dinsdag 11 december 2012

Israelische troepen vallen bureaus Palestijnse NGO's binnen, waaronder dat van Addameer

De NGO Addameer, een mensenrechtenorganisatie die zich bezighoudt met het verlenen van steun aan Palestijnse gevangenen, heeft in de nacht van maandag op dinsdag bezoek gehad van Israelische militairen. Om drie uur in de ochtend werden in Addameer's kantoor in Ramallah sloten verbroken, laden, kasten en bureaus overhoop gehaald, deuren vernield en dossiers in beslag genomen. Het kantoor was een chaos na het bezoek van de militairen. Addameer weet nog niet wat er precies is meegenomen. De organisatie merkt droogjes op dat dit de eerste keer sinds 2002 is dat er door de bezettingsautoriteiten ingebroken werd in het kantoor. Die eerdere actie vond plaats tijdens de Tweede intifada.
Opengebroken computer bij Addameer
Eigenaardig aan de inval is overigens dat de Israelische militairen helemaal niet bevoegd zijn op te treden in Ramallah. Onder de Akkoorden van Oslo en bijbehorende aanhangsels is bepaald dat de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk is voor orde en veiligheid in 'Area A'. Ramallah ligt in deze zone. Israel houdt zich echter de laatste jaren steeds minder aan de bepalingen van Oslo.
Addameer had al voor de inval problemen met Israel. Haar researcher Ayman Nasser zit sinds 15 oktober vast. Hem zijn wat tamelijk curieuze zaken ten laste gelegd, bijvoorbeeld dat hij opkwam voor gevangenen (sic, het is zijn werk). Op 17 december komt hij opnieuw voor. In een eerder stadium kreeg de directeur van Addameer, Adullatif Ghaith, al een reisverbod opgelegd, zodat hij vanuit zijn woonplaats Jeruzalem niet meer de Westoever kan bezoeken, iets wat hem verhindert behoorlijk zijn taken uit te voeren.
Addameer was overigens niet de enige organisatie die dinsdagochtend ongewenst bezoek kreeg van de Israelische militairen.Behalve Addameer waren ook de Boeren Werkcomités en Unie van Palestijnse Vrouwencomités in het Qaddura vluchtelingenkamp het doelwit van Israelische invallen. Van de Vrouwencomités werden eveneens files en computer hardware meegenomen.Tijdens de invallen braken kortstondig rellen uit tussen jongeren en de troepen. De militairen vuurden daarbij traangas af. Ook het kantoor van het Palestijnse Netwerk van NGO's kreeg militair bezoek. Allam Jarrar van deze organisatie gaf als commentaar dat dit nog een Israelische reactie was op de recente stemming van de Algemene Vergadering van de VN waar Palestina werd toegelaten als waarnemer. 'Het is een boodschap van de Israeli's aan de Palestijnen dat ze, als ze beslissingen nemen of organisaties vormen om op te komen voor hun hun vrijheid, agressie kunnen verwachten,' zei hij.
Een Israelische militaire woordvoerster gaf desgevraagd als commentaar dat de soldaten verschillende bureaus hadden doorzocht in Ramallah van organisaties die banden hadden met 'de terroristische Volksfront organisatie'. Daarmee bedoelde ze het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), een organisatie die vertegenwoordigd is in de PLO, waarmee Israel overeenkomsten zoals de Akkoorden van Oslo heeft afgesloten.

Geen opmerkingen:

Israel's doden een ongewapende autistische man en een huisvader die zijn familie wilde ophalen

Iyad Hallaq Updated. De Israeli's hebben in de afgelopen 24 uur twee Palestijnse dertigers doodgeschoten. Eén van hen was een autist...