dinsdag 11 december 2012

De toespraak van Khaled Meshaal in Gaza: veel gedoe om niets

Meshaal bidt samen met belangrijke leiders van Hamas en Fatah in Gaza.
 Khaled Meshaal in Gaza (foto's Reuters)

Khaled Meshaal, de secretaris generaal van Hamas, bracht de afgelopen dagen een bezoek aan Gaza - zijn eerste bezoek aan Palestina sinds hij 37 jaar geleden de Westoever verliet - en zoals te verwachten was, bracht dat het een en ander in beweging. Vooral de toespraak die Meshaal hield voor een grote menigte in Gaza-stad ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan van Hamas, kreeg aandacht. De BBC noemde het een 'fiery' speech, andere media noemden hem 'uncompromising'.
De Israelische premier Benjamin Netanyahu reageerde erop door de wereld ervan te betichten dubbele standaarden te hebben, omdat Israel wel allemaal verwijten kreeg omdat het de nederzettingen verder wil uitbreiden, terwijl diezelfde wereld stil blijft als Meshaal 'openlijk een oproep doet om Israel te vernietigen'. Het verslag dat Associated Press van Netanyahu's boze woorden maakte, had het er ook over dat Meshaal het had gehad over 'Israel van de kaart vegen', iets wat de leider van Hamas niet had gezegd.
Wat zei Meshaal wèl? Riep hij op Israel van de kaart te vegen?
'Palestina is van ons, van de rivier tot aan de zee en van het zuiden tot het noorden. We zullen geen concessies doen over een inch van het land. We zullen nooit de legitimiteit van de Israelische bezetting erkennen, en daarom is is er geen legitimiteit voor Israel, ongeacht hoe lang het zal duren.'
We bevechten Zionisten, niet Joden. We bevechten wie dan ook die ons land bezet, ongeacht hun religie... het hebben van een staat zal het product zijn van verzet, niet van onderhandelingen. (Tussen haakjes de Britse Observer vertaalde deze laatste zin onjuist: bevechten werd doden. Een hoorfout, het ging om het verschil tussen qatal=doden en qaatal=bevechten, bestrijden. Het werd op hun website gerectificeerd).  
Inderdaad onverzoenlijke taal, maar wel taal die in een context moet worden begrepen. Meshaal sprak nu eenmaal kort na de zoveelste Israelische militaire campagne tegen Gaza, met als resultaat ruim 170 doden en zo'n 1400 gewonden. Dan kun je toch niet echt verwachten dat hij vriendelijke woorden aan het adres van Israel zou uiten. Verder was zijn rede een niet mis te verstaan antwoord aan Mahmoud Abbas, die recent nogal wat woede had gewekt in Palestijnse kring met de opmerking dat alleen de Westoever Palestina is, en dat alleen onderhandelingen de oplossing kunnen brengen. Dat werd gezien als een onnodig dociele en bovendien wat Palestina betreft feitelijk onjuiste, en daarom zelfs kwetsende uitlating. Maar bovendien... had Hamas niet juist tijdens de laatste aanval op Gaza laten zien dat verzet tegen Israel wel degelijk effect kan hebben?

Vrijwel niemand nam de moeite deze toch voor de hand liggende achtergrond te vermelden bij Meshaals 'fiery' en 'uncompromising' woorden. Maar er was nog een belangrijk punt. De speech van Meshaal bracht namelijk helemaal geen nieuwe gezichtspunten. De houding van Hamas is nu eenmaal al geruime tijd hetzelfde. Als organisatie zal Hamas Israel nooit erkennen, zo hebben de leiders laten weten,  maar tegelijkertijd heeft Hamas in haar politieke program gesteld dat het bereid is zich te schikken in een twee-statenoplossing. Meshaal zelf heeft dit in legio interviews uiteen gezet. Onder meer in extenso in een interview dat hij in 2009 gaf aan de New York Times. Bovendien blijkt de politieke opstelling van Hamas ook nog eens uit het streven - dat eveneens door Meshaal in Gaza opnieuw onder woorden werd gebracht - om toe te treden tot de PLO (die immers als organisatie akkoorden met Israel heeft gesloten) en om voorrang te geven aan verzoening met Fatah.
En tenslotte is het opvallend dat ongeveer nergens het volgende fragment uit Meshaals rede werd weergegeven. Voor de Arabisch sprekenden is hier het videofragment, voor alle anderen staat de vertaalde tekst eronder: 

