donderdag 8 juni 2017

Amnesty pleit voor internationaal verbod producten uit Israelische nederzettingen

Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Israels bezetting van de Westoever en de Gazstrook heeft Amnesty International een campagne aangekondigd om producten uit nederzettingen te weren en firma's te verhinderen geld te verdienen aan handel met of in de nederzettingen.  ''Tientallen jaren lang heeft de wereld werkloos toegezien hoe Israel Palestijnse huizen vernietigde, hun land en hun natuurlijke hulpbronnen plunderde. Terwijl de Palestijnse economie 50 jaar werd  tegengewerkt, werd een nederzettingenproject van miljarden opgebouwd dankzij de systematische onderdrukking van de Palestijnse bevolking,'' zo zei Salil Shetty, de directeur generaal van Amnesty het.
Volgens Amnesty is het vijftig jaar lang  veroordelen van de uitbreiding van de nederzettingen niet genoeg en moet er actie komen. ''Israelische en internationale firma's hebben in die tijd de uitbreidingen mogelijk gemaakt. De  politiek van het plaatsen van Israelische burgers op Palestijns land heeft tot myriaden  mensenrechtenschendingen geleid. Tienduizenden huizen en bezittingen van Palestijnen zijn gesloopt, honderdduizenden Palestijnen zijn verjaagd, veel families werden uit hun huizen of van hun land gezet om plaats te maken voor de bouw van nederzettingen. Tenminste 100.000 hectare zijn afgepakt om exclusief door nederzettingen te kunnen worden gebruikt.''

 Israel heeft ook de controle overgenomen over water, vruchtbaar land, steengroeven  en mineralen en ze overgedragen aan nederzettingenindustrieën om er landbouwproducten, constructiemateriaal, en industriële producten mee te maken die vaak worden geëxporteerd. Het gaat om honderden miljoenen per jaar.'' Tegelijkertijd worden de Palestijnen aan willekeurige restricties onderworpen en kunnen ze niet over hun eigen water, land en andere  bronnen beschikken.''
''Israel heeft ''wegen alleen voor kolonisten'' gecreëerd die dorpen en steden van elkaar scheiden en de bewegingsvrijheid van de Palestijnen ernstig beperkt. In de Gazastrook worden twee miljoen mensen al 10 jaar onderworpen aan een illegale blokkade ter land, ter zee en in de lucht.''
“Een van de tragedies van 50 jaar ononderbroken aan de bezetting gerelateerde mensenrechtenschendingen is dat de wereld gewend is geraakt aan het schokkende niveau van onderdrukking en vernedering waarmee de Palestijnen dagelijks in hun levens in de bezette gebieden worden geconfronteerd,'' aldus Salil Shetty.  Er moeten nu dus stappen worden gezet. “Staten die doorgaan met de nederzettingen  te helpen om economisch goed te gedijen, verzaken op schandalige manier hun internationale verplichtingen en de politiek die ze hebben gezegd te zullen volgen. Het is de plicht van staten onder de internationale wetten te zorgen dat zij en hun burgers niet illegale situaties of daden goedkeuren of uitvoeren.'' aldus Shetty. “ Amnesty pleit daarom voor een internationale ban van producten uit de nederzettingen, het verhinderen dat firma's werken in, of handel drijven met, nederzettingen, een wapenembargo, en het beëindigen van het tientallen jaren ongestraft laten van misdaden, onder meer doormiddel van diepgaand onderzoek door het Internationale Hof van Justitie.
Als cynische blogger kan ik eraan toevoegen dat een ban op producten uit en handel met nederzettingen 50 jaar na dato wat aan de late kant is. Maar aan de andere kant is het wel een steun in de riug van de BDS beweging die, dat zij terzijde opgemerkt, intussen voor een groot deel al niet eer gelooft in een twee statenoplossing en alleen nog strijdt voor opheffing van de bezetting en gelijke burgerrechten. Maar laten we niet flauw zijn. Laat is altijd beter dan helemaal nooit.

10 opmerkingen:

Arno Diederen zei

De denkfout in dit aangehaalde Amnesty International rapport zit al bij het begin.
Er is namelijk in 1967 geen sprake geweest van bezet Palestijns land.

Abu Pessoptimist zei

Arno Diederen, Weer een leuk nieuw pseudoniem!
De denkfout is geheel aan uw kant. In 1947 werd het gebied in de befaamde ''delingsresolutie'' voorbestemd voor een Palestijnse staat. Het werd later bezet door Jordanië. In 1976 werd het door Israel veroverd. In Resolutie 242 van de Veiligheidsraad werd uitgesproken dat het verwerven van land door middel van oorlog ontoelaatbaar was. In 1993 maakten Israel en de PLO in de Oslo akkoorden afspraken over deze ''Palestijnse gebieden''. In 2004 sprak het Internationaal Gerechtshof in Den Haag als oordeel uit dat sprake was van ''bezet Palestijns gebied''.

