zondag 21 januari 2018

Oude Israelische mythe: zonder UNRWA zouden Palestijnse vluchtelingen ophouden te bestaan

 UNRWA school in Gaza. (Foto al Resala)

Het was natuurlijk te verwachten. President Trump halveert de steun aan de VN hulporganisaties UNRWA voor de Palestijnse vluchtelingen en het hele koor van geharnaste supporters van het huidige zionistische bewind in Israel staat klaar om dat toe te juichen. Israel heeft het nooit zo gehad op Palestijnen en al helemaal niet op Palestijnse vluchtelingen. Die hadden allang op hebben moeten gaan in hun Arabische ''broeder''omgeving, of desnoods in de grond moeten zakken. In ieder geval moeten verdwijnen, zodat Israel zich in de handen kon wrijven en op zijn eigen voorwaarde door iedereen worden geaccepteerd. Trumps maatregel is een nieuwe aanleiding om het  bestaan van Palestijnse vluchtelingen te bagatelliseren en om UNRWA te verwijten dat de organisatie er verantwoordelijk voor is dat er er überhaupt nog over een Palestijns vluchtelingenprobleem wordt gepraat.
Netanyahu heeft laten weten dat hij vindt dat UNRWA om die reden langzaam moet worden afgebouwd. En ons eigen Nederlandse  Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) kon natuurlijk niet achterblijven. Maar helaas, van documentatie is bij het CIDI  sinds het in de jaren '70 is opgericht nooit veel terecht gekomen, en de informatie is ernaar. De directeur is bovendien tegenwoordig een persoon, Hanna Luden, die weliswaar best aardig is, en ook het één en ander weet van Yiddish en joodse gebruiken, maar van het Midden Oosten heel erg weinig kaas heeft gegeten. Ze moet het in dat opzicht blijkbaar hebben van door Israelische instanties verstrekte informatie. En die is, laten we het voorzichtig zeggen, nu eenmaal niet altijd even betrouwbaar.
Wat schrijft Luden? Vooruit, ik begin met haar grootste misser:
   De Palestijnse vluchtelingen werden (sic) in 1949 beloofd dat ze terug zouden keren nadat de Arabische troepenmacht het piepjonge Israel zou hebben vernietigd. Nu worden ze als politiek én demografisch wapen tegen de Joodse staat ingezet.
Het verhaal dat de Palestijnen (via de Arabische radiostations) zouden zijn opgeroepen even weg te gaan zolang de Arabische legers bezig waren met het vernietigen van de nieuwe staat Israel, is inderdaad tientallen jaren lang door vrijwel alle zionistische historici als waarheid opgediend. Het is echter onzin, propaganda, onwetenschappelijke bullshit. Palestijnse historici hebben dit altijd al verteld en Israels ''nieuwe historici'', met name Benny Morris, hebben dit verhaal eind jaren '80 eindelijk volledig onderuit gehaald. Er waren geen boodschappen, niet via de radio, en niet op een andere manier. Luden loopt zo'n kleine 30 jaar achter. De Palestijnen zijn verjaagd en voor een deel ook  gevlucht. Maar ze mochten nooit terugkeren. En 531 dorpen, en hele wijken van steden als Jaffa en Haifa zijn vernield.
 Wat schrijft Luden nog meer?
UNRWA bestiert kampen in Libanon, Syrië, Jordanië, de door de Palestijnse Autoriteit bestuurde gebieden en in de Gazastrook. Dit verklaart hoe het komt dat tussen de Syrische vluchtelingen die Nederland bereiken ook Palestijnen zijn.
Blijkbaar zouden die Syriërs geen Palestijnen zijn geweest, volgens Luden, als UNRWA er niet was geweest. Ze zou eens met Palestijnen in de VS, Latijns Amerika. Koeweit of Nederland moeten praten. Allemaal plaatsen waar UNWRA niet actief is en waar toch (veel) Palestijnse vluchtelingen wonen. Vaak, maar niet altijd, hebben die de nationaliteit van hun gastland, maar ze blijven Palestijn. En vluchteling.
Als gevolg van de unieke overerfelijkheid (zelfs adoptiekinderen worden automatisch ‘vluchteling’) en de voordelen van het UNRWA-vluchtelingschap is het aantal Palestijnse ‘vluchtelingen’ vanaf 1950 toegenomen van 750.000 tot niet minder dan vijf miljoen Palestijnen in ballingschap in 2017. (...) De VN Mediator on Palestine ging in september 1948 uit van 472 duizend. Het unieke voorzieningenpakket had echter een grote aanzuigende werking.
Hier suggereert Luden dat er eerst niet 750.000 maar ''slechts'' 472 duizend vluchtelingen waren en dat de UNRWA voorzieningen zo aantrekkelijk  waren dat zich nog eens een paar honderdduizenden als vluchtelingen hebben aangemeld. Ze gingen vrijwillig weg uit hun  huizen en dorpen in Palestina omdat UNRWA zo veel bood. Ziet u het voor u?? Gelokt door gratis onderwijs en medische voorzieningen gingen ze vrijwillig met hun familie in een tent wonen.
Ook over de huidige aantallen is er veel onduidelijkheid. Worden de Palestijnen in bijvoorbeeld Saudi-Arabië ook meegeteld? En in Libanon? Volgens de officiële informatie van het UNWRA wonen er momenteel 532.000 Palestijnen in twaalf verschillende vluchtelingenkampen.
Het maakt ook niet uit of men inmiddels verhuisd is naar bijvoorbeeld Amsterdam, zolang men maar de registratie heeft voortgezet.

Hanna Luden
Ook dit is kul. Wie de site van UNRWA opzoekt ziet dat er vijf miljoen Palestijnen als vluchteling staan geregistreerd maar dat ''nearly one-third of the registered Palestine refugees, more than 1.5 million individuals, live in 58 (en dus niet 12) recognized Palestine refugee camps in Jordan, Lebanon, the Syrian Arab Republic, the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem. Hulp wordt alleen dáár geboden. En alleen deze Palestijnen, plus degenen die in de buurt wonen (in Gaza bijvoorbeeld) komen in aanmerking voor hulp. Wie in Amsterdam woont kan dus best een vluchteling zijn, maar niet rekenen op hulp.

Wat is er mis met Ludens aanpak? Dit: zij is er op uit te suggereren dat a) het aantal Palestijnse vluchtelingen is opgeblazen door UNRWA, b) het probleem door UNRWA in stand wordt gehouden en dat dus c) zoveel jaar na de stichting van Israel die mensen gewoon hadden moeten ophouden te bestaan door bijvoorbeeld Syriër, Saoediër of Egyptenaar te worden. Ze spreekt ook nog even zwakjes over Joodse vluchtelingen die door Israel zijn opgenomen en nu dus geen vluchteling meer zijn. Het is appels met peren vergelijken. De Joden in de Arabische landen zijn eruit gepooid (vooral weggevlucht) door de verslechterde verhoudingen wegens de slechte behandeling van de Palestijnen door Israel, door de vele oorlogen die Israel met hun landen van herkomst heeft gevoerd, en bovendien door actieve agitatie van zionistische ondergrondse bewegingen. Israel had die mensen namelijk gewoon nodig, omdat de Joodse bevolking in 1948 te klein was voor het land. Die Joden uit de Arabische landen waren zoals de ex Iraakse hoogleraar Avi Shlaim het in oktober noemde in een interview, ''óók een slachtoffer van het zionisme'', al waren  de Palestijnen uiteraard nummer één.
De Palestijnen verloren hun huis, hun dorp, hun stad en hun land en hun bronnen van inkomen. Via resolutie 194 van de AV van de Verenigde Naties werd hun in 1949 toegezegd dat ze (in overeenstemming met het internationaal recht) zouden mogen terugkeren, of recht hadden op compensatie. Recente onderzoeken geven aan dat een meerderheid van de vluchtelingen die compensatie zou aanvaarden en helemaal niet terug wil naar hun vroegere plekken in Israel. Maar Israel heeft zowel terugkeer als compensatie altijd categorisch geweigerd. Israel wil geen verantwoordelijkheid erkennen voor de Nakba, voor hun verdrijving.
Het is dát wat het vluchtelingenprobleem in stand houdt, en niet de weigering van omringende landen als Syrië Libanon, Egypte, zoals Luden zegt om hen een paspoort te geven. Die redenering is gebaseerd op een primitieve (oriëntalistische) gedachte dat alle Arabieren allemaal hetzelfde zijn, één pot nat. Het gaat voorbij aan belangrijke verschillen in cultuur, taal en gebruiken en het feit dat het voor bijvoorbeeld een Syriër ook niet eenvoudig is om Egyptenaar te worden of voor een Libanees als Irakees te worden geaccepteerd. Laat staan dat dat met honderdduizenden tegelijk zou kunnen en of de Palestijnen het überhaupt zelf het zouden willen. Volgens mij waren, los van de politieke implicaties,  ook niet alle Nederlanders tussen 1940 en '45 zo gecharmeerd van het feit deel uit te mogen maken van het broedervolk in het Duitse Rijk. 

Voordewind
Tja, en dan zijn er natuurlijk ook nog parlementariërs van de ChristenUnie, de VVD en het CDA die in het snel verrechtsende Nederlandse klimaat vragen stelden aan de minister van Buitenlandse Handel, Sigrid Kaag. Zij heeft het namelijk bestaan 13 miljoen euro aan hulp versneld uit te betalen aan UNRWA in de hoop een deel van het gat te dichten dat Trump met zijn halvering van de hulp heeft aangebracht. De drie vragen onder meer:
Kunt u een inschatting maken welke gevolgen deze versnelde betaling heeft voor de precaire verhoudingen tussen Israël en de PA en de positie van Nederland?
Welke precedentwerking schept deze versnelde betaling voor vermindering van mogelijke andere hulpgelden door de Amerikanen? Overweegt u andere kasschuiven of bezuinigingen van de Amerikaanse regering ook op te vullen? Zo ja, welke hebt u op dit moment in overweging? Zo nee, waarom niet? 

