zondag 10 november 2013

Israelische regering: twee Bedoeïenendorpen in Negev moeten plaats maken voor een Joods stadje


Demonstratie  bij Sde Boker tegen het kabinetsbesluit en het Prawer-plan. (Activestills.org).

De Israelische regering heft zondag een kleine demonstratie geven wat zionisme in de praktijk anno 2013 inhoudt. Tijdens een bijzonder vergadering in de kibbutz Sde Boker – de kibbutz in waar de eerste Israelische premier David Ben-Gurion woonde en is begraven - keurde zij het plan goed om twee Bedoeïendorpen in het noordoosten van de Negev-woestijn  af te breken om plaats te maken voor een nieuwe kibbutz voor religieuze Joden, die Hiram moet gaan heten. Later zullen nog meer woonplaatsen (ook alleen voor Joden) volgen. 
De vergaderplaats Sde Boker had een symbolische betekenis: wijlen Ben Gurion hechtte veel belang aan de ontwikkeling van de Negev in het kader van het verwezenlijken van de zionistische droom. Premier Netanyahu verwees ook naar het belang dat Ben Gurion hechtte aan de ontwikkeling van de Negev, toen hij het regeringsbesluit bekend maakte. Over de ruim 500 Bedoeïenen die nu worden verjaagd zei hij geen woord.
De plaatsen die de regering af wil laten breken zijn de dorpen Umm al-Hiran and Atir, woonplaatsen van leden van de Qia’an stam. Deze inwoners, burgers van Israel, kwamen oorspronkelijk uit het westen van de Negev, maar werden daar in 1948 door het Israelische leger verdreven,. Nu is er een kibbutz, Shoval, op hun oorspronkelijke land. Nadat zij vervolgens enkele jaren van plaats tot plaats hadden gezworven, wees het leger hen in 1956 de huidige plek van Umm al-Hiran en Atir aan, waar zij zich vestigden.
De mensenrechtengroep Adala beschikt over de betreffende papieren (die als vertrouwelijk zijn gemarkeerd). Vreemd genoeg werden de twee dorpen, hoewel de staat hen deze plek had aangewezen, nooit als officiële dorpen erkend. Ze kregen ook nooit de beschikking over water, gas, licht en openbaar vervoer.
De 500+ inwoners worden nu geacht te verhuizen naar Hura, een stad met torenhoge werkloosheidscijfers en een van de armste steden van het land. Het besluit omtrent Umm al-Hiran en Atir (en de affaire rond het dorpje Al-Araqib dat zo'n 50 keer werd afgebroken en waar het Joods Nationaal Fonds een bos aanlegt), zijn hoogstwaarschijnlijk de voorboden van nog veel meer heel slecht nieuws  voor de Bedoeïenen van de Negev, want op 30 november vergadert de Knesset over het zogenoemde Prawer-plan dat tientallen Bedoeïendorpen wil opheffen om plaats te maken voor Joodse bewoning. Met dit plan is de gedwongen  verhuizing  van zo'n 30.000 - 40.000 mensen gemoeid. In Palestijns-Israelische kringen worden grootscheepse protesten voorbereid.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Aangrijpend hoe je dit beschrijft Abu, hartverscheurend.
Hartelijk groet Daniella

Anoniem zei

Ausradieren noemden de Moffen dat.

Anton.

Belegering Nur Shams duurt voort, grote vernielingen, mogelijk 10 doden en 11 gewonden

                                                          Ma'an News Updated - Israelische troepen hebben hun belegering van het Nur Sha...