woensdag 15 september 2010

Al weer een rapport dat op krakemikkige gronden stelt dat antisemitisme is toegenomen

Met een soort ingehouden trots meldde het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) dinsdag dat er in 2009 tòch sprake was van een toename van het aantal antisemitische incidenten. Immers, dat had het CIDI in juni ook al gemeld,  rond het Lokjoden gedoe, als we ons dat nog kunnen herinneren. (Ik had dat toen in twijfel getrokken. En zie de Monitor  Rassendiscriminatie gaf me heel kort daarna gelijk). Maar een brief die minister Hirsch Ballin dinsdag aan de Tweede Kamer stuurde, bevat nu echter de volgende informatie. Het CIDI:
Hoewel het aantal bij de politie gemelde discriminatie-incidenten in 2009 licht daalde, is het antisemitische incidenten gestegen met bijna 50 procent. Ook discriminatie tegen homo's steeg fors, met 13 procent. Dat blijkt uit het discriminatierapport van de politie over 2009, dat minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De stijging van antisemitisme komt overeen met de trend die CIDI en andere discriminatiebureaus meldden (maar niet met het rapport van de Anne Frank Stichting, dat oude cijfers hanteerde).
Het discriminatierapport van de politie, Poldis, meldt voor 2009 een totaal van 2.212 discriminerende incidenten. Dat zijn er minder dan in 2008. Opvallend is het hoge percentage voor antisemitisme (9,4% van het totaal): dat steeg van 141 in 2008 naar 209 in 2009, een stijging van 48%. Ook waren er in 2009 meer incidenten rond synagogen dan tegen moskeeën of kerken, terwijl in 2008 het aantal incidenten tegen moskeeën nog hoger lag.
Ook homodiscriminatie (19,3% van het totaal) steeg, van 380 in 2008 naar 428 in 2009, een stijging van 13%. Van alle gemelde gevallen van mishandeling en openlijk geweld is ruim een derde gericht tegen homoseksuelen.
Directeur Ronny Naftaniel van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) waarschuwt dat deze cijfers slechts "het topje van de ijsberg'' zijn: heel veel incidenten worden niet gemeld. Dit zegt ook de homobelangenorganisatie COC in een reactie. CIDI en COC dringen er bij de informateur op aan dat het nieuwe kabinet in het regeerakkoord maatregelen tegen deze toenemende discriminatie aankondigt. 
En? Ben ik nu overtuigd? Is het echt erg, moet de regering maatregelen nemen?
Nou nee. Ik moet zeggen dat ik zelden een rapport heb gelezen dat meer rammelde en onduidelijker was dan dat van Poldis. De lezer oordele zelf. Wat zeggen in godsnaam cijfers als ze niet fatsoenlijk zijn uitgesplitst naar soort en graad van ergerlijkheid. Uit de politiecijfers kunnen we met de beste wil van de wereld niet opmaken of er sprake is geweest van bedreiging of geweld op antisemitische gronden (en trouwens ook niet op welke gronden en tegen wie dan wel. Tegen homo's??) Het lijkt overigens niet waarschijnlijk dat er sprake is geweest van antisemitisch geweld. In de eerste plaats omdat we er dan wel eerder van hadden gehoord. En in de tweede, omdat uit eerdere CIDI-publicatie bleek dat geweld of bedreiging niet of nauwelijks voor was gekomen.
Maar waar dan wél die antisemitische incidenten uit bestaan, is eveneens onduidelijk in dit rapport. Graffitti? Uitschelden? In natura? Per brief, per email? Het staat nergens duidelijk. Zodat we eigenlijk helemaal niets hebben om ons aan vast te klampen behalve wat getallen: een toename van 48%.
En als ik dan ook nog eens lees dat die toename van 48% overeenkomt met een toename van 68 antisemitische incidenten ten opzichte van het jaar daarvoor, word ik buitengewoon achterdochtig. Want wat zie ik even verderop: dat het aantal incidenten met een religieuze achtergrond is afgenomen met bijna eenzelfde aantal (66 gevallen), omdat in een aantal politiecorpsen de antisemitische incidenten nu uit de categorie 'religieuze achtergrond' zijn weggehaald en overgeheveld naar een aparte 'antisemitisme-categorie'.   
Gaat het dan  niet gewoon om getallen die van de ene rubriek naar de andere zijn getransporteerd? Het is niet duidelijk. Maar ja, het  rapport geeft zelf ook al aan dat er nog veel aan de registratie te verbeteren valt. En ook het CIDI zelf is er kennelijk niet helemaal wijs uit geworden, anders hadden ze bij hun bericht waarschijnlijk niet een plaatje geplaatst (zie ook de illustratie hier) waarop de bekladding van een synagoge is te zien, terwijl dat - zoals uit een apart staatje blijkt - in 2009 nul-komma-nul keer is voorgekomen.
Wat moeten we hier nu mee? 
Liever helemaal niets, zou ik zeggen. Ik vind de reactie van het CIDI om meteen een oproep te doen aan een volgend kabinet om maatregelen te nemen, volstrekte flauwe kul. Totdat uit een deugdelijke, naar categorie uitgesplitste  registratie blijkt dat het ècht is toegenomen, kunnen we hier volgens mij helemaal niets mee (al vrees ik wel het ergste van het komende kabinet met zijn superminister van veiligheid). Actie kan volgens mij alleen op basis van een  rapport waaruit iets opgemaakt kan worden. Dat is hier gewoon niet het geval. Verbeter eerst maar eens het systeem.
En  wat dat betreft heb ik nog een raad voor de toekomst. Mogen we voortaan - alsjeblieft - vernemen in hoeverre de gemelde incidenten in wezen scheldpartijen op Israel waren? Want hadden we begin 2009 niet zoiets als een veldtocht in Gaza die de boosheid van veel mensen opwekte en voor veel commotie zorgde?  Is het in zulke gevallen niet beter de anti-Israel incidenten onder te brengen in een aparte categorie? Want actie tegen Israel is - ook al heeft niet iedereen dat altijd door, en niet alleen bij de politie - toch echt niet zonder meer hetzelfde als antisemitisme.

1 opmerking:

Anoniem zei

Abu,als je kijkt naar sites zoals de Volkskrant,zij hebben regelmatig opinies van afgevaardigden van Likoud Nederland of iemand die in een illegale nederzetting leeft op de West Bank,dan kan ik alleen maar concluderen dat antimoslim uitingen(zeer grof en onnodig kwetsend) erg toeneemt.
Schikbarend toeneemt.
Alle soorten van discriminatie en geweld keur ik af maar men moet wel de juiste informatie geven,lijkt mij.
Jose

Israeli's roven 100 palmbomen en breken vier huizen en een kapperszaak af

(Foto IMEMC) Israelische militairen zijn woensdag binnengevallen in het dorp Jiftlik (ten noorden van Jericho n de Jordaamvallei) en hebben ...