donderdag 21 juli 2016

Israels legerrabbijnen: tegen homo's, vóór verkrachting en tegen dienstplicht voor vrouwen

Levinstein
Een 300 rabbijnen in Israel hebben een brief getekend waarin zij steun uitspreken voor hun collega Yigal Levinstein, die in een toespraak over LGTB mensen (homo's, bi's en transgenders) had gesproken als ''perverte mensen''.  De brief werd woensdagavond gepubliceerd.
Levinstein is hoofd van de yeshiva Bnei David in de nederzetting Eli waar de meeste hoge officieren vóór hun periode in het leger zijn onderwezen. Hij is lid van divers comité's betreffende geloof, onderwijs en ethische zaken in het Israelische leger, onder meer op het gebied van de relaties tussen mannen en vrouwen. Tijdens een lezing voor rabbijnen had hij maandag de manier veroordeeld waarop het Israelische leger homo's permitteerde  hun ''manier van leven'' in de militaire omgeving te introduceren. Dat was hem op kritiek komen te staan, onder meer van Naftali Bennett, de voorman man HaBayit HaYehudi. 
De honderden rabbijnen schreven in hun brief: “Er is geen plaats voor het legitimeren van deze fenomenen of dit gedrag dat een levensstijl hooghoudt die ingaat tegen menselijke moraal en de weg van de Torah,'' aldus de brief. “De liefde voor elk mens van Israel en de verplichting om iedereen respect te betonen kan niet worden gebruikt als een reden om de religieuze waarheid te verdraaien of de ogen te sluiten voor verboden daden,'' aldus de brief, aarin zij zich uitspraken tegen pogingen om rabbijnen ''de mond te snoeren''. 

Kolonel Eyal Qarim (links) met zijn voorganger, brigade generaal Rafi Peretz  (Foto Israelisch ministerie van Defensie)

Israel heeft wat te stellen met zijn  legerrabbijnen. Onlangs nog werd tot opperrabbijn van het leger een man benoemd die tien jaar geleden in een religieuze respons had gezegd dat het verkrachten van (uiteraard niet Joodse) vrouwen  in oorlogstijd gepermitteerd is. Hij zegt hij nu dat dit uit context wordt geciteerd. Ook wordt gezegd dat hij geen uniform droeg toen hij dit zo formuleerde. Kan zijn. (Mogelijk trekken soldaten ook hun uniform wel uit als ze gaan verkrachten).
Deze nieuwe legeropperrabijn, kolonel (binnenkort, of nu al, brigade generaal) Eyal Qarim, heeft overigens ook gezegd dat kashrut (de verplichting om kosher te eten en geen wijn aan te raken die door goyim (niet Joden) is aangeraakt) in oorlogstijd minder streng geldt. Immers dan gaat het erom, net als bij verkrachten, dat de militairen gezond zijn en niets tekort komen. Hij heeft zich overigens ook uitgesproken tegen de in Israel gebruikelijke dienstplicht voor vrouwen. Dat zou hun zedigheid en ingetogenheid maar schaden.
Blijkbaar kan je met dit soort meningen best opperrabbijn van het leger worden. Eigenlijk is dat net zo opmerkelijk als dat Qarim hiervoor ook leraar is geweest aan de yeshiva (religieuze hogeschool) van de kolonistenbeweging Ateret Cohanim in Jeruzalem. En dat hij de religieuze kolonistenbeweging volledig steunt.     

Geen opmerkingen:

Israel heeft weinig moeite met 300+ projectielen, vier doden, 60 gewonden op de Westoever

Honderden probeerden zondag weer naar het noorden te gaan....(foto Ma'an News)  Iran stuurde zondagavond meer dan  300 drones, geladen m...