donderdag 10 december 2009

The Rights Forum, nieuwe stichting, gaat ijveren voor rechtvaardiger Midden-Oostenbeleid


Oud-premier Dries van Agt heeft een nieuwe stichting opgezet, The Rights Forum, die vandaag is gelanceerd. De stichting gaat actie voeren voor een evenwichtiger Midden-Oosten beleid. Bestuursleden zijn Van Agt zelf, de Palestijn Mouin Rabbani, predikant Henri Veldhuis en Jaap Hamburger, de voorzitter van Een Ander Joods Geluid. In de Raad van Advies treffen we een indrukwekkende lijst namen aan, Onder hen zijn Frans Andriessen, Hedy d'Ancona, Doekle Terpstra, Hans van Mierlo, Hans van den Broek, Laurens Jan Brinkhorst, Pieter Kooijmans, Andre Nollkaemper, Cees Flinterman, Tineke Lodders, Klaas de Vries, Paul de Waart,  Pieter Bekkers, Nico Schrijver en Liesbeth Zegveld.

Doel van de stichting is om te ijveren voor het handhaven van het internationale recht inzake het Israëlisch-Palestijnse conflict en te zorgen dat met name ook Nederland zich ook daarnaar richt. Citaat uit het 'misssie-statement' van de stichting: 

Er zijn steeds meer EU-lidstaten die vinden dat de EU haar macht moet laten gelden en paal en perk dient te stellen aan illegale activiteiten die een duurzame oplossing van het conflict onmogelijk maken, zoals het bouwen door Israël van nederzettingen in bezet gebied.
 Nederland kan niet tot deze lidstaten gerekend worden. Integendeel, Nederland behoort tot de kleine groep landen die telkens pogingen blokkeert om naast de Palestijnen ook Israël effectief onder druk te zetten. Sterker, Nederland loopt in Europa voorop om de privileges die Israël al geniet verder uit te breiden, zonder dat daar harde voorwaarden aan worden verbonden.
 Een partijdig Midden-Oosten beleid tast de geloofwaardigheid van Nederland aan. Met zo’n beleid kan Nederland niet effectief aan een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict bijdragen. Een partijdig Midden-Oosten beleid belemmert een duurzame oplossing juist.

Het Nederlandse Midden-Oosten beleid dient op het internationaal recht gebaseerd te zijn en daardoor te worden geïnspireerd. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Daar gaat The Rights Forum zich voor inspannen, bijgestaan door prominenten uit politiek en wetenschap die deel uitmaken van de Raad van Advies van de stichting.

Wat mij betreft: felicitaties aan Van Agt, die al langer rondliep met het plan om een dergelijke stichting van de grond te krijgen en die erin geslaagd is onder meer gerenommeerde juristen als Kooijmans, Bekkers, De Waart, Schrijver, Nollkaemper, Zegveld en Flinterman warm te krijgen voor zijn initiatief. Ik wens de nieuwe stichting van harte succes.

Geen opmerkingen:

Protesten tegen diefstal grond in Beita eisen achtste slachtoffer

Ali Khabisa  De demonstraties tegen de Israelische diefstal van grond in het Palestijnse dorp Beita ten zuiden van Nablus hebben vrijdag opn...