maandag 24 december 2012

Europees hof laat geen spaan heel van klacht NGO-Monitor tegen de EU

Hahaha, eindelijk ook eens leuk nieuws. NGO-Monitor, de zionistische waakhond die ten strijde trekt tegen ongeveer alles dat de mensenrechten en de democratie verdedigt in Israel en de bezette gebieden, en onder meer van ex-minister Rosenthal gedaan kreeg dat hij de  NGO ICCO onder druk zette om geen subsidie meer te verlenen aan de 'Electronic Intifada',  is plat op haar gezicht gegaan bij een zaak voor het Europese hof in Luxemburg.
Prof. Gerald Steinberg
Gerald Steinberg, de baas van NGO-Monitor, had de Europese Unie zo'n drie jaar geleden met veel lawaai en tromgeroffel gedaagd wegens 'gebrek aan transparantie' (een geliefde strijdkreet van de organisatie). Volgens NGO-Monitor had de EU in drie jaar tijd ongeveer 46 miljoen euro aan zo'n 90 organisaties en projecten in Israel en de bezette gebieden overgemaakt. NGO-Monitor had aan de EU om een lijst gevraagd waarin dat werd gepreciseerd. En wat gebeurde? NGO-Monitor kreeg die lijsten ook, alleen waren op een paar plekken namen en adressen zwart gemaakt. Omdat het prijs geven van die namen mensen in probleem zou kunnen brengen. Met name in de bezette gebieden was er soms een risico. Als het om gezamenlijk Israelische-Palestijnse projecten ging, zou het onthullen van identiteiten tot beschuldigingen kunnen leiden van collaboratie met Israel, zo meldde de EU.
NGO-Monitor klaagde daarop de EU aan. En Steinberg had het er een jaar later  in een op-ed in de Jerusalem Post over dat NGO Monitor de “massale geheime betalingen had blootgelegd van Europese regeringen en vooral ook de EU zelf aan sterk gepolitiseerde NGO's.”  Hij sprak over de noodzaak van een parlementaire enquête door het Europese parlement en over de ”ondoordringbare sluier van geheimzinnigheid” en de “schandalige manier waarop de EU de basisregels van openheid schond.”   
Maar op 27 november velde het Europese hof zijn oordeel. En toen bleef er werkelijk geen spaan heel van Steinbergs tromgeroffel en grote woorden. Het hof verklaarde, zo vermeldt het uitvoerig op zijn officiële website een hele trits argumenten die Steinberg had aangevoerd niet ontvankelijk en stelde in de rest van de gevallen de EU voor 100% in het gelijk. Onder meer omdat  het argument van de EU dat bepaalde mensen in een lastig parket zouden kunnen komen als hun namen aan de openbaarheid werden prijsgegeven in het geheel niet door Steinberg was weerlegd. NGO-Monitor moet nu opdraaien voor de kosten van het geding (ook die van de EU) en dat is dus lachen. Onder meer door de site +972, die dit bericht onthulde en ook nog een appeltje met Steinberg  te schillen had omdat hij verleden jaar een hoop lawaai had gemaakt over het feit dat +972 een gift van 6000 euro van de Duitse Heinrich Böll Stiftung had gekregen. Ach, NGO-Monitor en transparantie. Laten ze zelf eens gaan onthullen waar precies het geld vandaan komt om om 27 mensen aan het werk te houden met het belasteren van alles wat niet slaafs de Israelische regeringspolitiek volgt en het waagt ander en kritisch nieuws te brengen.

