donderdag 1 mei 2014

Zou God tevreden zijn met het standpunt van Christenen voor Israel over de mishandeling van Palestijnse kinderen?

Een heel enkele keer kom ik - meestal bij toeval via Google of zo - terecht bij iets van Christenen voor Israel. Dit keer was dat bij hun reactie op het rapport dat Nederlandse deskundigen onlangs uitbrachten over de aanhouding, detentie en berechting van Palestijnse kinderen onder de naam ''Palestijnse kinderen en militaire detentie''
Natuurlijk verwacht je dat ze dat rapport niet zomaar voor lief nemen. Kritiek op Israel klinkt bij hun nu eenmaal als een vloek in de kerk. Maar het blijft verbazen hoe ze te werk gaan. Het begint al met de kop ''Eenzijdig rapport over hoe Israel omgaat met jeugdige delinquenten'', die dan vervolgens op geen enkele manier wordt waargemaakt. Immers, als iets eenzijdig is, dan verwacht je dat je te horen krijgt waarom. Maar CvI presteert om  niet eens te vertellen wat er in dat rapport wordt gemeld. Bij CvI zul je dus niet lezen dat Israel met haar politiek van detentie en militaire rechtspraak op vele manieren de rechten van het kind schendt, rechten die zijn  vastgelegd in verdragen die ook door Israel zijn ondertekend.
Evenmin kan je bij CvI lezen dat die schendingen onder meer nachtelijke arrestaties betreffen, arrestaties van kinderen onder de 12 (wat zelfs onder het Israelisch recht verboden is),  foltering, het onder druk zetten om bekentenissen af te leggen, onvoldoende informatie geven over de ingebrachte beschuldigingen, recht spreken in een taal die de kinderen niet verstaan, niet of onvoldoende kunnen beschikken over een advocaat, geen toegang hebben tot een onbevooroordeelde rechterlijke instantie, geen of beperkt contact kunnen hebben met familie, en belachelijk hoge strafmaten (op het gooien van stenen staat een maximumstraf van 20 jaar gevangenis).
CvI noemt dat allemaal niet (men mocht, Hemeltjelief, eens denken dat CvI zelf meegaat in dat soort kritiek). Maar op die manier maakt het zich natuurlijk wel lastig om het rapport onderuit te halen.Dus wat doet CvI? Het stelt de vraag of het rapport .......eigenlijk wel over kinderen gaat.
Nee dus, volgens CvI. Volgens hen gaat het over ''jeugdige Palestijnen die in veel gevallen handelen op aanwijzing van Palestijnse leiders''. Een opmerking die volstrekt belachelijk zou zijn overgekomen als CvI had  vermeld wie de auteurs van het rapport waren - naast een hoogleraar reclassering en hoogleraar internationaal recht waren dat de emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht J. Doek, een hoogleraar kinderrechten, een kinder- en jeugdpsychiater, en een hoogleraar sociale educatie en jeugdbeleid. Kortom, mensen van wie we toch wel mogen verwachten dat ze de definitie kennen van wie een kind is en wie niet. Maar zoals ik zal zei, CvI slaagde erin om ook dit aspect van het ''eenzijdige rapport'' onvermeld te laten. (De opmerking van CvI dat jeugdige Palestijnen ''in veel gevallen handelen op aanwijzing van Palestijnse leiders'', wordt niet verder toegelicht. Dat hoeft niet in kringen van CvI. Daar is iedereen van jong tot oud er al jaren van doordrongen dat de ''Palestijnen worden opgehitst door hun leiders''). 
Vervolgens zegt CvI dat: ''In het rapport wordt toegegeven dat de meesten van deze delinquenten zich schuldig hebben gemaakt aan het gooien van stenen. De wetenschappers zien dit blijkbaar als een vorm van legitiem verzet en bagatelliseren de ernst van het delict. Israëlische autoriteiten zien stenen gooien echter wel als een zwaar delict en met reden.''
Nu zeggen de ''wetenschappers'' zoiets helemaal niet - ze zeggen dat de meeste kinderen ervan beschuldigd worden dat ze stenen hebben gegooid, wat toch iets anders is. Maar dat Israel gooien met stenen ernstig opneemt, tja, dat is wel duidelijk uit het rapport.Vandaar natuurlijk al die overtredingen van de rechten van het kind. En blijkbaar vindt ook CvI dat het gooien van stenen zo ernstig is dat al die schendingen van de rechten van kinderen te rechtvaardigen zijn.Waarom anders vindt CvI het nodig tegenover de - door haar niet genoemde - Israelische misdragingen nog maar eens het verhaal op te rakelen van het peutertje Adèle Biton, een driejarig meisje dat werd getroffen door een steen toen ze in de auto van haar moeder bij de nederzetting Ariël reed en waarschijnlijk voor de rest van haar leven gehandicapt is? Een treurig verhaal, maar helaas gebeuren er tijdens deze bijna 50 jaar oude bezetting nog wel meer akelige dingen. Alleen al 60 dode Palestijnen sinds juni 2013 door (in nagenoeg alle gevallen ongerechtvaardigd) Israelisch militair geweld. Horen we CvI daar wel eens over? Halen ze wel eens rapporten aan van Amnesty International, of Human Rights Watch?
