zondag 7 januari 2018

Israel laat leden van 20 organisaties niet meer binnen, waaronder ''Jewish Voice for Peace''

 JVP New York voerde met Chanuka een actie uit tegen onder meer antisemitisme. (Foto JVP)

Israel. dat zich graag ''de enige democratie in het Midden-Oosten pleegt te noemen, heeft zondag een lijst gepubliceerd van 20 organisaties waarvan de leden niet meer Israel in mogen als gevolg van  het feit dat zij (de organisaties) BDS steunen, de van oorsprong Palestijnse aanpak om Israel te treffen met ''Boycot, Desinvestment en Sanctions''. Opmerkelijk is dat er onder de organisaties een paar zijn met uitsluitend (of overwegend) Joodse leden. De belangrijkste daarvan is de Amerikaanse organisatie ''Jewish Voice of Peace'' (JVP). Het is sinds de invallen in Gaza een snelgroeiende organisatie met ruim 70 afdelingen en een aanhang van zo'n 250.000 mensen. Ook een behoorlijk aantal rabbijnen is lid van JVP. Bovendien heeft JVP ongeveer een half miljoen volgers op de sociale media.
Het is zeker niet de eerst keer dat Israel, dat ooit werd gesticht als een toevluchtsoord voor alle Joden, Joodse critici weert (om even niet-Joodse critici buiten beschouwing te laten). Onder meer meer Noam Chomsky en Norman Finkelstein overkwam dat, en het laatst rabbijn Wise Alissa van JVP. Het is echter wel voor het eerst dat Israel structureel grote aantallen Joden weert die zich verzetten tegen de regeringspolitiek. Vreemd genoeg kunnen die Joden overigens nog wel aanspraak blijven maken op het Israelische staatsburgerschap (onder de ''Wet of de Terugkeer" die dat recht automatisch toekent aan iedereen met minimaal één Joodse grootouder) maar ze kunnen dan toch vanaf nu het land niet meer in.
E'n van de organisaties di getsrfat is, is het Amerikaanse ''Friends Service Committee'' (AFSC) gestraft. Het AFSC is een Quaker organisatie die in 1947 de Nobelpijs voor de Vrede kreeg als waardering voor haar hulp aan slachtoffers van het nazi regime. En nu dus op de Israelische zwarte lijst. Ze zijn geod bezig dara in Jeruzalem.
We zijn vanaf nu overgestapt van defensief op offensief,'' zei minister van Veiligheid en Strategische Zaken, Gilad Erdan, wiens ministerie beschikt over miljoenenbudgetten om BDS terug te dringen, onder meer via het ''kopen'' van  welgevallige artikelen in bladen, het verspreiden van voor Israel gunstig nieuws via sociale media of het zwartmaken van BDS aanhangers. ''Geen land zou critici binnenlaten die komen om het schade te berokkenen.'' En minister Arye Deri van Binnenlandse Zaken,wiens ministerie de wet die BDS aanhangers de toegang verbiedt moet uitvoeren, zei dat het gaat om mensen die de gastvrijheid van Israel misbruiken om het land te delegitimeren, ''Ik zal er met alle kracht tegen optreden,'' voegde hij eraan toe.
Hopelijk hoef ik, Abu, niet uit te leggen dat het ondemocratisch is tegenstanders van een politiek de toegang tot een land te ontzeggen. Het recht om te boycotten is een democratisch recht om druk op een partij uit te oefenen zoals, bijvoorbeeld, bij de boycot van Zuid-Afrika in de tijd van de Apartheid. BDS is te vergelijken met staken, namelijk het staken van het afnemen van goederen of diensten of het weigeren om bepaalde zaken te leveren. En het stakingsrecht is, zoals bedn, internationaal volledig geaccepteerd.
Tegenstanders willen BDS nog wel eens antisemitisch noemen en het vergelijken met het ''kauft nicht bei Juden'' destijds van de nazi's. Dat is een behoorlijk gezochte vergelijking, die de vraag oproept of het boycotten van Zuid-Afrika destijds dan eigenlijk niet ook anti-blank moet zijn geweest. Intussen verliest dat verwijt van antisemitisme al in hoog tempo aan waarschijnlijkheid klinkt als we ons realiseren dat straks ook honderdduizenden Joden Israel niet meer in mogen. Tenslotte: vaak wordt ook nog door de tegenstanders gezegd dat de aanhangers van BDS Israel willen vernietigen. Dat is te vergelijken met te zeggen dat een staking voor betere arbeidsvoorwaarden er eigenlijk op gericht is het werk zelf af te schaffen. Kortom: ook dat is zwakzinnige nonsens.
Rebecca Villkomerson, de directeur van JVP, gaf als commentaar op de maatregelen dat de JVP-leden nu in dezelfde categorie zitten als Palestijnen, moslims, gekleurde mensen of andere activisten, van over de heel wereld, die Israel gewoonlijk ook niet binnenkomen. ''Onze JVP-leden twijfelen niet aan de rechtvaardigheid van het opkomen voor de gelijkheid en de vrijheid van alle mensen in Israel/Palestina en aan de legitimiteit van BDS om dat dichterbij te brengen,'' aldus Villkomerson.''We zullen ons niet van de wijs laten brengen door deze pogingen ons te straffen voor een principieel politiek standpunt dat in de hele wereld door een toenemend aantal Joden en anderen wordt gesteund. Voor iemand met  een uitgebreide familie in Israel (wat in Villkomersons geval zo is) heeft dit pijnlijke gevolgen op het persoonlijke vlak. Maar ik geloof ook dat het een indicatie is voor het feit dat de BDS beweging aan kracht wint, en ik hoop dat het de dag dichterbij zal brengen dat de mensen in Israel/Palestina in vrijheid en gelijkheid zullen samenleven.''
Hieronder de (op dit moment) volledige lijst van 20 gebannen bewegingen:
Europese organisaties:
■ Palestine Solidarité (Frankrijk)
■ BDS France
■ BDS Italy
■ The European Coordination of Committees and Associations for Palestine
■ Friends of Al-Aqsa
■ Ireland Palestine Solidarity Campaign
■ Het Noorse Palestina Comité 
■ Zweedse Vereniging voor Solidariteit met Palestina
■ Palestine Solidarity Campaign
■ War on Want
■ BDS Kampagne