Arno Diederen zei

1947 was een resolutie van de Algemene Vergadering inzake het delingsplan en vanwege Arabische zijde niet erkend.
Het gebied werd in 1967 niet veroverd edoch bezet in afwachting van een meer permanente regeling. Indien Jordanië niet als agressor was opgetreden zou er daarvan geen sprake zijn geweest.
De essentie van VR Resolutie 242 ging namelijk daarover hetwelk de grondslag vormde van de Oslo Akkoorden uit 1993 nadat haar aanspraken op jurisdictie had opgegeven als zodanig.
De Wall Advisory Opinion uitspraak van het IGH uit 2004 zou thans zeer ongetwijfeld anders zijn geweest nu de internationale rechtsorde het begrip zelf verdediging minder restrictief interpreteert als toendertijd


Abu Pessoptimist zei

Arno Diederen,
Ik heb weinig zin in deze discussie. Ik kan u vermoedelijk toch niet overtuigen. De Delingsresolutie werd door de Arabische landen en de Palestijnen afgewezen, wat niet betekent dat zij niet bestond. Israel is op basis ervan gesticht (en de PLO heeft haar in 1988 alsnog aanvaard).
''Bezetten of veroveren'' is een kwestie van semantiek die alle betekenis verliest als bezetten ook het inpikken van land en het bouwen van nederzettingen in gaat houden. En hoe u komt bij uw opmerking dat de uitspraak van het ICJ uit 2004 nu anders zou zijn uitgevallen, is mij volledig duister. Is volgens u sinds 2004 in het kader van zelfverdediging ook het roven van land toegestaan door de internationale rechtsorde?? Lijkt me totale onzin.

Arno Diederen zei

Discussies hoeven niet per se bedoeld te zijn iemand van zijn (on)gelijk te overtuigen.
Volgens mij haalt u een aantal merken door elkaar, maar dat zal vast wel aan mij liggen.
De staat Israel is gesticht op basis van de grondwetgevende vergadering die de stichting mogelijk maakte, m.a.w. Israel zou ook zijn gesticht zonder Delingsplan.
Nergens kan ik aantreffen, echter dat ligt ongetwijfeld aan mijn ignoramus status, uw bewering dat de PLO het Delingsplan alsnog zou hebben aanvaard in 1988. Dat lijkt me overigens niet aannemelijk, en om in uw termen te spreken: wat dan nog.
Voor het overige blijft uw discussie "techniek" hetzelfde, zodra u iets niet bevalt vervalt u in veredeld schelden of u plaatst geen respectievelijke reactie meer.

Abu Pessoptimist zei

Arno Diederen,
Veredeld schelden? Als ik iets onzin noem? Ik vind dat ik behoorlijk wat geduld met u toon. Israel is gesticht op basis van de Delingsresolutie van 1947 of u dat nu leuk vindt of niet. De PLO nam in 1988 de Delingsresolutie alsnog aan, ik was erbij en schreef erover in de Volkskrant. Ook de NRC (Michael Stein) meldde het. Het was de pre internet periode, maar moet toch (ergens) te vinden zijn.

Hans Meijlof zei

Arno Diederen, met jouw boekhoudkundige argumenten ga je volledig aan de menselijke aspecten van de volledig onmenselijke bezetting van Palestina. Er is geen enkel, en ik herhaal het nog een keer, geen enkel menselijk argument te bedenken om mensen van hun land en uit hun huizen te jagen, hun bomen en hun oogsten te vernietigen, te vernederen, gevangen te nemen, te vermoorden, te bombarderen, te onthouden van water en elektriciteit, afscheidingsmuren te bouwen, etcetera. Israël is een zionistisch (lees fascistisch) land, waarin eenieder die niet joods is, is overgeleverd aan de duivelse nukken van de regering, soldaten en kolonisten. Gooi alsjeblieft de papieren regeltjes die je gebruikt om al die oorlogsmisdaden te verdedigen overboord en wordt mens.

Jacques Heemskerk zei

Heren, Hans Meijlof brengt dit terug tot de kern, datgene waar het hier uiteindelijk om draait: (on)menselijkheid.

Arno Diederen zei

Ik had het willen laten voor wat het is in deze meningswisseling.
Het ging erom dat de moderator grof geestelijk geweld gebruikt met stellingen waarvan de basis in de feiten op zijn minst ambigu is.
Indien een der uwen ondubbelzinnig aantoont dat de PLO het Delingsplan uit 1947 juridisch heeft erkend geef ik me gewonnen.

Vond nog nevenstaande. Ik zal wel worden weggezet als hasbarist in deze.

http://www.jewishpress.com/news/eye-on-palestine/palestinian-authority-survey-returns-surprising-results/2017/06/08/?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=PushCrew_notification_1496944231&pushcrew_powered

Abu Pessoptimist zei

Arno Diederen,
De delingsresolutie is resolutie 181 van de AV. Dit is een citaat uit de (slecht) vertaalde onafhankelijkheidsverklaring van de PLO (de Arabische tekst is dudelijker maar ik neem aan dat u die niet kunt lezen):
Despite the historical injustice done to the Palestinian Arab people in its displacement and in being deprived of the right to self-determination following the adoption of General Assembly resolution 181 (II) of 1947, which partitioned Palestine into an Arab and a Jewish State, that resolution nevertheless continues to attach conditions to international legitimacy that guarantee the Palestinian Arab people the right to sovereignty and national independence.
Deze passage moet worden gelezen in de context van de hele verklaring. https://en.wikisource.org/wiki/Palestinian_Declaration_of_Independence.

Uw verwijzing naar een opiniepieling is grappig. Jammer dat er niet bij staat welk bureau de enquete heeft uitgevoerd, en onder hoeveel mensen en wat de vraagstelling eigenlijk was. Ik heb niet de indruk dat de uitkomst erg gezaghebbend is.

Israel heeft weinig moeite met 300+ projectielen, vier doden, 60 gewonden op de Westoever

Honderden probeerden zondag weer naar het noorden te gaan....(foto Ma'an News)  Iran stuurde zondagavond meer dan  300 drones, geladen m...