vrijdag 29 juli 2016

B'tselem: Israel sloopte in eerste half jaar meer op de Westoever dan in alle 10 hele jaren daarvoor


In de eerste helft van 201 heeft Israel meer Palestijnse huizen op de Westoever (Jeruzalem uitgezonderd) vernield dan in het hele jaar daarvoor.  Sterker nog: de hoeveelheid gesloopte huizen in dit eerste halfjaar van 2016,  ligt hoger dan elk van de afgelopen tien jaar (met uitzondering wellicht van 2013, dat hele jaar bedroeg het totaal aantal gesloopt huizen op de Westoever 175).
Van januari tot het eind van juni 2016 werden 168 huizen gesloopt, waarbij in totaal 740 Palestijnen dakloos werden – 384, dus meer dan de helft van hen waren minderjarige kinderen.   In sommige gevallen werden huizen meerder malen vernield (als dat het geval is, telt B'tselem de dakloos geworden families slechts één keer). Ter vergelijking: in heel 2015 sloopte de ''Burgerregering'' (de misleidende naam van het militaire bestuur op de Westoever) 125 huizen, waarbij 496 Palestijnen onder 287 kinderen dakloos werden.
Bij al deze vernielingen werden niet alleen huizen, maar allerlei structuren vernield waarvan de bevolking voor haar levensonderhoud afhankelijk was, zoals stallen of omheiningen en afdakken voor vee, opslagplaatsen voor oogsten en veevoeder, en ook trouwens sanitaire voorzieningen zoals wc's. Tevens nam de ''Civil Administration'' (het Burgerbestuur) watertanks in beslag van deze niet op het waterleidingnet aangesloten gemeenschappen en hetzelfde geldt voor zonnepanelen, voertuigen, en alle mogelijke landbouwwerktuigen. Dit alles met het doel niet alleen de bevolking dakloos maar ook brodeloos te maken.
In de laatste tien jaar, te weten van begin 2006 tot 30 juni 2016, heeft Israel tenminste 1,113 huizen van Palestijnen op de Westoever (Oost Jeruzalem niet meegeteld) omver gehaald. Tenminste 5,199 mensen, onder wie tenminste 2,602 kinderen, raakten daarbij dakloos. De meeste van deze vernielingen werden uitgevoerd in kleine, ondergepriviligeerde gemeenschappen buiten de grotere Palestijnse bevolkingscentra, met name in de Vallei van de Jordaan, de heuvels van Zuid Hebron of ten oosten van Jeruzalem, alles gelegen in het zogenoemde E1 gebied. Israel heeft deze gemeenten nooit erkend. Al deze plaatsen liggen in de zogenoemde ''Area C'' onder de Oslo Akkoorden, het deel van ruim zestig procent van de Westoever waarover Israel volledige controle uitoefent, met name ook over planning en bouwen.

Geen opmerkingen:

In Gaza 21.000 kinderen vermist, Israel doodt de directeur van de ambulance-diensten

Even leek het alsof Amerika de vloed aan bommen had gestopt, maar ze zijn er weer. De NGO Save the Children, die gevestigd is in Engeland, h...