dinsdag 17 juli 2018

36 joodse organisaties wereldwijd: 'kritiek op Israel en BDS zijn niet antisemitisch''

Zo'n 36 Joodse organisaties van over de hele wereld hebben eindelijk de handen ineen geslagen. Ze hebben er de buik van vol dat kritiek op Israel, en actie tegen Israel, voortdurend maar ''antisemitisme'' worden genoemd. Zij noemen het van belang, zeker in een tijd waarin regeringen en politieke partijen zich steeds openlijker racistisch en fascistisch gedragen, om een onderscheid te maken tussen vijandigheid en vooroordelen tegen Joden enerzijds, en terechte kritiek op Israel en zijn onrechtvaardige optreden aan de andere kant.
De ondertekenaars zijn organisaties uit landen variërend van Israel tot en met de USA, Australië, Nieuw Zeeland, Argentinië, Brazilië en Zuid Afrika. In Europa gaat het om organisaties in  Nederland (Een Ander Joods Geluid en Gate48), Frankrijk, België, Engeland, Duitsland en Spanje.
De grootste organisatie is zonder meer Jewish Voice for Peace in Amerika met 200.000 sympathisanten.
De organisaties nemen afstand van de definitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) die door veel Westerse regeringen is overgenomen (niet de Nederlandse overigens) en die zo is geformuleerd dat kritiek op Israel of het opkomen voor Palestijnse rechten op grond ervan vrijwel automatisch als antisemitisch kan worden aangemerkt. Dat ondermijnt aan de ene kant de strijd van de Palestijnen voor vrijheid, recht en gelijkheid, en aan de andere de strijd tegen antisemitisme.  De organisaties verwerpen de IHRA definitie en roepen landen en instanties op hetzelfde te doen en hun medeplichtigheid aan Israels schendingen van de mensenrechten te beëindigen.
Tenslotte breken de organisaties een lans voor de Palestijnse BDS beweging, die zich houdt aan haar toewijding aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en daarom ook consistent stelling neemt tegen antisemitisme. Sommige van de ondertekenaars ondersteunen BDS, andere alleen gedeeltelijk en sommige helemaal niet, maar alle ondertekenaars bevestigen dat zij BDS zien als een tactiek en een methode die niet antisemitisch kan worden genoemd.
Het werd tijd. deze verklaring. Blijkbaar zijn er  nog hier en daar joden die het gedram en de ''Rechthaberichkeit'' van de meerderheid niet langer pikken. Er is misschien nog een kans dat het ooit nog goed komt. Blijkbaar zit het overigens ook in de lucht. De Britse Labour Party veegde vorige week ook al de vloer aan met de IHRA verklaring.

Geen opmerkingen:

Hamas en Fatah sluiten met 12 andere fracties een akkoord over een interim-regering

 Veertien Palestijnse groeperingen hebben in Beijing een akkoord gesloten dat mikt op het vestigen van een gezamenlijke regering die na aflo...