"Verzet is voor ons geen doel maar een middel. Ik spreek de hele wereld toe via de media. Als de wereld een manier vindt zonder verzet of bloedvergieten om Palestina en Jeruzalem en het recht op terugkeer aan ons terug te geven en om de zionistische bezetting te beëindigen, dan verwelkomen we die. We hebben jullie (de wereld) 64 jaar uitgeprobeerd en jullie hebben niets gedaan. Als we dus tot verzet overgaan, verwijt ons dat niet. Als we een andere oplossing hadden gevonden, dan hadden we die gegrepen. De geschiedenis der naties toont dat er geen bevrijding of overwinning is geweest zonder oorlog, zonder gevechten, zonder offers.”
Voor alle duidelijkheid: ik ben niet echt een aanhanger van Hamas. Maar ik vind het wel een vorm van vervuiling als steeds alles wat deze organisatie doet of zegt op een verknipte en politiek aanvechtbare manier wordt weergegeven.  
Duizenden Palestijnen namen deel aan een bijeenkomst ter ere van de vijfentwintigste verjaardag van Hamas, in Gazastad. (h/t Ali Abunimah)

8 opmerkingen:

Likoed Nederland zei

Door Hamas zelf worden mensen die geloven dat Hamas ooit zal afzien van ook maar 1 centimeter 'levend in een illusie' genoemd.

Dat is dus ook weer duidelijk.

Abu Pessoptimist zei

Likoed NL, mag ik u wat vragen? Hebt u begrepen wat ik hierboven schreef?

zaki zei

zaki


die likoed is echt overal zijn onzin aan het spuwen hier wel reageren maar waarom is op jullie site geen mogelijkheid om te reageren

Esther zei

Droom jij maar fijn verder in je gefantaseerde wereld.

Je kameraad vergat de volgende regels te vertalen:
"Jeruzalem is onze ziel, onze geschiedenis, ons collectieve geheugen, ons verleden, ons heden en onze toekomst. Het is onze eeuwige hoofdstad, waar we aan vasthouden en die wij zullen bevrijden, centimeter voor centimeter, wijk per wijk, steen voor steen, elke plaats gewijd aan de islam, en elke plaats heilig voor het christendom. Israël heeft geen recht op Jeruzalem."

Slecht (opzettelijk natuurlijk) vertaald:
"Voor ons is strijd het middel, niet het einde." en niet "Verzet is voor ons geen doel maar een middel."
"afschuwelijke zionistische bezetting" opzettelijk bijwoord weggelaten.
Miserabel vertaald en zin weggelaten: "Maar wij gaven jullie daarvoor 64 jaar de tijd, en jullie deden niets. Daarom hebben we gekozen voor strijd."
"de geschiedenis en de wetten van Allah vertellen ons dat de overwinning en de bevrijding niet kan worden bereikt zonder verzet, strijd en opoffering."en niet "De geschiedenis der naties toont dat er geen bevrijding of overwinning is geweest zonder oorlog, zonder gevechten, zonder offers.”

Figuren zoals jij, Abu kregen van Khomeiny net zo snel een strop om hun nek toen hij in Teheran aan de macht kwam. Stalin stuurde hen na gedane arbeid naar de kampen. En wat dacht je van al die dhimmies die Morsi steunden en nu van de koude kermis thuiskomen? Worden ergens gemarteld zoals enkele dagen terug bekend werd.

Het is te hopen dat het IAF de volgende keer het gehele gebied bombardeert waar raketten vandaan worden geschoten zodat niet slechts het gebouw vernietigd wordt.

Abu Pessoptimist zei

Kijk eens aan, Esther, voor het eerst na al die woordenwisselingen zonder inhoud hebben we een inhoudelijke discussie. Over een taalkundige kwestie nog wel. Jammer alleen dat je niet met je eigen vertaling komt, maar met een vertaling van die miserable agenten van de Israelische geheime dienst die zich achter de naam Memri schuilhouden. Maar ik kan niet ontkennen dat ook voor hun vertaling wel wat te zeggen valt.
Toch vind ik de vertaling van Ali Abunimah (en mijzelf) mooier, onder meer omdat het deftige Arabisch dat Meshaal gebruikt (fusha, voor de liefhebbers) is gestroomlijnd en geactualiseerd. Dus Allah weggelaten, en niet: strijd is het middel en niet het einddoel, maar gewoon: strijd is voor ons een middel en geen doel. Kortom: er staat ongeveer hetzelfde alleen loopt onze vertaling wat mooier.
En wat Jeruzalem betreft, ik heb dat weggelaten. Ik word niet zoals Memri door Jeruzalem betaald voor dit werk, en mijn tijd is beperkt. Dus houd ik me maar aan de essentie, datgene wat strikt nodig is voor een beter begrip.

Likoed Nederland zei

Ja. Vandaar onze reactie.

Abu Pessoptimist zei

Likoed, u bent dommer dan ik dacht.

Anoniem zei

Ik zou het waarderen als onze "kwaliteitsmedia" eens een toespraak van Lieberman voor ons zouden vertalen. Hoeven er geen vertaalfouten worden gemaakt, de "gewone" teksten zijn al uiterst informatief.

Fennie Stavast

Israelische leger doet inval bij zeven mensenrechten- en civiele hulporganisaties

  Het Israelische leger heeft donderdagmorgen in alle vroegte in een verdere escalatie van het conflict met zeven Palestijnse mensenrechten-...