maandag 31 december 2018

Israelische regering stelt land beschikbaar voor nieuwe nederzetting

De ''tunnelweg'' van Jeruzalem naar Gush Etzion, gezien vanuit Gilo (Jeruzalem) naar Bethlehem en Beit Jala.

De Israelische regering heeft de in de westerse wereld bestaande Kerstvakanties benut om 1.182 dunam (118,2 hectare) land ter beschikking te stellen van het ministerie van Huisvesting voor het stichten van een nieuwe nederzetting in de buurt van Bethlehem, met de naam Givat Eitam. De Israelische overheid heeft dat op 26 december meegedeeld aan het Hooggerechtshof, meldt de NGO Vrede Nu.Volgens Vrede Nu heeft het plan voor deze nederzetting grote strategische gevolgen. Het staat in de wereld van de diplomaten bekend als "E2''. Net als het beruchte ''E1'' plan dat Jeruzalem zou verbinden met de nederzetting Ma'aleh Adumim en de Westoever in tweeën zou delen, deelt dit E2-plan het zuidelijke  deel van de Westoever in tweeën.
Het plan zal namelijk een corridor creëren vanuit de nederzettingen-cluster Gush Etzion in het Westen, vai de nederzetting Efrat, naar de in het oosten gelegen nederzettingen Teqoa en Nokdim. Zodanoedne zal het plan de ontwikkelingsmogelijkheden van Bethlehem, nu vrijwel volledig blokkeren. Bethlehem kan al niet verder uitbreiden in het noorden,  omdat het daar op de nederzettingen/wijken van Jeruzalem Gilo en Har Homa stuit. In het westen is de verder uitbreiding geblokkeerd door de middenin het Palestijnse gebied gebouwde ''Afscheidingsmuur'' en het tunnelgedeelte van weg nr. 60  die Jeruzalem verbindt met Gush Etzion. Nu komt daar in het zuiden de blokkade van de nieuwe nederzetting Givat Eitam nog bij.
Er heerst een nijpend tekort aan woonruimte in Bethlehem met zijn drie vluchtelingenkampen, Deheishe, Aida en Azzeh.Veel inwoners kochten daarom land in het gebied dat aan het Israelische ministerie van Volkshuisvesting ter beschikking is gesteld. Hun claims, en de claims van andere landeigenaren, werden na een lange juridische procedure, die duurde van 2004 tot 2016, vervallen verklaard. Daarbij werd het gebied tot ''staatsland'' bestempeld. En ''staatsland'' dat volgens het internationale recht toch nog altijd Palestijns land zou moeten zijn, is land dat Israel op grote schaal voor de Joodse nederzettingen en hun infrastructuur heeft gebruikt.      
Volgens Vrede Nu vormt de Israelische beslissing echter voor de Palestijnen mogelijk op termijn een nog groter probleem. Weg nr 60 is de belangrijkste verbinding tussen de zuidelijke Westoever en Bethlehem en het noorden van de Westoever. Hij ligt ten westen van het gebied van Givat Eitam. Als Israel zou besluiten de nederzetting Efrat en Givat Eitam te annexeren, verliest de Palestijnse bevolking daarmee zijn belangrijkste verbindingsader tussen noord en zuid
 Givat Eitam is op dit moment nog een ''agrarische outpost'' op een stuk land middenin het betreffende gebied, dat na goedkeuring van de Israelische top was gekocht door het Joods Nationaal Fonds. De stichting van de outpost was een ''antwoord'' van de gemeenteraad van Efrat op het feit dat in september van dit jaar de militante inwoner van de nederzetting,  Ari Fuld, werd vermoord.   
Kort daarna begonnen, zonder dat er vergunningen voor waren aangevraagd,  werkzaamheden aan het nu uitgegeven stuk land.
Er zijn vaker plannen genaakt voor een nederzetting op deze plek. In 2014 werd een plan voor 800 huizen uitgewerkt, op een gebied dat veel kleiner was, namelijk de 300 dunam (30 hectare) die het JNF had gekocht. In 2016 meldde Vrede Nu dat er ook een plan was voor een nederzetting met 2.500 huizen. De NGO meldde dat ter gelegenheid van het feit dat de procedure om het gebied tot staatsland te verklaren door de staat was gewonnen. Vrede Nu bedong toen dat nieuwe uitbreidingsplannen aan haar bekend zouden worden gemaakt. De huidige nieuwe stap maakt het mogelijk dat nieuwe bouwplannen voor een grote nederzetting binnen enkele maanden worden uitgewerkt en goedgekeurd.

Kaart van Vrede Nu uit de tijd dat nog over de grond van ''Givat Eitam"werd geprocedeerd. 

Geen opmerkingen:

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...