PS Haaretz brengt het nieuws vandaag (dinsdag 25/12) ook. De krant doet echter helaas weinig moeite zelf het nieuws te analyseren en brengt het op een toon alsof Steinberg eigenlijk gelijk had. Zo stelt zij dat de EU na een lange correspondentie met Steinberg ''besloot de meeste informatie niet te geven" onder meer  met het argument dat er een gevaar is dat de Palestijnse Autoriteit op de Westoever en in Gaza een stokje zou kunnen steken voor gezamenlijke activiteiten met Israelische organisaties.'' De krant laat vervolgens Steinberg zelf aan het woord die zegt dat de EU 'al meer dan 10 jaar' informatie betreffende de betalingen aan NGO geheim houdt. ''Mijn conclusie is dat ze iets te verbergen hebben. Ervan afgezien van dat het een schending is van de basisprincipes van de openbaarheid van bestuur, proberen ze met de geheime betalingen het democratische proces in Israel te ondermijnen,'' aldus Steinberg.
Haartez doet het daarmee voorkomen alsof het Europese hof niets anders is dan een clubje dat verdachte praktijken van de EU met de mantel der liefde bedekt, terwijl de krant - als zij de moeite had genomen de uitspraak te lezen - had gezien dat details van de zaken die Steinberg had gevraagd, zwart waren gemaakt in overeenstemming met EU-artikelen die betrekking hebben op de bescherming van de privacy.
Ook de opmerking van Steinberg over 'geheime betalingen' waarmee het democratische proces in Israel wordt ondermijnd' zijn er totaal naast, Ze grenzen zelfs aan hysterie. De betalingen in kwestie zijn om te beginnen volstrekt openbaar. En ten tweede gaat het bij de projecten om 'Partnership  for Peace', een project dat  plaatselijke en  internationale 'civil society' initiatieven steunt gericht op het bevorderen van vrede, tolerantie en geweldloosheid',  en the European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) een project dat - met volledige instemming van de Israelische regering - onder meer gericht is op het bevorderen van de mensenrechten en het respect voor minderheden.
Haaretz had dat allemaal zelf kunnen en moeten uitzoeken. Slordige journalistiek van deze 'kwaliteitskrant' - en dat helaas niet voor het eerst.

3 opmerkingen:

Jan zei

De Haaretz is voor de anti Israel beweging een kwaliteitskrant, zolang het haar mening ongeacht of het juist is verkondigt. Nu echter deze krant een andere waarheid, namelijk dat de EU landen de democratie in Israel door geheime subsidies aan NGO's te verlenen, wil beïnvloeden publiceert, is de Haaretz plotseling geen kwaliteitskrant meer.


Abu Pessoptimist zei

Niet helemaal juist, deze conclusie, denk ik, Jan. Haaretz wordt zowel door Israel supporters en Israel-critici gezien als een kwaliteitskrant. Maar dat neemt niet weg dat er ook veel kritiek mogelijk is op Haaretz' berichtgeving over de Arabische wereld, over wat er in de bezette gebieden gebeurt en ten aanzien van een aantal journalisten (met name bijvoorbeeld de diplomatieke correspondent, Barak Ravid).
Ik volg Haaretz al een tijdje kritisch. Hieronder twee voorbeelden.

http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2009/09/hoe-betrouwbaar-is-haaretz.html

http://abu-pessoptimist.blogspot.nl/2012/08/haaretz-en-de-geloofwaardigheid-van-de.html

Jaap Hamburger, Broek in Waterland zei

Dag Jan,

geef mij eens één (1) voorbeeld of bewijs van je bewering:

"Haaretz is voor de anti Israel beweging een kwaliteitskrant, zolang het haar mening ongeacht of het juist is verkondigt."

Dus 'Jan': jij geeft mij een voorbeeld van een 'onjuiste mening' verwoord door Ha'aretz, die -aantoonbaar- door de 'anti- Israël beweging' onderschreven is, louter omdat die in haar kraam te pas kwam. Je mag natuurlijk ook twee (2) zulke voorbeelden geven, wat zeg ik: hoe meer voorbeelden je geeft, des te liever, Jan. Leg dan en passant ook uit wat jij verstaat onder 'de anti Israël beweging', en wie van deze 'beweging' deel uitmaken. Ik verwed er een maandsalaris onder trouwens dat jijzelf reuze 'pro-Israël' vindt.

En als het je niet lukt, om het ene voorbeeld te geven waar ik je om verzoek, dan bied je gewoon op dit blog netjes je verontschuldigingen aan voor een loze bewering van jouzelf, en doe je er verder het zwijgen toe. 'Ezel Jan' stoot zichzelf immers geen twee keer aan dezelfde steen.

Militairen slaan man uit Gaza dood die via het Afscheidingshek naar zijn werk in Israel wilde

 Een 32-jarige man uit Gaza is maandagavond door Israelische soldaten doodgeslagen bij het ''Afscheidingshek'' in de buurt v...