vrijdag 28 december 2018

2018: Een topjaar voor wat het doden van Palestijnen betreft

Door Israelisch toedoen zijn in het jaar 2018 in totaal 295 Palestijnen gedood en zijn er 29,000 gewond geraakt. Dat staat in een donderdag door OCHA, het Bureau van de VN voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken, gepubliceerd verslag. Het is het hoogste aantal Palestijnen dat in een jaar werd gedood sinds OCHA in 2005 met het statistische volgen van de aantallen begon, met uitzondering alleen van de jaren waarin Israel veldtochten in Gaza uitvoerde.
Ongeveer 61% van de doden (180 mensen) en 79% van de gewonden (23.000) viel bij Israels reacties op de demonstraties van de ''Grote Mars van de Terugkeer" in Gaza. Van de doden waren er 57 onder de 18 jaar, en van de gewonden waren dat er 7.000, wat betreft Gaza en de Westoever samen. Van de doden waren er niet meer dan een 28 lid van een gewapende Palestijnse groep in Gaza, en op de Westoever waren slechts 15 van de gedode Palestijnen uitvoerders van gewapende aanvallen, of mensen die daarvan werden verdacht.
Het aantal Israeli's dat dit jaar 2018 werd gedood bij aanvallen was 14, één minder dan in 2017, terwijl 137 anderen gewond raakten. Wat veranderde was het aantal burgers onder de Israelische slachtoffers, dat ging omhoog van 27% in 2017 naar 50% in 2018.

Misschien is hier de plaats om een keer het aantal Palestijnse slachtoffers van Israelisch geweld sinds het jaar 1987/88, het uitbreken van de Eerste Intifada, te vermelden. Volgens een optelsom van de statistieken van de mensenrechtenorganisatie B'tselem komt dat op 11,066 dode Palestijnen in de afgelopen 30 jaar, ruim één dode Palestijn per dag in die periode. B'tselem is de enige instantie die dit soort statistieken publiceert, ik vermoed dat ze aan de voorzichtige (lage) kant zijn. Qua Israelische doden komt B'Tselem in de periode 1987-2018 uit op een getal van 1.345.

Wat het aantal slachtoffers van geweld door kolonisten betreft, registreerde OCHA dit jaar 265 gevallen waarbij Israelische kolonisten Palestijnen verwondden of doodden en Palestijnse bezittingen beschadigden of vernielden. Dat was een toename van 69% ten opzichte van het jaar 2017. Eén Palestijnse vrouw werd daarbij gedood, terwijl ook twee van een aanslag verdachte Palestijnen door kolonisten werden gedood; 115 andere Palestijnen raakten gewond. Wat de vernielde of beschadigde eigendommen betreft ging het om 7,900 bomen en ongeveer 540 voertuigen. Er waren intussen 181 incidenten waarbij Palestijnen Israeli's doodden of verwondden en eigendommen beschadigden, volgens OCHA. Dat was een daling van 28% ten opzichte van het jaar hiervoor. Het aantal gedode Israeli's steeg echter: in 2017 waren dat er vier, dit jaar zeven.
De Israelische autoriteiten vernielden dit jaar 2018 ten minste 459 Palestijnse huizen/bouwsels, of namen ze in beslag. Dat betrof meestal Oost-Jeruzalem of ''Area C'' van de Westoever, de gebieden waarvoor vrijwel geen Israelische vergunningen worden afgegeven. Dat was iets meer dan in 2017. Er raakten 472 mensen dakloos door deze maatregelen, van wie 216 kinderen en 127 vrouwen, het laagste aantal sinds OCHA in 2009 begon met het verzamelen van gegevens betreffende de sloop van huizen.

De blokkade van Gaza houdt onverminderd aan, wat dus nog steeds qua import zowel als export een dramatisch laag percentage passerende vrachtauto's inhoudt vergeleken met de tijd, 11 jaar geleden, dat de blokkade begon. Dat heeft onder meer tot gevolg dat nu 68% van de bevolking van Gaza, voornamelijk om redenen van armoede, bijvoeding nodig heeft omdat ze als ''food insecure'' staan geregistreerd. Die 68% is een stijging van 9% ten opzichte van 2017, toen het aantal nog 59% bedroeg. De werkloosheid bereikte intussen de recordhoogte van 53%, en wat de jeugdwerkloosheid betreft zelfs 69%. Op de Westoever is ''slechts'' 12% ''food insecure'' wat een daling inhoudt ten opzichte van 2017 toen het nog 15% was. De werkloosheid is er wel hoog, namelijk 18%.

Geen opmerkingen:

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...