maandag 4 november 2013

´´Netanyahu heeft plannen voor nog een afscheidingsmuur in de Jordaanvallei´´


Militaire jeeps bij het door het leger vernietigde dorpje Khirbet Makhoul in de Jordaanvallei. Khirbet Makhoul is in totaal vier keer afgebroken. Op veel plaatsen in de Jordaanvallei worden de inwoners op alle mogelijke manieren aangemoedigd te vertrekken. (Foto Activestills.org) 

 De site +972  schrijft, op basis van een artikel in de Hebreeuwse krant Ma´ariv, dat de Israelische premier Netanyahu plannen heeft voor de bouw van nog een muur op een grens: ditmaal in de Jordaanvallei.  Het traject van die muur is nog niet bekend, maar als hij de route gaat volgen die oorspronkelijk gepland was, wordt het de voltooiing van de insluiting van de Palestijnse enclaves.   
Twee verslaggevers van Ma’arivMakor Rishon schreven (Hebreeuws) zondag dat diverse Israelische ministeries al bezig zijn met voorbereidingen. Netanyahu zou de bouw willen laten starten zodra het hek aan de Egyptische grens klaar is. De officiële reden die gegeven wordt voor het project, is dat Israel de grens wil sluiten uit vrees dat vluchtelingen uit Syrië die nu in Jordanië verblijven, het land zullen binnenstromen. 
De Ma´ariv verslaggevers vertellen er echter bij dat de Netanyahu zijn plannen bekend maakte precies op een moment dat de onderhandelingen met de Palestijnen in het slop zitten, onder meer vanwege de kwestie van de soevereiniteit over de Jordaanvallei.
Vorige week stelde Netanyahu op een conferentie van de Likud dat hij Israelische controle over de vallei van de Jordaan van groot strategisch belang vindt en dat hij het beschouwd als een zaak die niet ter discussie staat in een toekomstig vredesakkoord.
De Jordaanvallei is eerder een breekpunt geweest, hoewel dat tot voor kort eigenlijk weinig aandacht heeft gekregen. Het feit dat ook Ehud Barak de Israelische controle erover wilde handhaven was één van de redenen waarom Yasser Arafat in Camp David in het jaar 2000  diens “genereuze aanbod” van de hand wees.
In de oorspronkelijke plannen voor ´´de Muur´´ op de Westoever was ook een traject voorzien in de Jordaanvallei,. Onder Amerikaans druk is dat project tot nog toe niet uitgevoerd. Het traject dat Netanyahu voor ogen heeft is niet bekend, maar de bouw van nog een Muur aan de oostkant zou hoe dan ook de volledige afsluiting van de Palestijnse gebieden betekenen, die daarmee nog meer worden gereduceerd tot een soort Bantustans.  
Volgens Ma’ariv zou Netanyahu trouwens ook plannen hebben voor een opgewaardeerde grensafscheiding op de Golan Hoogvlakte. Met al deze grenshekken - het hek tegen de Afrikaanse asielzoekers aan de grens met Egypte, het hek aan de grens met Syrië en  nu de Jordaanvallei - lijkt het erop dat Netanyahu de geschiedenis in wil gaan als de premier die heel Israel met hekken en muren omringt.

Geen opmerkingen:

Israel opent het vuur op wachtenden op voedsel: ruim 100 doden en 726 gewonden

                                                                      Foto van X Het Israelische leger heeft donderdagmorgen een nieuw en ni...