruzalem en Maaleh Adumim dat, als Israel het gaat ontwikkelen en bebouwen, de Westoever effectief in tweeën zal delen. De VS en Europa hebben de plannen tot dusver weten tegen te houden, AbuP.).
''Van alle plaatsen in Jeruzalem vond de planning commissie het een goed idee om het afval te dumpen op privé grond,'' zei Alalu. ''Is dat de manier waarop we de Palestijnen duidelijk willen maken dat het onze bedoeling is tot een regeling te komen?'' Alalu wees er ook op dat het gebied waar de dump komt één van de laatste plekken was voor de inwoners van Issawiya en Anata om hun wijken tot ontwikkeling te laten komen. Eén van de plannen, aldus Alalu, was om het gebied in te richten als industriegebied voor lichte industrie.

We kunnen ons gevoegelijk afvragen of de plannen voor die vuilstort,  en de regelmatig terugkerende  berichten over afbraak van behuizingen van Bedoeïenen in de buurt van Jeruzalem (kijk daarvoor bijvoorbeeld  hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier ), en de recente berichten over een rapport van de door de kolonisten gesponsorde organisatie Regavim niet allemaal in dezelfde richting wijzen: het geleidelijk opvoeren van de druk om de plannen voor E1 uit te voeren. Ik denk dat we die vraag net ''ja'' kunnen beantwoorden. .

1 opmerking:

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Aha, naast 'staatsland'en 'militair oefenterrein' twee nieuwe termen voor landroof: 'vuilstort' en 'park'.

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...