zondag 16 februari 2014

Frauduleuze akten, bouwen op andersmans grond. Wat voert de politie op de Westoever eigenlijk uit?

Settlers at the start of a three-day march from Ulpana to Jerusalem, June 4, 2012.
Kolonisten hielden in 2012 een protestmars tegen de gedwongen afbraak van vijf huizen in de wijk Ulpana van de nederzetting Beit El. (Foto Emil Saman).
 
Handhaving van het ''recht''op de bezette westelijke Jordaanoever is een betrekkelijke zaak. Er heersen twee rechtssystemen: één Israelisch systeem voor de kolonisten, en een heel ander systeem, dat is gebaseerd op militaire orders van de bezettingsmacht, voor de Palestijnen. Maar het is ook nog eens de vraag of er wel de hand gehouden wordt aan wat dan er dan toch nog aan regels bestaat. De krant Haaretz en de site +972 komen toevallig op dezelfde dag met gevallen waarbij de vraag rijst wat de politie, die toch al tientallen jaren op de Westoever opereert, er eigenlijk doet. In het geval dat Haaretz brengt gaat het om vervalste koopaktes waartegen nooit is opgetreden, in het geval waar +972 mee komt om illegale (bouw)activiteiten van kolonisten die de politie heeft onderzocht maar waar het niets tegen heeft ondernomen.  
Haaretz meldt dat de advocaten Michael Sfard en Shlomi Zacharia een aantal documenten aan de politie hebben overhandigd om zogenaamde koopovereenkomsten van kolonisten die grond kochten van  Palestijnen eens een keer te onderzoeken.
Uit de documenten blijkt dat de organisatie van kolonisten Amana, een coöperatie van kolonisten die als bouwondernemer optreedt in nederzettingen, grond heeft aangekocht met behulp van een niet bestaande Palestijnse stroman, een man namelijk die op dat moment al enige jaren dood was. Het ging daarbij om grond in de nederzetting Beit El, in de zogenoemde ''Ulpana wijk''. Volgens de advocaten Sfard en Zacharia, die de werken voor de organisatie Yesh Din die de Palestijnse eigenaars bijstaat, kocht een stroman in januari 2013 land voor huizen in Ulpana, dat hij enige maanden na de koop overdroeg aan de dochteronderneming van Amana, Watan geheten. De stroman die deze acties uitvoerde en in koopaktes liet vastleggen, was echter volgens de documenten van Sfard en Zacharia op dat moment al enige jaren dood. In juni kocht dezelfde dode man volgens koopaktes van Watan ook land in een ander deel van Ulpana, dat toebehoorde aan weer een andere Palestijn. Deze Palestijn die in Jordanië woont, verklaart door niemand ooit te zijn benaderd. Sfard en Zacharia willen graag dat de Israelische politie de zaak uitzoekt en de schuldigen vervolgt.
Het is overigens niet voor het eerst dat Amana en Watan de zaak flessen. In 2012 werden vijf huizen in Ulpana afgebroken nadat het hooggerechtshof had geoordeeld dat ook deze huizen op privé grond van Palestijnen waren gebouwd. En in 200 en in 2011 werden koopovereenkomsten betreffende Ulpana waar Amana mee aan kwam zetten tijdens rechtszaken als ongeldig en frauduleus aangemerkt.
Ook in Hebron zijn meerdere aankopen van kolonisten als ongeldig doorgeprikt. Daar is een Palestijnse stroman die regelmatig door de kolonisten werd gebruikt, van valsheid in geschrifte beschuldigd. Hij is al enige jaren niet meer in Hebron gesignaleerd. Voor zover mij bekend is, is echter nog nooit iemand wegens dit soort oplichtingspraktijken door de Israelische justitie vervolgd.
Ik moet er intussen bij zeggen dat  ik altijd met tegenzin over dit soort fraudes schrijf, omdat door de vermelding van deze zaken die niet kloppen, het beeld zou kunnen ontstaan dat de nederzettingen in veel gevallen wèl op legaal verworven grond zijn gebouwd. Dat is dan echter een misverstand. Er zullen vast ook wel legale transacties zijn verricht, maar het gros van de nederzettingen is neergezet op grond die collectief eigendom was van Palestijnse gemeenschappen die hem gezamenlijk gebruikte, voor landbouw of heel vaak ook veeteelt. Ook staan veel nederzettingen op grond die privé eigendom van Palestijnen is, maar waarvan dat eigendomsrecht op volstrekt arbitraire gronden niet door Israel is erkend. Dat kon omdat Israel in 1967 het bestaande kadaster heeft afgeschaft en vervolgens heel vaak weigerde eigendomsbewijzen als echt te accepteren. (Ik heb zelf zo'n 25 jaar geleden een zo'n geval van een boer die nog papieren had van zijn grootvader uit de Ottomaanse tijd van a tot z gevolgd. Het ging om grond waarop intussen een deel van de kolossale nederzetting Betar Illit is verrezen. En er waren heel veel van dit soort gevallen).

De zaken die +972 noemt  gaan om duidelijk aan de politie gemelde overtredingen. Een kolonist uit de nederzetting Revava die bij niet minder dan vijf gelegenheden ongevraagd op land van twee Palestijnen aan de slag ging, en er bijvoorbeeld een weg aanlegde en ook olijfbomen velde. De politie nam de zaak op, de kolonist gaf toe dat hij het had gedaan en vervolgens werd de zaak gesloten. Waarom? Omdat de politie advies had gevraagd aan legale adviseur van de regering en die had niet gereageerd,
De tweede zaak die de journalist Yossi Gurvitz op +972 meldt betreft de nederzetting Havat Gilad, die mobiele huizen neerzette op land van twee andere Palestijnen. Ook deze zaak werd gesloten door de politie omdat de juridische adviseur niet reageerde. De politie gaf in dit geval de Palestijnen die de klacht hadden ingediend de raad maar een advocaat te huren en een civiele zaak aan te spannen.
Wat leidt tot de conclusie dat de politie na ruim 40 jaar aanwezig te zijn geweest in de bezette gebieden, blijkbaar nog steeds niet weet wat ze daar moet doen,. Dat is niet mijn conclusie alleen, dat zegt ook Yossi Gurvitz van +972. Tja, je zal maar Palestijn zijn en merken dat er zo'n kolonist is gaan wonen in het veld waar je groente teelt of waar de olijfbomen staan.

Geen opmerkingen:

Israelische beveiligers executeren 15-jarige na ''ramming'' aanval

Mohammed Younes   Minder dan een dag nadat twee politieagenten in Jeruzalem een gewond op de grond liggende verdachte hadden doodgeschoten ...