Heel intelligente vragen, moet ik zeggen. Ik heb een suggestie aan Voordewind (CU) en zijn collega's voor nog een andere vraag: ''Kunt u aangeven wat ongeveer de gevolgen zullen zijn van de vermindering van de Amerikaanse bijdrage?'' Dat lijkt me namelijk het belangrijkst, maar dat vragen de drie dus niet. Terwijl UNRWA heeft aangegeven dat er ontslagen gaan vallen onder de ongeveer 20.000 man onderwijzen personeel van de organisatie. Maar misschien vinden Voordewind c.s. dat de Palestijnse kindertjes maar beter dom moeten worden gehouden?

3 opmerkingen:

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Belangrijk is om te beseffen dat UNWRA zijn mandaat ontleent aan een opdracht van de internationale gemeenschap (VN) en aan die gemeenschap verantwoording aflegt.

Anders gezegd: de UNWRA is uitvoerder. Alleen daarom mist de kritiek op de UNWRA au fond alle grond. Het is als de winkeljuffrouw van een grootwinkelbedrijf verantwoordelijk houden voor het beleid tegenover klanten.

Het uitgangspunt van de kritiek deugt al niet, nog los van de inhoud.

Max zei

Van Israël wordt verlangd om nog eens een paar miljoen Palestijnse 'vluchtelingen' op te nemen zodat dit het definitieve einde betekent van de Joods democratische staat Israël.Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd 50 miljoen vluchtelingen. Vandaag zijn alle vluchtelingenproblemen van voor de jaren 1950 opgelost. Allemaal, behalve een – het Palestijnse.Er kwamen geen kampen voor joodse verschoppelingen/1 miljoen . Maar wel voor zogenaamde Palestijnse vluchtelingen, die zich van 710.000 in 1950 vermenigvuldigden naar een babyboom van meer dan 6 miljoen in 2018.Talloze andere vluchtelingen zijn door de internationale gemeenschap niet erkend: de 850.000 Joden uit de Arabische landen; de honderdduizenden Joden uit Europese landen; de vijftien miljoen Duitsers die verdreven zijn uit Pomerania, Silesia, Bohemia en Moravia door Polen en Tsjecho-slowakije na de Tweede Wereldoorlog; de twee miljoen Grieken en Turken uit zowel Griekenland en Turkije; de miljoenen Hindoes die uit Pakistan vluchtten.In de jaren negentig, werden een half miljoen Serviërs verdrongen uit Kroatië, uit Sarajevo/Bosnië en Herzegovina/ 150.000 Serviërs en uit Kosovo 200 000 Serviërs! Zij zijn voor altijd verdrongen!Al deze vluchtelingen hebben geen compensatie gehad voor verlies van eigendom... "Palestijnse vluchtelingen" moeten blijven bestaan als jihad-soldaten en als instrument in de beeldvorming tegen Israël om dit land uiteindelijk van de kaart te vegen....Palestijnen zijn het slachtoffer van Arabische wereld.Door de geschiedenis heen hebben Palestijnse leiders alle kansen laten schieten land in ruil voor vrede te krijgen en een staat te stichten met alle goodwill en geld van de wereld aan hun kant. Zo hadden ze Israël tot goed buurmanschap kunnen verleiden. Altijd verkeerde keuzes gemaakt, met het eigen volk als slachtoffer....

Abu Pessoptimist zei

Max,
De Joodse democratische staat is een illusie. Of hij is democratisch voor iedereen en dus niet Joods, of hij is Joods en dan is hij alleen democratisch voor Joden.
De tweede mythe is dat er 850.000 Joodse vluchtelingen zouden zijn geweest uit de Arabische landen. Die waren er niet. Wel zijn Arabische Joden onder druk gezet, maar dan vooral door zionisten en Israel. Israel (dwz de Jewish Agency) nam in 1942 het ''plan van een miljoen'' aan, waarbij besloten werd de Arabische Joden naar Israel te halen. Israel had het anders niet gered door een tekort aan mensen als gevolg van de Holocaust. O.m Esther Meir Glitzenstein schreef hierover een artikel. Het is ook het onderwerp van mijn nog te verschijnen MA scriptie.
En de Palestijnse vluchtekingen: Duitsers konden naar Duitsers, Hindoes naar Hindoes in India. Serviers naar Serviers en zo verder. Palestijnen konden alleen naar Palestina. Maar dat was hun ontstolen en ze mochten niet terug, al gaven resoluties van de VN hun wel dat recht. Daarom zijn er nog steeds Palestijnse vluchtelingem.

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...