donderdag 13 december 2018

Weer een flutonderzoek over antisemitisme

Bijna negen van de tien joodse EU-burgers ervaart dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar in de Europese Unie is toegenomen. Dat blijkt uit een grootschalige en representatieve enquête die door het EU-agentschap voor de Fundamentele Rechten (FRA) in twaalf landen - waaronder Nederland - werd afgenomen.
Ruim 16.000 (1.200 in Nederland) respondenten uit 12 Europese landen, kregen een op het oog uitputtende vragenlijst voorgelegd. Naast Nederland participeerden Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Spanje, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 7 van de 12 geselecteerde landen maakten ook al in 2012 deel uit van de survey, wat signaleren van trends mogelijk maakt. Nederland deed toen niet mee. Maar de cijfers over ons land geven wel een uitgebreide momentopname.
Vooral antisemitische hatespeech op internet wordt als nijpend ervaren. In Nederland ziet 80% dit als een probleem, gevolgd door intimidatie op straat (71%) en antisemitisme in de media (63%) en de politiek (49%). Nederland kent volgens de enquête het hoogste percentage joden (11 procent) dat structureel vermijdt in de publieke ruimte als jood herkenbaar te zijn. Ook  het aandeel ondervraagden dat zegt weleens uit veiligheidsoverwegingen een bezoek aan de synagoge of joodse evenementen te vermijden is in Nederland met 43% het hoogst. 30% geeft aan incidenteel te overwegen vanwege het antisemitisme te gaan emigreren.

Tjeetje. Negen van de tien denkt dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen.
In Nederland zijn het hatespeech, en intmidatie die het ergst zijn, en natuurlijk antisemitisme in de media en de politiek; sommigen durven niet te laten zien dat ze joods zijn, of vermijdt wel eens naar de synagoge of iets anders joods te gaan. Dertig procent overweegt te emigreren.
Erg hoor. En dat blijkt allemaal uit een grootschalig onderzoek dat ook nog representatief zou zijn. Dat zegt althans een artikel erover op de site Republiek Allochtonië. Maar wacht.....wat zegt de enquête zelf? Onder het kopje ''How was the survey carried out'' schrijft FRA, het agentschap dat het geheel uitvoerde, dat het gebaseerd is op vragenlijsten die per internet werden rondgestuurd. Waarschijnlijk aan mensen die lid waren van een of ander joods ''kerkgenootschap'' of een andere joodse club. Ik kreeg er tenminste ook één. En degenen die reageerden werden in het onderzoek meegenomen en verwerkt.
Is dat representatief? Nou nee. ''This method does not deliver a random probability sample fulfilling the statistical criteria for representativeness,'' zegt het onderzoek daar zelf over (het vet is van mij, AbuP).

Het onderzoek is dus helemaal niet representatief, het bevat alleen de klagers, de mensen die achter elke boom een antisemiet ontwaren en die elke kritiek op Israel vermoedelijk antisemitisch noemen. Dat is om te beginnen dus nogal subjectief. Maar ook zijn het er bij elkaar niet meer dan ruim 16.000, wat neerkomt op ongeveer 1,5 promille van de ruim anderhalf miljoen Joden die in de twaalf Europese landen wonen. Dat valt dus nogal mee. Het neemt niet weg dat minister Grapperhaus graat praten met de Joodse organisaties. Dat Elma Drayer (altijd pal voor de gediscrimineerde Joodse medemens) pleit voor de instelling van een speciale met de bestrijding van antisemitisme belaste dignitaris. En dat Frans Timmerman ook een duit in het zakje doet over dat Joden zich veilig moeten voelen in Europa.
Ook de Republiek Allochtonië neemt het onderzoek serieus. Dat is jammer. Een slechte beurt voor een site die wat dit soort zaken betreft tot nu toe meestal te vertrouwen was. Dit zou je helemaal geen onderzoek mogen noemen. Het was een inventarisatie van klagers en van klachten.

Geen opmerkingen:

Israel is begonnen met de evacuatie van Oost-Rafah in verband met een aanval

                                                              (Foto Ma'an News) Israel is maandag begonnen met het geven van opdrachten ...