zondag 9 maart 2014

Arabische Liga steunt de weigering van Abbas om Israel te erkennnen ''als Joodse staat''.

الرئيس محمود عباس، أثناء لقاء  رئيسة حزب ‘ميرتس‘ الإسرائيلي زهافا جلؤون.(عدسة:ثائر غنايم)
Abbas ontving vorige week de voorzitster van de linkse Israelische Meretz-partij, Zahava Gal-On. (Foto WAFA)

De Arabische Liga heeft zich zondag achter de Palestijnse president Abbas gesteld bij diens verwerping van de eis dat hij Israel erkent als ''Joodse staat''. In een verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Liga die zondag in Cairo werd afgegeven, heette het dat ''de raad van de Arabische Liga zijn steun bevestigt voor de pogingen van het Palestijnse leiderschap om een einde te maken aan de Israelische bezetting van Palestijns grondgebied en met nadruk kenbaar maakt dat hij erkenning van Israel als 'Joodse staat' verwerpt''.
De steun van de Arabische Liga voor Abbas is een tegenslag voor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry die de Palestijnse Autoriteit in het kader van zijn vredespogingen expliciet gevraagd heeft met deze eis van de Israelische premier Netanyahu akkoord te gaan. Kerry bezocht een paar maanden geleden een aantal Arabische landen om om steun te vragen voor deze eis.
De Liga stelde zich overigens ook achter andere eisen van de PLO. Zo stelde zij in de verklaring dat er geen vrede komt tenzij Oost-Jeruzalem de hoofdstad wordt van een onafhankelijke Palestijnse staat die is  gebaseerd op de grenzen van 1967 in overeenstemming met international erkende resoluties dienaangaande en het Arabische vredesinitiatief. De verklaring noemde de bouw en uitbreiding van de nederzettingen illegaal, en stelde dat zij alle pogingen om Jeruzalem om Jeruzalem te verjoodsen of het historische, culturele of religieuze karakter ervan te veranderen van nul en gener waarde verklaart en in strijd met internationale resoluties en het internationale recht. De PLO heeft Isarel al erkedn bij de ondertekening van de Akkoorden van Oslo in 1993, en Netanyahu is de eerste Israelische premier die van de Palestijnen vraagt dat zij Israel ook nog eens erkennen als ''Joodse staat''. Ook Egypte en Jordanië, de twee Arabische staten die vrede met Israel hebben gesloten, is nooit gevraagd Israel te erkennen als ''Joodse staat''. Maar Netanyahu heeft steeds op dit punt gehamerd. ''Door de Joodse staat te erkennen zouden jullie (Palestijnen) eindelijk duidelijk maken dat jullie echt bereid zijn een einde te maken aan het conflict,'' zei Netanyahu afgelopen dinsdag in een rede voor de Israel lobby in Washington, AIPAC. ''Dus erken de Joodse staat, geen excuses meer, geen uitstel,'' aldus Netanyahu in die rede.
Abbas en de PLO-leiding hebben de eis tot erkenning van Israel als ''Joodse staat'' steeds met grote kracht van de hand gewezen. Dat gebeurt met de argumenten dat het de rechten van de Palestijnse inwoners van Israel nadelig zou beïnvloeden en omdat het aan de inwoners van een land zelf is om uitspraken te doen over het karakter van hun land, en niet aan een derde partij. Op de achtergrond spelen bij de afwijzing van Netanyahu's eis echter ook mee dat het afbreuk zou doen aan het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen dat is erkend via resolutie 194 van de Verenigde Naties (een resolutie die ook Israel heefgt onderschreven), en waarover tijdens vredesonderhandelingen een bevredigende oplossing moet worden gevonden. En tenslotte is ook zeker van belang dat Netanyahu met zijn eis als het ware van de PLO vraagt om volledig afstand te doen van de ''Palestijnse historie'' van het stuk grondgebied dat nu Israel heet.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ieder weldenkend mens steunt de de weigering van Abbas om Israel te erkennnen als Joodse staat.

Anton

In Gaza 21.000 kinderen vermist, Israel doodt de directeur van de ambulance-diensten

Even leek het alsof Amerika de vloed aan bommen had gestopt, maar ze zijn er weer. De NGO Save the Children, die gevestigd is in Engeland, h...