dinsdag 5 juli 2016

Adalah: Israelische politie mag volgens nieuwe instructies met scherp schieten op stenengooiers

Israelische politieman mikt op Palestijnse betoger. (Foto Adalah/Mati Milstein).
 
Adalah – het Centrum voor Arabische Minderheidsrechten in Israel - heeft de politie-instructies openbaar gemaakt die in december 2015 aan de politie zijn uitgedeeld. Daarin staat dat het voor Israelische politiemensen is toegestaan om met scherpe munitie het vuur te openen op mensen die stenen, vuurwerk of molotov cocktails gooien.
Dat Adalah de instructies niet eerder bekend heeft gemaakt, heeft ermee te maken dat het tot 29 juni 2016 heeft moeten wachten voor het antwoord kreeg op een juridisch verzoekschrift dat het op 10 december 2015 indiende bij de rechtbank in Lod, om de - geheim gehouden - instructies openbaar te maken. Aanleiding voor het verzoekschrift was dat zich toen al meteen een aantal gevallen had voorgedaan waarbij Adalah de indruk had gekregen dat de instructies waren gewijzigd en verscherpt.
In de instructies, die het fiat hebben gekregen van de Procureur generaal Avichai Mandelblitt, staat dat de politiemensen onmiddellijk het vuur met scherpe munitie mogen openen op gooiers van vuurwerk of stenen, en niet verplicht zijn eerst andere, niet-dodelijke methodes in te zetten. Letterlijk staat er dat "een politieman gerechtigd is het vuur te openen [met scherpe munitie] op een persoon die duidelijk een molotov-cocktail aan het gooien is of daartoe aanstalten maakt,  teneinde gevaren te vermijden''. ''Het gooien van stenen waarbij gebruik wordt gemaakt van een katapult'' wordt eveneens genoemd als een geval waarin het gebruik van scherpe munitie gerechtvaardigd is. 
De politie heeft overigens bij het openbaar maken van de voorschriften ook nu nog een aantal belangrijke onderdelen ervan geheim gehouden. Zij hebben te maken met het gebruik van de  Ruger-geweren (geweren die een kleiner kaliber scherpe munitie afvuren en die een aantal maanden geleden en masse zijn ingezet) en met hoe in het algemeen moet worden omgegaan met vergrijpen die ''veiligheids gerelateerd'' zijn. Adalah heeft de politie laten weten een zitting van de rechtbank aan te zullen vragen als de resterende bepalingen niet ook openbaar worden gemaakt. 
De advocaat  Mohammad Bassam van Adalah, verklaarde dat de nieuwe richtlijnen ingaan tegen de eerder bestaande richtlijn, dat dodelijke wapens alleen mochten worden gebruikt als de veiligheid van de politieman (of militair) zelf in het geding was. ''De nieuwe voorschriften eraan voorbij dat het zonder twijfel mogelijk moet zijn veel van de genoemde situaties op niet dodelijke manieren af te handelen,'' volgens Bassam. ''Ze vormen een dodelijk gevaar voor (jonge) Palestijnen die acties uitvoeren waarvan de kans dat zij levensbedreigend zullen uitpakken uitermate klein is. En zij stimuleren trigger hapy gedrag van de politiemensen."

Geen opmerkingen:

''Israel comitted war crimes and crimes against humanitarian law in Gaza''

  Israeli authorities are responsible for war crimes and crimes against humanity committed during the military operations and attacks on Gaz...