zaterdag 15 februari 2014

Hamas houdt schoolboeken tegen wegens ''te grote nadruk op vreedzaam verzet''

Palestinian students crammed in the schools of Relief and Works Agency refugees "UNRWA"
Schoolklas in het Jabalya-kamp in Gaza.

De regering van Hamas in de Gazastrook heeft de invoering door de VN-organisatie UNRWA van studieboeken op scholen tegengehouden omdat  daarin ''teveel nadruk wordt gelegd op "vreedzame manieren van verzet'' en omdat er te weinig rekening zou worden gehouden met de '' plaatselijke zeden en gewoonten''. Volgens woordvoerder Motesem al-Minawi van het ministerie van Onderwijs, komen de boeken niet overeen met de "ideologie en filosofie" van de plaatselijke bevolking.
Minawi zei dat de boeken, die in de klassen 7 tot met 9 worden gebruikt, niet voldoende oog hebben voor het lijden van de Palestijnen en niet het recht erkennen op het voeren van gewapende strijd tegen Israel. "Er ligt een enorme nadruk op vreedzaam verzet als de enige manier om vrijheid en onafhankelijkheid te bereiken," zei hij.
Rechtse hasbara-sites (en daar zijn er heel wat van) hebben dit nieuws allemaal groot gemeld. Hier wordt immers opnieuw het verderfelijke terroristische karakter van Hamas blootgelegd. Gewapend verzet tegen een overheerser is echter een in het internationaal rechte erkend recht van volken die onder een bezetting leven (al is de invulling van wat in dit kader geoorloofd  is en wat niet, in het vage gelaten). Hamas hecht er om principiële redenen aan om ook dit recht op gewapend verzet een plaats te geven.
Hamas heeft daarnaast ook bezwaar tegen het feit dat in de boeken de "Universele Verklaring van de Rechten van de Mens" zijn opgenomen, met name omdat bepaalde onderdelen van die verklaring ingaan tegen de Islamitische Wet, de sharia. Zo zegt de Verklaring dat mensen van verschillende religie het recht hebben met elkaar te trouwen en dat individuen het recht hebben om van religie te veranderen. Onder de sharia mag een moslim man- wel trouwen  met een christelijke of een Joodse vrouw, maar kan een moslim-vrouw kan niet trouwen met een Joodse of christelijke man omdat in de islam het geloof via de man wordt doorgegeven. Ook is het afzweren van het islamitische geloof een halsmisdaad).
Hamas heeft het vaker aan de stok gehad met UNRWA. Zo werd UNRWA onder druk gezet om geen gemengd folkloristische dansen op het programma te zetten, was er kritiek op het feit dat onderwijs over de Holocaust in schoolboeken terecht kwam en liet UNRWA vorig jaar plannen voor een marathon vallen omdat Hamas bezwaar maakte tegen de deelname van vrouwen. Wat er nu met de schoolboeken gaat gebeuren is onduidelijk. Al-Minawi zei dat Hamas heeft aangeboden de boeken in een gezamenlijke commissie met de UNRWA tegen het licht te houden en te herzien. Maar Chris Gunness, de woordvoerder van UNRWA, zei dat er geen plannen zijn de programma's in Gaza te veranderen, al voegde hij eraan toe dat het gesprek met Hamas wordt voortgezet. Hij zei dat het curriculum is ontwikkeld in samenwerking met experts, groepen ouders, leerkrachten en anderen en dat UNRWA haar uiterst uiterste best heeft gedaan om het materiaal zo te ontwikkelen dat ''rekening werd gehouden met de plaatselijke waarden terwijl intussen recht werd gedaan aan de universele waarden waarop het werk van de Verenigde Naties is gebaseerd''.
UNRWA (voluit United Nations Relief and Works Agency), de organisatie die zorgt voor de Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen, houdt in Gaza zo'n 245 scholen draaiende met meer dan 232,000 leerlingen, enkele tientallen klinieken en centra om voedsel te distribueren.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Iedereen voelt aan dat iedere steentje en ieder rotje dat in de richting van Israel wordt gegooid door Israel als aanleiding wordt gebruikt om genadeloos buitenproportioneel geweld op de Palestijnse burgerbevolking los te laten. De inzet van grootschalig militair geweld met inzet van F16's en Merkava tanks tegen een praktisch onbewapende Palestijnse burgerbevolking staan ons allemaal op het netvlies gegrift.

Tegen vreedzaam verzet heeft Israel geen antwoord. Een hoge IDF fuctionaris zei ooit: "We don't do Ghandi very well". Vreedzaam Palestijns verzet dat met geweld wordt neergeslagen zal op een gegeven moment een internationale terugslag geven die het einde van de joodse staat zal betekenen, dat weet men in Tel-Aviv maar al te goed.

Hoe komt het dat Hamas dit niet inziet? Zijn die lui dommer dan de rest of zit er iets anders achter? Ooit heb ik me laten vertellen dat Hamas mede door de Shin Bet werd opgericht. Een beetje raar verhaal misschien in eerste instantie, maar het verklaart wel heel veel. Het wordt voor mij door de acties van Hamas steeds aannemelijker dat Israel er iets mee te maken heeft. Waarom zou Hamas anders steeds zo zijn uiterste best doen om Israel in de kaart te spelen?

Anton

Abu Pessoptimist zei

Anton,
Gaza kan geen vreedzaam verzet tegen Israel plegen, dat werkt namelijk niet als je wordt belegerd. Gwapend verzet is voor hun zo'n beetje het enige. Dat het averechts werkt is een ander verhaal.
Wat het oprichten van Hamas betreft: de bewering dat dit mede door de Shin Bet is gedaan is iets te kort door de bocht. Hamas is voortgekomen uit de Moslim Broederschap, die destijds door de Shin Bet werd getolereerd, omdat die organisatie werd gezien als tegenhanger van de gevreesde PLO.

Anoniem zei

Gewapend verzet werkt zoals je zelf ook zegt averechts dus dat moet sowieso als reele verzetsoptie worden afgestreept. Het speelt Israel in de kaart en benadeelt de Palestijnen.

Ik hoop echt dat de Palestijnen zullen beginnen met bloemen te gooien in plaats van steentjes en rotjes. Alles filmen en op internet zetten. Het zal de BDS campagne doen groeien en als die eenmaal goed op stoom komt dan zal het gauw afgelopen zijn met dat smerige Apartheidsregime van Israel.

Anton