maandag 7 december 2009

'Afghaanse regering blijft zwaar in gebreke bij verbetering rechten van vrouwen'


Afghaanse vrouwen protesteren tegen de in maart 2009 aangenomen nieuwe wet op de persoonlijke status die de rechten van sjiïtische vrouwen aan banden legt.


Hoewel de wijze waarop vrouwen werden achtergesteld onder het bewind van de Taliban een van de redenen was voor de invasie van 2001 in Afghanistan, is er in de afgelopen acht jaar weinig terecht gekomen van een verbetering van hun situatie. Het feit dat de regering de laatste paar jaar meer op conservatieve krachten is gebaseerd (lees: op tribale leiders en plaatselijke stamhoofden) heeft de situatie er niet beter  op gemaakt. Dat zegt Human Rights Watch in een 96 pagina tellend rapport over de situatie van de vrouwen in Afghanistan dat zondag is uitgekomen.
HRW onderscheidt vijf onderwerpen die zorg baren:
1) (Prominente) vrouwen die hun nek uitsteken hebben regelmatig te lijden van intimidatie en publieke aanvallen zonder dat daartegen wordt opgetreden,
2) Er is vaak sprake van fysiek en/of seksueel geweld,
3) Bij de meerderheid van de huwelijken gaat het om kind-bruiden en gedwongen huwelijken,
4) Vrouwen hebben nauwelijks toegang tot politie en justitie,
5) Vrouwen worden op alarmerende wijze achtergesteld op het gebied van onderwijs.
HRW meldt dat vrouwen die zich publiekelijk uitspreken routinematig last hebben van intimidatie en dreigementen. Ook is er sprake van fysiek geweld en moorden, die niet worden vervolgd. De moord op Sitova Ackakzai, een prominente voorvechtster van de mensenrechten, in april 2009, geldt als afschrikwekkend voorbeeld. Maar HRW geeft meer voorbeelden. Zo wordt een (anoniem) parlementslid geciteerd dat regelmatig bedreigingen ontvangt en die niet eens meer meldt aan de politie omdat er toch niets mee gedaan wordt, en een politievrouw, die meldt dat zij regelmatig bedreigingen op het leven van haar twee dochters ontvangt.
Wat het voorkomen van geweld betreft, zegt HRW dat een nationaal onderzoek aangaf dat 52% van de vrouwen fysiek geweld heeft ondervonden en 17% seksueel geweld. Een groot deel van de vrouwen doet geen aangifte omdat dat geen zin heeft of zelfs gevaarlijk kan zijn. HRW geeft als voorbeeld het geval van een vrouw die slachtoffer was geweest van een groepsverkrachting onder leiding van een lokale commandant. Zij had zich veel moeite gegeven om deze man te laten vervolgen, maar nadat hij was opgepakt, werd hij dankzij een presidentieel decreet weer in vrijheid gesteld. Korte tijd later werd haar man, die haar bij de juridische strijd had bijgestaan, vermoord.

Onder 16
HRW meldt verder dat onderzoek aangeeft dat meer dan helft van de Afghaanse bruiden onder de 16 is en dat 70 tot 80% van de vrouwen trouwt zonder dat hun toestemming is gevraagd. Meer dan de helft van de vrouwelijke arrestanten zit ook vast wegens overspel of 'weglopen van huis'. Aangaande onderwijs voor vrouwen meldt het HRW-rapport dat een meerderheid van de meisjes helemaal niet naar school gaat. Slechts 11% volgt onderwijs tot de negende klas (zeg maar: Mavo) en niet meer dan 4% maakt een middelbare school af.
HRW komt met het rapport, omdat, nu er veel aandacht uitgaat naar de 'nieuwe veiligheidsaanpak' van Obama, het wenselijk is dat ook gekeken wordt naar de aanpak van vrouwenrechten. HRW meldt terloops dat de vrouwenrechten ook te lijden hebben gehad van een wet op het Persoonlijke Statuut die in maart na te zijn aangenomen door het parlement, door president Karzai werd bekrachtigd. De wet, die geldt voor sjïïeten,  maakte het mogelijk dat echtgenoten hun vrouwen eten en drinken onthouden als ze weigeren seks te hebben. Ook beperkt het vrouwen in de sjiïtische minderheidsgroepen in hun bewegingsvrijheid, omdat zij voor een aantal zaken toestemming van hun man nodig hebben, al is de wet na internationale protesten in augustus stilzwijgend wat afgezwakt.

Geen opmerkingen: