woensdag 16 december 2009

Abu Mazen blijft nog even aan


Mahmoud Abbas (Abu Mazen), de 'de facto' president van de Palestijnse Autoriteit (PA), blijft voorlopig aan totdat er Palestijnse verkiezingen hebben plaatsgevonden. Ook is het mandaat verlengd van de Palestijnse Wetgevende Vergadering, het parlement van de PA.
De Centrale raad van de PLO heeft dat woensdag besloten. (De Centrale Raad is een orgaan dat een tussenpositie inneemt tussen het Bestuur van de PLO en het PLO-parlement (de Palestijnse Nationale Raad).
Het besluit is geen verrassing. Abbas (op de foto de derde van links naast Mohammed Dahlan en Salam Fayyad) had al eerder deze week gezegd dat hij ' geen verrassende beslissingen zou nemen'. Ook hadden Fatah en de PLO een beroep op hem gedaan aan te blijven. Uit een en ander werd geconcludeerd dat Abbas, die had aangekondigd dat hij bij nieuwe verkiezingen geen kandidaat zou zijn, waarschijnlijk voorlopig nog niet zomaar zou aftreden.
De verkiezingen stonden eerst gepland voor januari, maar werden uitgesteld omdat er in Gaza niet kan worden gestemd voordat Hamas daarmee akkoord gaat. Als mogelijke datum wordt nu juni genoemd, de datum die ook werd vermeld in de door Egypte opgestelde ontwerp-verzoeningsovereenkomst van Fatah en Hamas. De Centrale Raad van de PLO (waarvan Hamas geen deel uitmaakt, maar) deed woensdag ook een beroep op Hamas om alsnog met deze overeenkomst akkoord te gaan.
De besluitvorming van de (sterk door Abbas en de zijnen gedomineerde) PLO is overigens totaal niet rechtsgeldig. De PA en de Wetgevende Vergadering (PLC) zijn geen afgeleide van de PLO, maar fungeren op basis van een grondwet.  Deze schrijft voor dat als het mandaat van de PA-president afloopt, de voorzitter van de PLC zijn taken moet overnemen. Dat ligt echter niet goed bij Abbas en zijn omgeving, want de voorzitter van de PLC is professor Aziz Dweik, een prominent lid van Hamas.
Abbas´ mandaat was trouwens al veel eerder afgelopen.  Het liep niet, zoals door de PA werd gezegd, tot januari, maar was al op 9 januari 2009 verstreken. Abbas had het toen zelf - in strijd met de wet - per decreet met een jaar verlengd. Israël en de Westerse landen doen niet moeilijk over deze en andere kleine inbreuken op het democratische systeem van de Palestijnen. Zij hebben liever te maken met Abbas dan met Hamas.

Update 18-12-09: Eén van de Hamas leiders, Ismail Radwan, verklaarde tegenover Maan News dat de beslissing van de Centrale Raad van de PLO 'íllegaal' is en een 'voortgezette coup tegen de grondwet volgens welke de termijn van Abbas is afgelopen in januari 2009. De enige juiste optie is verkiezingen nadat de Palestijnse verzoening is afgerond,' aldus Radwan.  

Geen opmerkingen:

Israelische militairen schieten weer tiener (16) dood

Amjad Israelische militairen hebben donderdagavond weer een Palestijnse tiener doodgeschoten . Volgens het Palestijnse persbureau al-Quds do...