Cvi is daarna nog niet klaar. Het verwijt de Nederlandse experts dat ze er ''geen behoefte aan hadden om met de Israëlische slachtoffers van de Palestijnse delinquenten te praten''. Wat die slachtoffers hadden kunnen bijdragen aan een rapport over Israelische verkrachtingen van het recht is mij niet niet meteen duidelijk. Maar het klinkt natuurlijk wel lekker zo'n zin van CvI: Kan je nagaan hoe vooringenomen die experts waren, wilden niet eens praten met de slachtoffers.....
En nog zoiets, nog zo'n opmerking: ''Een andere zaak die opvalt aan het rapport van Doek c.s., is dat men vertrouwde op de expertise van enkele omstreden Israëlische ‘deskundigen’ en op Palestijnse getuigenissen. (...) Zo vertelde een Palestijnse kleuterjuf de Nederlanders dat ‘veel Palestijnse kinderen uitsluitend gewapende Israëlische kolonisten zien’,  terwijl het overgrote deel van de Israëli’s op de West Bank geen wapen heeft.''
Bij deze opmerking dus verder geen woord over bij wie de Nederlandse deskundigen wél te rade gingen. Dat waren ouders en kinderen, leerkrachten, advocaten, Palestijnse en Israelische deskundigen, Palestijnse en Israelische mensrechtenactivisten, Palestijnse en Israelische overheidsfunctionarissen.Officiële Israelische regeringsvertegenwoordigers weigerden met ze te praten, maar uiteindelijk spraken ze toch ook vertegenwoordigers van het Israelische leger en zelfs met een Israelische militaire rechter. Al met al toch een vrij complete lijst. En wat die kleuterjuf betreft: Palestijnse kinderen zien vooral Israelische militairen, kolonisten blijven liever wat uit de buurt. Wedden dat Palestijnse kleuters als je ze vraagt een tekening te maken van een Israeli, dat dat een poppetje wordt met een geweer?
Maar het is allemaal nog niet genoeg. Niet voor CvI. Niet voor de anonieme scribent (die zoals ik later zag, waarschijnlijk niemand minder was dan het huis-tuin-en-keuken-orakel van CvI, Yohanan Visser. Het het stuk staat namelijk ook op de site van de door hem opgerichte organisatie Missing Peace).  Hij slaagt erin ook Syrië erbij te halen, waar het immers allemaal veel erger is (alsof dat Israel ontslaat van de verplichting het recht te handhaven). Ook verwijt hij ''de groep Doek (de schrijvers van het rapport) dat ze ''na een week in Israel al kant en klare conclusies trok over de oorzaken van het Palestijnse geweld, namelijk de “Israëlische bezetting”. En tot slot gooit Visser, of wie dan ook die dit stuk heeft geschreven, er ook nog de de beschuldiging tegenaan dat de schrijvers van het rapport geen woord wijden aan ''de indoctrinatie en de goed gedocumenteerde haateducatie waar Palestijnse kinderen op een dagelijkse basis aan worden blootgesteld''.
Nu zou ik best wel eens van CvI willen weten waarom die kinderen met stenen gooien. Tegen wie zou dat gericht zijn als er geen bezetters waren? En wat die ''haateducatie'' is waar de Christenen voor Israel zo heilig in geloven. Ach, laten we - for the sake of argument - eens aannemen dat het waar is. Maar is dat dan een rechtvaardiging voor het nachtelijk arresteren, folteren en niet volgens de voorschriften berechten van kinderen?? Volgens CvI dus kennelijk van wel.
Een beetje normaal iemand vindt vanzelfsprekend van niet. En het gaat nog wel wat verder dan dat. Ik persoonlijk kan me slecht voorstellen wat voor soort God het folteren van kinderen goedkeurt. Misschien vereert CvI een aparte, eigen versie? Het zou me niet verbazen.Geen Israelische misdaad gaat deze groep christen fundi's te hoog, van het bouwen van nederzettingen, het stelen van grond, tot het verjagen en doden van Palestijnen en hun kinderen. CvI is gewoon een doodenge club. Anders zouden ze zich toch wel eens afvragen of er echt een God kan bestaan die net als zijzelf zo blind is dat hij de wereld alleen maar van één kant kan bekijken? 

