dinsdag 18 december 2012

Israel-lobby voert gehaast munitie aan om Timmermans te gaan bestoken

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over de begroting van buitenlandse Zaken. Het is de eerste begroting  die de nieuwe minister Timmerman verdedigt. Van hem kan een minder 'Israel-vriendelijk'  beleid worden verwacht dan van zijn voorganger Rosenthal, die soms de indruk wekte dat hij namens de Israelische regering in het kabinet-Rutte I zat. Timmermans stuurde vorige week een brief naar de Kamer waaruit viel te concluderen dat het beleid ten opzichte van Israel wat wordt teruggebogen en dat de band met de Palestijnse Aurtoriteit zal worden aangehaald. Ook uitte hij zich uitermate kritisch over de steeds verder gaande uitbreiding van de Israelische nederzettingen.
---------------------------------------
[Zie ook ander nieuws van vandaag 18/12/12:  Israel presses on with plans for 6.000 new houses in E-Jerusalem]
---------------------------------------

Welnu, de reacties op de brioef van Timmermans bleven niet uit. De Israel-lobby kwam meteen in actie. Vandaag, nog net voor het debat begon,  kwamen de rapporten binnen. Palestinian Media Watch, de extremistische watchdog organisatie van de kolonist Itamar Marcus (hij woont in de nederzetting Efrat) stuurde drie rapporten over 'verheerlijking van terrorisme',  'gebruik van (o.m. Nederlands) geld door de Palestijnse Autoriteit' en het betalen van 'salarissen aan terroristen' door de PA. Het bijzondere aan de rapportage van Marcus'organisatie is dat zij verklaart de rapporten te hebben geleverd op verzoek van het Nederlandse parlement. Alvorens in te gaan op de vraag wat die rapporten van Marcus waard zijn, wil ik wel kwijt dat ik dit een verbazende opmerking vind. Het is bekend dat de heer Marcus op handen wordt gedragen door mensen als Van der Staaij en Voordewind, van de kleine 'gristelijke' partijtjes die door dik en dun achter Israel staan en net als Marcus de Palestijnen haten, maar heeft het hele parlement deze rapporten besteld en dan, naar men mag aannemen, er ook voor betaald?
     

Three PMW reports for Dutch parliament

On Dec. 18, the Foreign Affairs Committee of Dutch Parliament
will be debating whether to support
the Palestinian Authority's general budget in 2013.
PMW was asked to supply documentation.


Het tweede document dat nopg net voor het debat van vanavond uitkwam, was een rapport van het CIDI
over de nederzetingen. Daarin wordt geconcludeerd dat de nederzettingen minder grond in beslag nemen dan minister Timmermans in zijn recente brief  vermeldde. Daaruit mogen we vermoedelijk concluderen dat de situatie minder erg is dan Timmermans denkt. Ook daarover dadelijk meer. Maar ook in dit geval is er een interessante vraag. Het rapport is namelijk - hoewel duidelijk  bedoeld voor het Nederlandse parlement - in het Engels geschreven en bovendien anoniem. Moeten we daaruit concluderen dat het wegens de haast elders is opgesteld, misschien gekopieerd, bijvoorbeeld in Jeruzalem? Of ben ik nu te achterdochtig?
    
CIDI-rapport Israelische nederzettingen ma 17-12-2012
Kopafbeelding
Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over de begroting van Buitenlandse zaken. Minister Timmermans zegt in zijn begeleidende brief dat Israelische nederzettingen “ongeveer 43% van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem beslaan. Dit land is daarmee niet beschikbaar voor de opbouw van een Palestijnse staat.” CIDI zegt al jaren dat de nederzettingenbouw buiten Jeruzalem moet stoppen. Maar hoeveel land nemen zij nu echt in beslag?

Wel, toch maar een paar opmerkingen over de verdiensten van beide rapporten. Itamar Marcus c.s geven zoals te verwachten een gruwelijke opsomming waaruit blijkt dat Palestijnen monsters zijn die zich verlustigen in elke dode Jood. Als je niet beter wist, zou je denken dat het een persiflage is. Marcus en zijn clubje beschrijven dat families van gevangenen in Israelische gevangenen geld krijgen en dat martelaren worden geëerd. Natuurlijk is discussie mogelijk over wie en hoe moeten worden herdacht - ik heb dat al eerder beschreven. Maar geen enkele bevrijdingsbeweging kan zich permitteren zijn strijders in de kou te laten staan. Marcus en zijn medewerkers zijn echter te geborneerd om zelfs maar in te zien dat de Palestijnen uit zijn op bevrijding - voor hen is het niets anders dan een stelletje antisemitische moordenaars. 
Zij beroepen zich er in hun stuk bijvoorbeeld voortdurend op dat veel mensen die door de PA worden onthaald", zware Israelische veroordelingen hebben ondergaan, zonder zich een moment te realiseren dat er Palestijnen militaire rechtspraak geldt, de typische rechtspraak van een bezettingsautoriteit. Los daarvan komen ze ook met verdachtmakingen die gewoon te schandelijk zijn voor woorden. Zo vermelden ze dat op 19 augustus 2012 een voetbaltournooi werd gehouden ter nagedachtenis aan Ghassan Abu Sharakh, Nader al-Sarkaji, en ‘Anan Subh, die een koloniste (een rabbijn)  zouden hebben vermoord en zouden zijn gedood in een 'shoot out' met het leger. Dee drie werden inderdaad verdacht van de moord (wat niet wil zeggen dat ze ook schuldig waren) maar werden niet in een 'shoot out' gedood, maar in hun slaapkamers door het Israelische leger vermoord. Het is hier na te lezen. De mensenrechtenorganisatie B'tselem heeft - voor zover ik weet tevergeefs - gevraagd om een nader onderzoek. Er zijn meer van dit soort voorbeelden in hun rapport - zoals bijvoorbeeld hun vermelding dat scholen zijn genoemd naar Abu Ali Mustafa, de voormalige leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Abu Ali Mustafa wordt door hem een 'terrorist' genoemd. In feite was hij de politieke en relatief gematigde leider van het Volksfront, die n.b. door het Israelische leger in zijn werkkamer in Ramallah met twee raketten werd vermoord. 

Ook over het CIDI rapport kan ik vrij kort zijn. Volgens het CIDI is het niet juist dat de nederzettingen zo'n 43% van het grondgebied van de Westoever bezet houden zoals minister Timmermans schreef, maar is het 'slechts' 9,3%.  Ik vrees dat dit meer een kwestie van semantiek dan van feiten. Zoals het CIDI het beschrijft zouden we om te beginnen Jeruzalem erbuiten moeten houden. Volgens het CIDI zijn de nederzttingen in Oost-Jerzuzalem geen nederzettingen. Niettemin hebben we het dan over 70 vierkante kilometer door Israel wederrechtelijk geannexeerd gebied in het hart van het Palestijnse gebied,  met het belangrijkste Palestijnse  stedelijke centrum (Oost-Jeruzalem) en vele Arabische dorpen. Bovendien wonen in dit gebied nu ruim 250.000 kolonisten, of het CIDI ze nu zo noemen wil of niet.
 Als we het hebben over de rest van de Westoever, dient niet alleen gekeken te worden naar de hoeveelheid grondgebied die daadwerkelijk binnen de grenzen van de nederzettingen ligt, maar dient ook in ogenschouw genomen te worden dat Israel uitgestrekte gebieden tot militair terrein of natuurreservaat heeft bestempeld, en behalve in de zogenoemde 'Area A' (de steden m.u.v. Hebron) alle infrastructuur beheerst van waterbronnen en wegen tot elektriciteit. In die gebieden worden vrijwel nooit bouwvergunningen afgegeven behalve voor de nederzettingen met hun bevolking van intussen ruim 350.000 mensen. Samenvattend kan daarom gesteld worden dat de Palestijnen het grootste deel van de Westoever (mogelijk zelfs meer dan 43%) in wezen kwijt zijn aan een systeem dat er voornamelijk op is gericht de nederzettingen verder uit te breiden.

Geen opmerkingen:

Israeli's schieten weer twee Palestijnen dood en gespannen sfeer bij al-Aqsa

Mohammed Abu Kafia Israelische militairen hebben zaterdag en zondag weer twee Palestijnen gedood bij twee verschillende gelegenheden. Zaterd...