dinsdag 13 juni 2017

Israel wil deel Palestijnse belastingen inhouden, omdat het geld naar ''terroristen'' gaat

Yakub Nassar, 21 inmiddels. In 2009 werd hij op weg van school naar huis door een Israelisch soldaat neergeschoten in het Fawwar kamp bij Hebron. Van Israel mag ook deze ''terrorist'' straks niet langer een vergoeding van de PLO ontvangen.   

De Israelische regering heeft zondag haar goedkeuring gegeven aan een wetsontwerp om de afdracht van de belasting die zij voor de Palestijnse Autoriteit int, te verminderen met een bedrag van ongeveer een miljard shekel (zo'n 200 miljoen euro) per jaar. Dat zou gebeuren omdat Israel ertegen is dat de Palestijnse Autoriteit (of liever gezegd de PLO in dit geval) vergoedingen betaalt aan Palestijnen in Israelische gevangenissen en hun families, of aan Palestijnen die als gevolg van Israelisch geweld zijn gedood, gewond zijn geraakt of invalide geworden.Dat zou ''terreur'' aanmoedigen.
Het ontwerp is afkomstig van een parlementariër van de partij Yesh Atid, ene Elazar Stern. Het ontwerp was mede ondertekend door leden van de Likud. De eerste stemming erover in de voltallige Knesset zal woensdag plaatsvinden.
De regels van de PLO geven aan dat de organisatie verantwoordelijk is voor het betalen van schadevergoeding / ondersteuning aan families van Palestijnen die gedood, verwond of gevangen gezet zijn door Israel.
Dat is zo bepaald in 1966. Geschat wordt dat het gaat om bedragen van rond  de $ 350 die verhoogd worden naargelang de betreffend persoon getrouwd is en kinderen heeft en naar gelang de tijd die hij in de gevangenis doorbrengt, c.q. de ernst van de verwondingen of invaliditeit. Voor gevangenen die langer dan tien jaar zitten zou het bedrag kunnen oplopen tot zo'n 10.000 shekel (ongeveer 2.000 euro). Het is de enige vergoeding die de families krijgen. Israel betaalt nooit vergoedingen aan de families van gevangen, gedode of verwonde Palestijnen en Palestijnen kunnen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen schadevergoeding claimen.
In Israel is al langer kritiek op het Palestijnse programma, omdat het ''terrorisme'' zou aanmoedigen. Om die reden werd de uitvoering ervan, die eerder was overgenomen door de PA, in 2014 ook weer terugverwezen naar de PLO. Sommige Nederlandse parlementariërs, (van de kleine christelijke partijtjes bijvoorbeeld), zullen ook blij zijn  met het initiatief van de Yesh Atid parlementariër. Ook zij zien er een beloning voor ''terrorisme'' in. 
Intussen komt de wet, als hij wordt aangenomen, natuurlijk gewoon neer op diefstal. Het geld behoort immers toe aan de Palestijnse Autoriteit. Het is een deel van de ongeveer 5,4 miljard shekel  (1,8 miljard euro) die Israel jaarlijks overmaakt aan de PA, aan Palestijnse belastingen en accijnzen die het bij de grensovergangen naar Palestijns gebied voor de PA heeft geïnd.

Geen opmerkingen:

Nieuws van de nooit aflatende strijd om grond en zeggenschap op de Westoever

  Twee Palestijnen van de Westoever zijn gisteren overleden als gevolg van schotwonden die waren toegebracht door kolonisten. De twee waren ...