8 opmerkingen:

Ben zei

Ach, de God van CvI heeft nu eenmaal een zwak voor I, en dan zie je dingen toch met een andere, een gekleurde, bril.
En, laten we eerlijk zijn, het zijn en blijven barbaren, en terorristjes in de dop.
Die kleine donders moeten blij zijn dat ze zoveel aandacht krijgen, want thuis krijgen ze dat onvoldoende.
Zonder de God van Law en Order, uitgevoerd door IDF, waren ze allang op het slechte pad. (Of zijn ze dat misschien al!)

Engelbert Luitsz zei

Welke God? Misschien die ene...
"Gelukkig hij die jouw kinderen grijpt
en op de rotsen verplettert."
Psalm 137

Vandaag is ook de sterfdatum van Emile Habibi, misschien goed om daar even bij stil te staan en de CvI even te vergeten.

Ben zei

Psalm 137: By the rivers of Babylon we sat and wept when we remembered Zion....
Aan te bevelen een moderne variant van deze psalm:
https://www.youtube.com/watch?v=fGyfxOCYvtM

Anoniem zei

De vooraanstaande sjeik Achmad Adwan schrijft in de krant van Al Quds en op zijn facebookpagina over het joods erfrecht op het land Israel dat Allah dit land aan de kinderen van Israel beloofd heeft tot de dag van het oordeel, over de wereld! Hij citeert daarbij uit de Koran Soera 26:59 ‘Wij hebben de kinderen van Israel tot erfgenamen van het land gemaakt.’ Nissim Dana, moslim en islamdeskundige en schrijver van het boek ‘Van wie is het land? maakt duidelijk dat er in de Koran op 10 verschillende plaatsen staat, dat het beloofde land voor Israel is bestemd.
Dit las ik net in de kerkbode van onze regio.

Corrie

Abu Pessoptimist zei

Corrie,
Die sheikh Ahmed Adwan blijkt heel populair te zijn bij rechtse Joden, alle rechtse bloggers en publicaties hebben hem geciteerd. En de kerkbode van jouw regio nu dus ook. Jammer genoeg gebeurt er niets als ik probeer de sheikh met Arabische letters te googelen, dus zo vooraanstaand is hij misschien toch niet. Zijn interpretatie van aya 59 van soera 26 gaat ook wat ver. Di passaage gaat over de Israelieten die wegtrekken uit Egypte en er staat: We lieten hen het beërven. ''Het'' slaat op het land. Alleen is niet gezegd welk land precies, met welke grenzen en tot wanneer.
Iets heel anders: ik kwam op jouw Facebook pagina het perfecte citaat tegen voor wat betreft Christenen voor Israel. Het is van Dietrich Bonhoeffer en het luidt: Zwijgen over het kwaad als je ermee geconfronteerd wordt, is het kwaad zelf. (“Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse: Gott wird uns nicht als schuldlos betrachten. Nicht zu sprechen ist sprechen. Nicht zu handeln ist handeln”)

Anoniem zei

Een pittige parodie op de Palestijnse kwestie. Voor wie een minuut of acht over heeft:

www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

Beslist de moeite.

Anton

Anoniem zei

Bedankt Abu. Ik heb jouw artikel naar de schrijfster toegestuurd. Ik hoop dat ze het leest.
Corrie

Jennifer van W zei

Ik kijk zelden op de site van CvI, nog deprimerender dan de bezetting zelf.

Overigens, mijn eigen ervaring op de West Bank (nu in totaal 5 maanden, Nablus district) leert me dat de meeste Israëliërs hier gewapend zijn. Het zijn ofwel soldaten ofwel gewapende kolonisten. Alleen Israëlische activisten, zoals Machsom Watch, Ta'ayush en olijvenplukkers komen ongewapend de West Bank binnen. Die komen er vervolgens ook weer levend en ongeschonden vandaan :).

Twee dagen geleden stond ik bij Qalandia checkpoint en was een Israëlische soldate bezig om heel hard tegen een Palestijns jongetje van een jaar of vijf, zes te schreeuwen. Jongetje barste na een minuut in huilen uit. Hij had helemaal niets gedaan (zeker weten, ik stond een half uur achter dit gezin). Dit soort incidenten haalt nooit het nieuws en CvI krijgt dit nooit met eigen ogen te zien: zij nemen de kolonistencheckpoint naar Jeruzalem.


De Westoever is helemaal niet bezet, hij wordt gekoloniseerd

Wij spreken gewoonlijk over 'de door Israel bezette westelijke Jordaanoever'. Die terminologie is echter onjuist. Een bezetting vero...