zaterdag 21 juli 2018

Jeruzalem: families sloopten hun huizen om te voorkomen dat er kolonisten in trokken

 (Foto Reuters)

Op een rustige dag als deze zaterdag is er even tijd om het merkwaardige verhaal te vertellen van de twee families die hun eigen huis afbraken omdat ze niet wilden dat er kolonisten in gingen wonen.
Het gebeurde donderdag in Beit Hanina, een dorp in Groot Jeruzalem. Het is een verhaal zoals ze waarschijnlijk alleen in Israel/het bezette Palestina kunnen voorkomen. 
Jihad Shawamreh, een taxichauffeur van 50 huurde een bulldozer om het huis dat hij in het jaar 2000 eigenhandig had gebouwd en waarin hij, zijn ex vrouw Fawzia en hun zes kinderen sindsdien hadden gewoond, volledig te slopen. Ook het buurhuis van de familie Abu Rmeileh onderging dat lot. Het was het droevige gevolg van een juridische strijd die in januari werd beslecht door het Israelische hooggerechtshof met de uitspraak dat de grond waarop de huizen waren gebouwd sinds 1974 joods bezit was. De families zouden de koopakte hebben vervalst. Shawamreh betoogt dat hij de grond te goeder trouw heeft gekocht.
Krachtens de uitspraak van het hof hadden de families de huizen op 1 augustus moeten ontruimen. Het ''Land van Israel Fonds'' dat als doel heeft alle grond van Eretez Yisraeel in Joodse handen te krijgen, adverteerde een aantal maanden geleden om vier ''idealistische Joodse families''te werven die vanaf dat moment in de huizen zouden willen gaan wonen. Maar Shawamreh zei de boel liever af te breken dan dat zijn huis weer een nieuwe Joodse nederzetting in Beit Hanina zou worden. De familie is vanaf nu dakloos en heeft zijn intrek genomen in een tent.
Reuters citeerde de directeur van het Land van Israel Fonds, Aryeh King, die zei dat er geen directe nieuwe plannen zijn voor herbouw. Hij weigerde te vertellen van wie de grond nu is. Maar wie het nieuws van Ma'an News leest, ziet dat ene Aryeh King, die intussen ook kandidaat is geweest voor het burgemeesterschap van Jeruzalem, in 2006 bij Shawamreh kwam om hem om huur te vragen. Dezelfde King bracht de zaak in 2013 voor het hooggerechtshof en heeft als resultaat van zijn acties nu dus een lapje grond vol puin. Shawamreh zei dat de kolonisten hem geld hadden geboden om de huizen te laten staan, maar dat hij daar niet op in is gegaan. Hij moest zo'n 6.000 euro betalen voor de huur van de bulldozer. Ook kreeg hij een boete van 120.000 shekel (plm. 24.000 euro) voor het bouwen zonder vergunning. De familie Abu Rmeileh moet daarvoor 75.000 shekel (ongeveer 15.000 euro) betalen.

Geen opmerkingen:

Zeven doden en drie gewonden bij aanval op synagoge in Oost-Jeruzalem

Bij een aanval op de bezoekers van een synagoge in bezet, oostelijk Jeruzalem zijn vrijdagavond zeven mensen doodgeschoten, terwijl er tenmi...