maandag 13 september 2010

Gedeeltelijke bouwstop: Netanyahu stelt voor de pizza wat langzamer op te eten

Ik heb de 'vredesonderhandelingen' tussen Israel en de Palestijn wel een 'rookgordijn' genoemd waarachter achtereenvolgende Israelische kabinetten al 17 jaar lang (of al 19 jaar, afhankelijk van de vraag van waar je begint te rekenen, Oslo of Madrid) lekker bezig zijn de Westoever vol te bouwen. Anderen, Ali Abunimah van de Electronic Intifada en de Braziliaanse cartoonist Carlos Latuff (zie zijn tekening hierboven), gebruikten een ander beeld: twee partijen die met elkaar onderhandelen over de verdeling van een pizza, waarbij de één alvast begonnen is te eten en de ander er met zijn vingers af moet blijven.
(Ik heb van dat beeld overigens zelf ook dankbaar gebruik gemaakt in een stuk voor het nog te verschijnen nieuwe nummer van De Brug, het blad van het Steuncomité Israelische Vredes- en Mensenrechtengroepen (SIVMO). Ik zal dat tegen die tijd  ook op dit blog zetten).

Het beeld van de pizza zal ook de volgende ronde van het 'vredesoverleg' gaan beheersen, die deze week wordt gehouden in de Egyptische plaats Sharm el Sheikh. Daar zal de 'bouwstop' van 10 maanden in de nederzettingen weer aan de orde komen, die op 26 september afloopt. De Palestijnen hebben gezegd dat zij zullen opstappen als de bouwstop niet wordt verlengd. President Obama heeft 'een beroep gedaan' op Netanyahu om de stop te verlengen. En Netanyahu lijkt nu te gaan voor een soort 'settlement freeze lite', ofwel een partiële stop. De krant Haaretz meldde dat hij tijdens het overleg van zijn kabinet deze zondag had gezegd dat er  een capaciteit is om 19.000 woningen te bouwen, maar 'dat er in de praktijk waarschijnlijk behoorlijk minder zal worden gebouwd. Tussen 0 en 1 zijn er andere mogelijkheden,' zo zei de premier volgens Haartez.
Netanyahu leek daarmee te suggereren dat er zoiets zou komen als een halve bouwstop.Ofwel hij biedt aan om de pizza wat langzamer te eten. Maar intussen slaat hij ook weer terug met wat tactisch wel een goede zet genoemd mag worden - volgens Haaretz:
 Netanyahu also said he did not accept the Palestinian approach that if there is no complete freeze, they would leave the talks. The international community views the settlement freeze issue as a test of Israel's seriousness, Netanyahu said, but added that Israel also had tests for the seriousness of the Palestinians, such as recognizing Israel as a Jewish state.
 Hij zal dus de Palestijnse aanpak niet accepteren (zal niet accepteren?!) dat zij de gesprekken verlaten als er geen complete bouwstop is. De internationale gemeenschap ziet de bouwstop als een test om te zien hoe serieus Israel is. Maar Israel had ook testen om te meten hoe serieus de Palestijnen zijn, zoals bijvoorbeeld de erkenning van Israel als Joodse staat.'
Slim, slim, slim. Niet erkennen van Israel als Joodse staat klinkt  heel veel partizanen van Israel (en ook veel niet goed ingevoerde toeschouwers) in de oren als Palestijnse onwil om Israel te erkennen. Terwijl de Palestijnen Israel allang hebben erkend, en terecht over deze aanvullende eis hebben op te merken dat het 1)niet aan hun is om het karakter van Israel te definiëren, 2) deze vorm van erkenning het Palestijnse Recht op Terugkeer uitsluit en 3) het tweederangsburgerschap van Israels Palestijnse burgers onderstreept. Maar het is  Netanyahu op zijn best: subtiliteiten hebben hem nooit geïnteresseerd en dit is gewoon resultaatgericht opereren op basis van het principe dat aanvallen de beste verdediging is. Nu kijken of  Abbas en zijn zootje ongeregeld er iets verstandigs tegenover kunnen zetten.

Geen opmerkingen:

Israelische militairen doden weer Palestijn

Ibrahim Abu Yacoub Israelische militairen hebben donderdagavond opnieuw een Palestijn doodgeschoten. Het was de 33-jarige Ibrahim Mustaf...