maandag 20 september 2010

Voor Voordewind (CU) is relatie met Israel blijkbaar belangrijker dan internationale rechtsorde

Joël Voordewind van de ChristenUnie wil opheldering van minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft geweigerd een reis te organiseren voor Israëlische burgemeesters. De VNG trok de uitnodiging in nadat gebleken was dat er burgemeesters bij de reisgroep waren van een flink aantal nederzettingen op de Westoever.
Voordewind wil onder meer weten wat de rol was van de Nederlandse ambassade in het geheel. Verder maakt hij zich zorgen om de relatie met Israël. ‘Wat gaat u doen, nu er grote ophef in Israël is ontstaan over de weigering van een Israëlische delegatie naar Nederland, om de schade in de vriendschappelijke betrekkingen met Israël te beperken?’
Dit soort optreden van de Christen Unie gaat mijn petje volledig te boven. Een partij als de CU die toch belang hecht aan de rechtsorde, ook de internationale mag men aannemen, gaat hier volledig voorbij aan het feit dat de nederzettingen in bezet gebied in strijd zijn met alle rechtsregels, zoals ook het Internationale Gerechtshof in 2004 nog eens ten overvloede heeft bevestigd in een uitspraak over het bouwen van de 'Afscheidingsmur'. Meent Voordewind werkelijk dat de relaties met Israel belangrijker zijn dan de internationale rechtsorde?
Het is overigens waarschijnlijk dat Voordewind in actie is gekomen na enige duw- en trekwerk van Ronny Naftaniel van het CIDI. Naftaniel bleek zondag al twitterend verontwaardigd te zijn dat de Israelische delegatie met de foute burgemeesters was geweigerd. Hij noemde de weigering 'absurd' en kondigde aan navraag te zullen gaan doen, Wie de werkwijze van Naftaniel een beetje kent, weet dat die navraag gewoonlijk ook bestaat uit het  aansturen van bevriende kamerleden om vragen te stellen. Het grappige aan de affaire is dat zij nu dus ook dient als een soort lakmoesproef om aan te tonen dat het CIDI, dat zegt  'voor Israel voor vrede' te zijn, blijkbaar vindt dat het Israelische nederzettingenprogram, dat die vrede overduidelijk in de weg staat, salonfähig is. 
Update
Niet alleen Voordewind is nu de vragensteller, in de loop van maandag sloten SGP, VVD en CDA zich erbij aan. Goed lobbywerk van het CIDI! De PVV is uiteraard ook tegen het weigeren van de kolonisten/burgemeesters, zodat er een kamermeerderheid kan zijn voor herroepen van de beslissing. We zullen zien. Het zou een geweldige afgang zijn als Israelische acteurs weigeren op te treden in het nieuwe theater van de nederzetting Ariel (en de steun krijgen van 150 acteurs, tekstschrijvers etc in de VS), omdat zij niet willen meewerken aan het 'legitimeren' van de nederzettingen, en Nederland intussen het tegenovergestelde signaal afgeeft. Brrr.       

1 opmerking:

Anoniem zei

Israel is het Beloofde Land voor de Joden en alleen voor de Joden. En de Palestijnen zijn Amelek en die moeten vernietigd worden.Lees maar in de bijbel. Daar staat het allemaal. volgens díe christenen dan. Dat er nog meer in staat doet niet ter zake. Over fundamentalisme gesproken

Israelische militairen schieten jonge moeder dood in Jenin

De begrafenis van Dalia Samoudi (Foto via Twitter)   Een jonge Palestijnse vrouw is vrijdagmiddag bezweken aan een schotwond die zij die mor...