dinsdag 14 september 2010

IMF: Economie van Gaza groeit 16%, maar het vertrekpunt lag dan ook wel heel erg laag


 In juli was er veel te doen over de opening van de 'Gaza Mall' een winkelcentrum van negen winkels in Gaza City. Israels verdedigers zagen er een bewijs in dat het de mensen in Gaza aan niets ontbreekt. De New York Times citeerde de eigenaar die zei dat de producten alleen betaalbaar waren voor een kleine bovenlaag. Een bovenlaag die - paradox van de Gaza-economie - deels rijk is geworden door de tunneleconomie. 

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de Palestijnse economie dit jaar 2010 vermoedelijk groeien met 8%. In het eerste halfjaar was de groei 9% op de Westoever, en in de Gaza-strook niet minder dan 16%. Verleden jaar was dat - volgens een rapport van de Wereld bank dat in april verscheen - 1% in Gaza en 8,5% op de Westoever.
Dat zijn heugelijke cijfers die echter niets zeggen zonder dat er forse kanttekeningen bij worden geplaatst. Let op: Het IMF rapport schrijft de groei in Gaza toe aan het verlichten van de Israelische blokkade en het starten van buitenlandse hulpprogramma's. En het tekent ook aan dat 2009 wel een uiterst slecht jaar was, als gevolg van de Israelische 'Cast Lead' veldtocht die in januari 2009 eindigde. Het is dus 'een toename van 16% van een heel laag niveau en na een heel scherpe blokkade', zoals ook Oussama Kanaan, de vertegenwoordiger van het IMF in Gaza zei.
De fraaie groeicijfers worden bovendien overschaduwd door de mededelingen van het IMF dat de werkeloosheid in Gaza nog boven de 35% ligt (ter vergelijking de werkeloosheid in de jaren dertig van de vorige eeuw die als de 'crisisjaren'' te boek staan lagen in de VS en Europa op ongeveer 25%) en dat het inkomen per hoofd van de bevolking in Gaza nu op 60% ligt van het niveau van 1994, kort na het sluiten van de Akkoorden van Oslo.
In andere woorden: achter de fraaie groeicijfers gaat eigenlijk het feit schuil dat de economie van Gaza nog steeds in een staat van totale crisis verkeert, dat de industriële capaciteit sinds 'Cast Lead' voor ruim 90% is vernietigd, en dat de groei op zijn minst mede te danken is aan iets dat het IMF vreemd genoeg helemaal niet noemt: de parallelle economie van de tunnelsmokkel die voor een nieuwe klasse miljonairs heeft gezorgd en een groot aantal Gazanen werk biedt. 
Wat de Westoever betreft is de groei volgens het IMF te danken aan het verminderen van de beperkingen op de bewegingsvrijheid door Israel en door de 'hervormingen' die de Palestijnse Autoriteit door heeft gevoerd. Ook daar past een kanttekening bij. Uit een recent rapport van de World Bank kan worden afgeleid dat dat veel van die PA-hervormingen in feite hulpprogramma;s zijn van de World Bank zelf of vn andere donors. Lees wat de Bank daarover zei in een recente publicatie:

The Palestinian Authority (PA) has achieved strong results in recent years, but the resurgence of growth remains dependent on donor assistance.
Dus: goede resultaten, maar de groei blijft afhankelijk van de instroom van geld van buitenlandse donors.

Het IMF waarschuwde overigens ook dat het groeipercentage niet zo zal blijven, tenzij Israel in de Gaza-strook de beperkingen op export opheft en op de Westbank de restricties op verkeer naar Oost-Jeruzalem en in de zogenoemde Area C, de 60% van de Westoever waar de Palestijnse Autoriteit niets te vertellen heeft.

Geen opmerkingen: