woensdag 12 december 2012

Lieberman: 'Palestijnen krijgen nog vier maanden lang geen rooie cent'

Avigdor Lieberman at an election convention - Olivier Fitoussi - December 4, 2012.
Lieberman tijdes een bijeenkomst van zijn partij in december.

 De Israelische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor 'Ivet' Lieberman heeft gezegd dat de Palestijse Autoriteit ook de komende vier maanden 'geen rooie cent' te zien zal krijgen van de belastingopbrengsten die Israel voor haar int. Lieberman zei dit dinsdagavond op een Chanukka-bijeenkomst van zijn partij, Israel Beiteinu. Lieberman refereerde met zijn opmerking aan het feit dat Israel na de stemmig in de Verenigde Naties waarbij de Palestijnse Autoriteit een waarnemersstatus kreeg, als 'straf' de belastingopbrenst voor de PA over november had ingehouden.
Lieberman zei dat deze inhoudingen (die in strijd zijn met de verdragen tussen Israel en de PLO) de komende maanden zullen worden voortgezet. Hij voegde eraan toe dat dit geld zal worden gebruikt om schulden af te betalen die de PA heeft aan Israelische nutsbedrijven, zoals het elektriciteitsbedrijf en het Israelische waterleidingbedrijf.' Ze zijn ons 1,6 miljoen shekel (ruim 300 miljoen euro) schuldig,' aldus Lieberman. De belastingopbrengsten van de PA die Israel int, bedragen maandelijks rond de 90 miljoen euro. Met dat geld worden de ambtenarensalarissen van de PA betaald.
Update:Voor wie zich afvraagt waar die schulden aan de nutsbedrijven in Israel vandaan komen, kan ik het volgende toevoegen: Israel heeft op de bezette Westoever de nutsbedrijven gemonopoliseerd en gezorgd dat de Paletijnen klant woerden in plaats van dat zelf hun eigen nutzbedrijven hadden. In 1981 heb ik - toen werkend voor Het Parool - de vader van Sari Nusseibeh (hoogleraar aan de univesreiteit van Beir Zeit)  geïnterviewd. Die was oud-minister van Defensie van Jordanië, en op dat moment directeur van de Palestijnse elektriciteitsmaatschappij in Oost-Jeruzalem. De maatschappij werd enkele jaren later door Israel genaast. Eveneens in 1981 interviewde ik Bassam Shak'a, de toenmalige burgemeester van Nablus (en een oom van het voormalige Kamerlid van GroenLinks Arjan al-Fassed). Shak'a vertelde het verhaal dat Nablus kort daarvoor een elektriciteitscentrale had gebouwd, onder meer met geld gedoneerd door de Golflanden. Enkele dagen na de feestelijke opening werd ook die centrale genaast en aan het Israelische  netwerk gekoppeld.
Het verhaal van de waterleidingbedrijven is vergelijkbaar, waarbij ook nog kan worden opgemerkt dat het Israelisceh waterleidingbedrijf onder meer water oppompt uit aquafers onder de Westoever. Het verhaal van Gaza is enigszins anders: daar maakt de economische blokkade door Israel het onmogelijk dat de Palestijen er betalen voor hun eigen brandstof om stroom op te wekken.     

Lieberman, wiens status aanzienlijk is verhoogd nu zijn partij samen is gegaan met Netanyahu's Likud,  deed dinsdag  behalev de uitspraak over het inhouden van de belastingen, ook nog een tamelijk uitzinnige aanval op Europa. Tijdens een radio-interview werd hem  gevraagd te reageren op de veroordeling die de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU maandag uitspraken over de Israelische plannen om de E1 sector tussen Jeruzalem en de nederzetting Maaleh Adumim te gaan bebouwen. De interviewer wees daarbij ook op een bericht in het blad Newsweek, dat president Obama van plan zou zijn Europa druk te laten uitoefenen op Israel inzake het vredesproces met de PA, en vroeg hem vervolgens: “Bent u daarover te spreken?'
“Ik zal je zeggen waarover ik niet te spreken ben,'' barstte Lieberman daarop los.  “Ik ben er niet over te spreken dat Europa opnieuw in de geschiedenis oproepen om de staat Israel te vernietigen over zijn kant laat gaan... Europa blijft stil. De uitspraak die we gisteren zagen is niet een veroordeling van dingen die Hamas heeft gezegd, maar meer een oproep aan de leiders van Hamas om niet aan opruiing te doen. We hebben dit al meegemaakt met Europa aan het einde van de jaren '30 en in de jaren '40.”
Lieberman doelde met zijn uitbarsting op de toespraak die de leider van Hamas, Khaled Meshaal, zaterdag hield in Gaza en waarin hij - ook volgens de verslaggever van Hamas - een oproep zou hebben gedaan  'Israel te vernietigen'. Een onjuist interpretatie, Israeli's maken zich - als gevolg van een gebrekkig inzicht in wat er in de Palestijnse en Arabische wereld omgaat -  wel vaker schuldig aan dit soort simplificaties. Ik heb in een stuk hieronder beschreven wat er er niet aan klopt.
Overigens had Lieberman het ook bij het verkeerde eind voor wat betreft de uitspraak van de ministers van BuZa van de EU. Die veroordeelden Meshaals uitspraken namelijk wel degelijk. Ze zeiden in de verklaring van maandag  dat 'opruiende verklaringen waarin Israels bestaansrecht wordt ontkend onaanvaardbaar zijn'.

Geen opmerkingen:

Peuter Mohammed Tamimi overleden als gevolg van een Israelische kogel

  Mohammed Tamimi De 2,5 jaar oude peuter Mohammed HaythamTamimi uit Nabi Saleh is maandag in een Israelisch ziekenhuis overleden. Hij was v...