Amerika:
■ American Friends Service Committee
■ American Muslims for Palestine
■ Code Pink
■ Jewish Voice for Peac
■ National Students for Justice in Palestine
■ US Campaign for Palestinian Rights

Andere
■ BDS Chili
■ BDS Zuid-Afrika
■ BDS National Committee.

1 opmerking:

Meir zei

In June 2009 Code Pink made a trip to Hamas-controlled Gaza. According to reports by two participants, Code Pink had such a close relationship with Hamas that the terrorists literally rolled out the red carpet for Code Pink and that a Code Pink leader wore a Hamas hat at a meeting with Hamas.

This warm welcome extended right up to the representatives of the Hamas government we interacted with, who treated us like diplomats–which, in a certain sense, we were, since no one from the U.S. government is currently taking up that role.

“At the end of our over-scheduled first full day in Gaza, we were greeted with a hasty announcement: “Freshen up, we’re going to parliament!”

...
Now, whatever your opinion of Hamas, could you imagine the speaker of parliament in any other country in the world taking time out of his or her schedule to roll out the red carpet (literally!) for a scruffy bunch of antiwar activists?

“But if a red carpet welcome from Hamas–for our delegation of mostly women, led by Medea Benjamin, an American Jew–was not what many of us expected, it was nothing compared to the next night, when three Hamas MPs came back to our hotel to spend an hour and a half with us discussing politics, covering everything from the legitimacy of armed resistance under international law, to the Hamas-Fatah rift, to one-state versus two-state solutions.”
http://thegatewaypundit.com/2018/01/israel-finally-bars-foreign-bds-groups-entering-israel-obama-hamas-ally-code-pink-appalled-banned/

Hopelijk hoef ik, Abu, niet uit te leggen dat het ondemocratisch is tegenstanders van een politiek de toegang tot een land te ontzeggen.

Vroeger heetten deze handlangers van moordenaars en terroristen NSB'ers, racisten, antisemieten, landverraders. Bij linksvolk heten zij demonstranten

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...