woensdag 27 november 2013

Nieuw rapport Al-Haq: het is tijd dat de EU steun aan geweld van Israelische kolonisten gaat straffen


Palestijns jongetje bij auto die is uitgebrand na een ''prijskaart aanval''. (Ma'an/archieffoto)

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq (Het Recht) heeft de lidstaten van de Europese Unie opgeroepen om hun verantwoordelijkheden te nemen ten aanzien van de misdaden die bedreven worden door kolonisten in de door Israel bezette gebieden.  Al Haq doet dat in een nieuw rapport
dat woensdag is gepubliceerd, over het geweld van kolonisten en het achterwege blijven van Israelische maatregelen om dat tegen te gaan.
 In het rapport, "Institutionalized Impunity: Israel's Failure to Combat Settler Violence in the Occupied Palestinian Territory", (Geïnstitutionaliseerde straffeloosheid: hoe Israel in gebrek blijft bij het bestrijden van geweld van kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden), wordt overigens ook een beroep op Israel gedaan om een einde te maken aan de wetteloosheid.
De aanvallen van kolonisten bereikten in 2011 een frequentie van 400 per jaar, oftewel acht per week, een toename van 32% in vergelijking met 2010, terwijl dat jaar al sprake was van een toename van 144% in vergelijking met het jaar 2009. De aanvallen variëren van ''prijskaart aanvallen'' op bezittingen en het vernielen van gewassen zoals olijfbomen (10.000 bomen sneuvelden in 2011, en dit jaar 2013 waren dat tot dusver tenminste 8800 bomen, volgens cijfers van het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) van de VN),  tot fysiek geweld en gebruik van vuurwapens. Meer dan 90 procent van deze daden wordt nooit niet vervolgd, laat staan bestraft.
Al-Haq noemt het geweld een een wijdverbreid fenomeen dat verergert. En behalve een beroep op Israel om de wet na te leven en de bescherming van de Palestijnse bevolking te waarborgen, doet het rapport ook een beroep op ''derde landen''. Het stelt dat ook ''derde partijen in dit conflict onder de Conventies van Genève de plicht hebben de georganiseerde misdaad te bestrijden door te zorgen dat personen en organisaties onder hun jurisdictie geen financiële of andere steun verlenen aan gewelddadige groepen kolonisten''. 

''Er is sprake van een systematische straffeloosheid van het geweld van de kolonisten als onderdeel van een geï8nstitutionaliseerde Israelische politiek die rechtstreeks en indirect die aanvallen van de kolonisten aanmoedigt, '' zo stelde Shawan Jabarin, de directeur van Al-Haq tegenover het persbureau Ma'an. De Israelische autoriteiten hebben de verplichting de Palestijnen die onder de bezetting leven, te beschermen. Maar ze doen het niet, ze sluiten hun ogen en scheppen zo de mogelijkheden om het geweld te laten plaatsvinden.''  
Valentina Azarov, juridisch adviseur van Al-Haq, en opsteller van het rapport, zei tegen Ma'an dat het tijd wordt dat de lidstaten van de Europese Unie onderzoek starten naar individuen en groepen die steun verlenen aan kolonisten of nederzettingen die bekend staan om hun gewelddadig gedrag, aangezien dat op grond van de eigen wetten van die lidstaten wel eens gelijk zou kunnen staan aan het steun verlenen aan misdaden en terreurdaden. Dergelijke groepen zouden voorwerp van onderzoek moeten zijn voor hun  eigen nationale autoriteiten. En die  landen zouden ook Israels medewerking moeten vragen bij dergelijke onderzoeken.   
De EU zou haar eigen politiek moeten opstellen ten aanzien van gewelddadige kolonisten, zoals bijvoorbeeld hun komst naar EU-landen verbieden,''  aldus Azarov. En ook directeur Jabarin vindt dat de EU in actie moeten komen tegen kolonisten die de EU bezoeken om financiële steun te verwerven, of om op te treden tegen kolonisten met een dubbele nationaliteit die een gewelddadig gedrag vertonen. ''Het is tijd voor actie tegen deze groepen en de kolonisten in het algemeen, en hun leiders, zoals de raden van kolonisten,'' aldus Jabarin (die daarmee verwees naar organisaties als de overkoepelende organisatie van nederzettingen, Yesha en dergelijke, AbuP).

 Christenen voor Israel
Organisaties die in aanmerking komen voor onderzoek door de justitiële autoriteiten van EU-landen zouden bijvoorbeeld in Nederland ''Christenen voor Israel'' kunnen zijn, zo meldt Ma'an (en ik, AbuP in navolging van Ma'an). Christenen voor Israel houdt regelmatig inzamelingen  voor de nederzettingen. Ook verkoopt Christenen voor Israel producten uit ander uiterst gewelddadige nederzettingen (onder meer wijn uit de nederzetting Kiryat Arba die wordt gemaakt door een veroordeelde voormalige Israelische terrorist) en organiseert het spreekbeurten van leiders van de kolonisten. Waarschijnlijk komen ook Kamerleden van de ChristenUnie en van de SGP in aanmerking voor justitieel onderzoek, aangezien ook zij campagne voeren voor de nederzettingen. Ook zouden vragen gesteld kunnen worden ten aanzien van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). In andere EU-landen bestaan overigens vergelijkbare organisaties die de nederzettingen steunen.    
De oproep van Al-Haq sluit overigens aan bij een oproep die een groep groep diplomaten van de EU van de Commissie voor Politiek en Veiligheid (PSC) van de EU verleden jaar deed om kolonisten die als gewelddadig bekend staan te recht te ontzeggen de EU binnen te komen, zoals de EU-Observer vorig jaar november meldde. 
Al Haq's aanbevelingen komen ook in dezelfde tijd at tussen Israel en de EU een diplomatiek gevecht gaande is over nieuwe EU-richtlijnen aangaande het deelnemen van Israelische personen en organisaties aan
EU-projecten als Horizon 2020, of om in aanmerking te komen voor giften of beurzen. De nieuwe richtlijn stelt dat de betreffende personen of instellingen geen banden mogen hebben met nederzettingen. Israel wijst dit van de hand.

1 opmerking:

joop zei

Het geweld niet steunen en ook geen verdere handelsbetrekkingen aanknopen met dat zionistische bewind! en ook niet gezellig bij het
Cidi op bezoek gaan zoals Harry van bommel van de SP dat nodig moest doen in augustus j.l.heeft hem vele stemmen gekost! zijn opmerkingen dat het cidi zo'n goede nieuwsbrief hebben en dat Hamas geen raketjes meer moet gooien etc. Bah!

Israel heeft weinig moeite met 300+ projectielen, vier doden, 60 gewonden op de Westoever

Honderden probeerden zondag weer naar het noorden te gaan....(foto Ma'an News)  Iran stuurde zondagavond meer dan  300 drones, geladen m...