dinsdag 30 januari 2018

Leger wordt verantwoordelijk voor veiligheid in ''buitengesloten'' wijken in Jeruzalem

 Kafr Aqab (Foto Ocha).

Israelische militairen zullen de controle overnemen over de veiligheid in delen van Oost Jeruzalem die buiten de ''Muur'' liggen en daarom vrijwel verstoken zijn van gemeentelijke dienstverlening. Deze wijken, bekend onder de naam de ''Jeruzalemse envelop'', omvatten onder meer Kafr Aqab en het Shu'fat Vluchtelingenkamp. Tezamen gaat het om tegen de 150.000 Palestijnen, van wie de helft  tot twee derde inwoners zijn van Jeruzalem met ''blauwe'' identiteitskaarten, dat wil zeggen  de status van inwoner van de stad hebben. Te vrezen valt dat de maatregel een stap is op weg naar het afstoten van deze volkrijke Palestijnse stadsdelen van het door Israel geannexeerde Jeruzalem naar de Westoever onder de verantwoordelijkheid van de Palestijnse Autoriteit.
In eerste instantie is er een verschuiving waarbij het Binyamin Brigade de verantwoordelijkheid voor het hele gebied rond Jeruzalem zal overnemen,waaronder ook voor dorpen als Abu Dis en 'Eizariyya die nu vallen onder de verantwoordelijkheid van de Etzion Brigade. De militaire woordvoerder Ronen Manelis onderstreepte dat het vooral een organisatorische kwestie is om beter op te kunnen treden tegen de ''terroristische activiteiten'' in de ''envelop''. Die terroristische activiteiten zijn vanuit deze wijken toegenone, aldus Manelis. Er zullen nieuwe commandocentra worden opgezet waar het leger beter gaat samenwerken met de Shin Bet (inlichtingendienst) en de politie. Deze diensten zullen werkzaam blijven in de regio en de checkpoints zullen door de grenspolitie blijven bemand, maar de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid gaat naar het leger.;
De achtergrond van deze maatregel is dat de mensen in de envelop sinds de bouw van ''de Muur'' vrijwel van de stad zijn afgesloten. De politie patrouilleert er nauwelijks of niet, het vuil wordt niet opgehaald, scholen zijn alleen via doorgangen in de ''Muur'' bereikbaar, gezondheidszorg wordt er alleen verleend doordat de bewoners daar zelf wat voor hebben georganiseerd, bouwvoorschriften worden er niet nageleefd en criminaliteit en drugsgebruik zijn er ongewoon hoog. De gevolgen van de verwaarlozing zijn verder dat de waterleiding is overbelast evenals het rioleringsnet en dat de wegen in slechte staat verkeren, omdat gemeentelijke diensten werk aan de wegen achterwege laten. De bewoners betalen intussen gewoon de volledige belasting aan Jeruzalem. De wijken staan al langer ter discussie en al geruime tijd hangt in de lucht dat Israel er eigenlijk van af wil en ze wil overdoen aan de Westoever. De nieuwe maatregel is mogelijk een stap in die richting. 
  Shu'fat kamp (Foto al Ittihad)

Geen opmerkingen:

Peuter Mohammed Tamimi overleden als gevolg van een Israelische kogel

  Mohammed Tamimi De 2,5 jaar oude peuter Mohammed HaythamTamimi uit Nabi Saleh is maandag in een Israelisch ziekenhuis overleden. Hij was v...