woensdag 18 juli 2018

Palestijnen van de Westoever mogen niet meer klagen bij het Israelische hooggerechtshof

Inwoners van Palestijnse dorpen die op de nominatie staan om te worden gesloopt kunnen nu alleen nog verhaal vragen bij de rechtbank van Jeruzalem.

 De Israelische Knesset, het parlement, gaat aan het eind van deze week met reces, vandaar dat er nog even wat wetten worden doorgejast. In de eerste plaats is dat natuurlijk de racistische wet op de Natiestaat, waarover tot het laatst hevig is gedebatteerd, maar die zeker nog deze week wordt goedgekeurd.
Dinsdag werd er nog een wet aangenomen die het mogelijk maakt om organisaties die kritiek leveren op het leger te verbieden op scholen te  verschijnen. Dat was vooral gericht tegen  Breaking the Silence, de organisatie van ex soldaten die klagen over wat ze allemaal hebben misdaan in hun diensttijd in de bezette gebieden. Dezelfde dag kwam er ook nog een wet door die het voor Palestijnen van de Westoever (en organisaties die hen vertegenwoordigen) onmogelijk maakt verzoekschriften te richten tot het Hooggerechtshof. Niet dat ze daar heel vaak gelijk kregen, zou je kunnen zeggen, eigenlijk bijna  nooit, en meestal was het ook meer uitstel dan afstel wat ze voor elkaar kregen. Maar nu mogen ze zich helemaal niet meer wenden tot het hof. Ze moeten nu naar de rechtbank van Jeruzalem. De wet is bedoeld om hun verzoekschriften tegen de uitbreiding van nederzettingen tegen te houden.
''Het feest van de verzoekschriften aan het Hooggerechtshof van Palestijnen en extreme linkse organisaties tegen de nederzettingen in Judea en Samaria is vanaf vandaag voorbij,'' zei minister Ayalet Shaked van Justitie na het aanmeen van de wet.""Van nu af aan zullen ze door de justitiële molen moeten net als alle andere Israelische burgers (onzin natuurlijk: de Palestijnen zijn geen Iraelische burgers en ze hebben ook niet echt rechten, AbuP.). Volgens Shaked ''nomaliseert'' de wet het leven van de Israelische kolonisten. ''De wet geeft een belangrijke boodschap af: de inwoners van Judea en Samaria zijn niet te onderscheiden van de burgers van Israel.''
Rechtbanken zullen nu, in plaats van het hooggerechtshof, verantwoordelijk zijn zaken betreffende planning, bouwvergunningen en sloop, orders waarbij de bouw wordt stilgelegd, orders waarbij mensen uit bepaalde gebieden worden verbannen, pasjes, en verzoeken om informatie. De Palestijnen kunnen tegen de uitspraken overigens wel in beroep gaan bij het hooggerechtshof. In één geval is er mogelijk wat winst te behalen: veel van de verzoekschriften betroffen zaken van zogenoemde ''illegale outposts'' die meestal zijn gebouwd op privé grond van Palestijnen. Het hooggerechtshof bekeek dit soort zaken altijd van de procedurele kant, en kon geen uitspraken doen over de eigendomsclaims. De rechtbank kan dat echter wel.

Geen opmerkingen:

Israelisch-Amerikaans onderzoek: Israel schoot de kogel af maar het was vast geen opzet

  Het was wie dit had bedacht, Amerika, of de Israeli's. De Palestijnen hadden geweigerd de kogel over te dragen die Shireen Abu Aqleh h...