vrijdag 21 maart 2014

Israelische rechter: Bedoeïenendorp mag gesloopt om plaats te maken voor Joodse nederzetting


(Ma'an)

Een Israelische rechtbank in Beer Sheba heeft woensdag een beroep verworpen dat was ingesteld tegen een beslissing om het Bedoeïenendorp  Umm al-Heiran in de Negev te slopen. De rechter deed dat ondanks het feit dat de inwoners van het dorp zich daar enkele tientallen jaren geleden onder dwang van de Israelische autoriteiten hadden gevestigd.
De rechter erkende wel het feit dat de Israelische overheid het land 50 jaar geleden aan de inwoners van Umm al-Heiran had gegeven, nadat zij van een andere plaats waren verjaagd. Maar hij oordeelde dat de 33 huizen en gebouwen die de bewoners op de grond hebben gebouwd er niet rechtsgeldig stonden, omdat Israel hun dorp nooit heeft erkend. Die gebouwen waren dus illegaal zoals de staat had aangevoerd, zo meende hij en konden worden gesloopt. Wel was de rechter nog zo menselijk dat hij de bewoners van het dorp negen maanden de tijd gaf om een andere woning te vinden.
De beslissing van de rechter om het beroep van de mensenrechtenorganisatie Adalah te verwerpen maakt de weg vrij voor de sloop van het hele dorp, het verjagen van de bevolking van 1000 mensen en het bouwen, op de plek waar het dorp heeft gestaan van een nieuwe nederzetting voor Joden, onder de naam Hiran.
De plannen voor de bouw van deze nieuwe Joodse nederzetting dateren al van 2002, en de strijd van de bewoners van Umm al-Heiran tegen de orders om hun dorp te vernielen is al sinds 2003 aan de gang. Het buurdorp van Umm al-Heiran Atteir hangt overigens hetzelfde lot boven het hoofd. Hier wil de staat Israel een bos aanleggen met de naam Yatir.
De inwoners van Umm al-Heiran kwamen naar de plek van hun huidige dorp in 1956, nadat de staat Israel hun land in Khirbet Zabbala had geconfisqueerd. En hoewel de staat hen deze plek had aangewezen, weigerde Israel hun dorp later te erkennen, bouwvergunningen af te geven of diensten te verlenen in de vorm van elektriciteit en waterleiding. Umm al Heiran deelt dit lot met nog zo'n 35 andere Bedoeïenendorpen, die tezamen zo'n 90.000 mensen herbergen.
Israel lanceerde een tijd geleden een plan, onder de naam Prawer-Begin plan, om zo'n 40.000 van deze mensen onder te brengen in stedelijke agglomeraties, maar trok dit na massale protesten weer in. De rechtelijke beslissing in Beer Sheba, die naam mijn bescheiden mening een typisch voorbeeld is van hoe gecorrumpeerd de juridische praktijk in Israel is als het gaat om het bevoordelen van de Joodse bevolkingsgroep boven anderen, geeft aan dat die andere 39.000 Bedoeïenen alle reden hebben om flink ongerust te blijven over hun toekomst.

Geen opmerkingen:

Israel: angst voor eigen militie van fascistische minister Ben Gvir

Ben Gvir (Wikipedia)  In Israel is opwinding ontstaan over het voornemen van minister Itamar Ben Gvir van NationaleVeiligheid om een '&#...