maandag 4 juli 2016

Israel vernielt twee huizen, pakt 34 mensen op en maakt tenminste vier gewonden

Israel heeft zondagavond twee huizen in het Qalandiya vluchtelingenkamp bij Jeruzalem vernield als  strafmaatregel voor het optreden van twee mannen van 19 en 20 jaar uit het kamp, die op 23 december een actie uitvoerden bij de Damascus poort van de Oude Stad van Jeruzalem. Daarbij werd een vrouwelijk lid van de grenspolitie gedood, een andere gewond en een derde Israeli per ongeluk doodgeschoten door andere Israeli's die tussenbeide kwamen. De twee aanvallers, Issa Assaf en Anan Abu Habsa, werden eveneens doodgeschoten.
De vernieling betrof de huizen van d families Abu Habsa en Assaf. Zes mensen werden dakloos. en bij de actie, waarbij geen springstof werd gebruikt wegens het gevaar voor de dichtbebouwde omgeving, braken rellen uit. Vier Palestijnen werden gewond doordat zij getroffen werden door scherpe munitie. Israel had een grote strijdmacht opgeroepen voor de actie.
De sloop was verlaat doordat de families Assaf en Abu Habsa verweer ertegen hadden ingebracht bij het Israelische hooggerechtshof. Hun gronden waren dat het vernielen van huizen verboden is op grond van het internationaal recht dat collectieve straffen en vernielingen zonder militaire noodzaak verbiedt, dat er geen bewijs was dat de families op enigerlei wijze te maken hadden met de acties van de twee jongens, en dat het vernielen van alleen huizen van Palestijnen discriminatoir is, aangezien dat met huizen van Joden die aanslagen plegen nooit gebeurt. Het hooggerechtshof verwierp in zijn serene juridische wijsheid alle drie de argumenten.
Bezwaren die de VN organisatie UNRWA vervolgens uitte vervolgens de bezwaren dat de sloop rellen zou veroorzaken en dat, na een eerder 'strafsloop' waarbij 49 mensen dakloos waren geworden, nu opnieuw zes mensen op straat zouden komen te staan. Ook die bezwaren werden weggewuifd.
Qalandiya was niet de enige plek waar het Israelische leger op tegenstand stuitte. Rellen braken ook uit in Bani Na'im bij Hebron, dat al een paar dagen zoals de volledige omgeving van Hebron en Hebron sinds donderdag afgesloten van de buitenwereld wordt gehouden en waar meer dan 200 pasjes zijn ingetrokken. In Bani Na'im werden  twee broers opgepakt van de Mohammed Taraireh, de 17jarige jongen die vorige week in Kiryat Araba het 13-jarige meisje Hallel Ariël vermoordde. Het zusje van Taraireh, dat hem had geprezen voor zijn  moed, werd zaterdag ook al opgepakt. Volgens de krant YNet vond het leger tijdens de actie in Bani Na'ím ook een M16 geweer, twee pijpbommen, en een fles brandbare verf. Verder werd een auto in beslag genomen.
 Israelische militairen arresteerden overigens zondag in Oost Jeruzlem en op meerdere plaatsen op de Westoever bij elkaar 43 personen, ongeveer het dubbele van het dagelijkse gemiddelde. Volgens cijfers van de VN hebben de Israeli's sinds het begin van het jaar gemiddeld 88 razzia's per week uitgevoerd, waarbij mensen worden gearresteerd en huizen overhoop worden gehaald. Er zitten ruim 7.000 Palestijnen gevangen in Israelische gevangenissen.

Geen opmerkingen:

VN-commissie: Israel leverde geen bewijs dat UNRWA-personeel deelnam aan aanval

Bij de Columbia universiteit in New York vond een protest plaats -zie onder (Foto van X)                       Israel heeft geen enkel bewi...