donderdag 28 april 2011

Chamas, Chesbollah, Turkse ´terroristen´ en een ´legale´ blokkade

Onweerstaanbaar werd ik herinnerd aan die keer, jaren geleden alweer, dat ik naast mijn intussen overleden NRC-collega Michael Stein zat bij een persconferentie in Algerije van de intussen ok al niet meer onder ons verkerende George Habash, de leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.  Mijn collega Michael wilde wat vragen en riep om de aandacht te trekken: ´Mister Chabash, mister Chabash!´
Onmiddellijk zag ik tientallen vijandige blikken op Michael gericht, die zich met deze uitspraak kenbaar maakte als een zionist, misschien zelfs wel een Israeli. Ik moest hem een fikse trap onder de tafel geven en hem in het oor fluisteren: ´Michael, het is Habash, Chabash is de Israelische uitspraak,´ zodat hij zich  haastig kon corrigeren.
Het debat van donderdagmorgen in de Tweede Kamer over de komende ´Freedom Flotilla 2´ en de mogelijke deelname van Nederlandse organisaties daarin leverde een soortgelijke ervaring op. Uri Rosenthal had het consequent over Chamas en Chesbollah waar hij Hamas en Hezbollah bedoelde, daarmee te kennen gevend dat we een zionistische minister van buitenlandse zaken hebben, zoniet zelfs een Israelische.
Het was niet het enige dat opviel aan dit debat. Het belangrijkste was toch dat de Nederlandse regering, c.q. Rosenthal, kennelijk vindt dat de blokkade die Israel ten aanzien van Gaza in stand houdt legaal is. En het tweede dat belangrijk was, was dat geen van de Kamerleden dit standpunt aanviel, iets wat me zeer teleurstelde in PvdA, GroenLinks en de SP.
Ik vind dit onbegrijpelijk. Ik ben weliswaar geen jurist, laat staan deskundige op het gebied van het zeerecht, maar ten tijde van de Israelische overval op de Freedom Flotilla 1, op 31 mei 2010, bleek duidelijk dat er onder de geleerden verschil van mening is. Volgens het zogenoemde San Remo Manual is een zee-blokkade legaal in het geval van een Internationaal Gewapend Conflict (International Armed Conflict, IAC). Maar dat vereist dat het gaat om een conflict tussen staten - en Gaza is geen staat. Buiten dat is er alleen een mogelijkheid van een blokkade als sprake is van een bezetting, ook in dat geval zou sprake kunnen zijn van een IAC,  -  maar Israel ontkent dat het Gaza bezet houdt. Het wil dat niet erkennen omdat het dan namelijk gebonden zou zijn aan de bepalingen van de Vierde Conventie van Genève, en die geven weer aan dat wapens mogen worden tegengehouden, maar dat alle overige goederen ten behoeve doorgelaten moeten worden. Het tegenhouden van luxegoederen, voedingswaren, onderdelen, bouwmaterialen en noem maar op, zoals Israel nu doet,  is onder de Geneefse Conventie absoluut ontoelaatbaar. Kortom, het minste wat we ervan kunnen zeggen is dat de legale status van de blokkade open voor discussie en aanvechtbaar is.  

Waarschijnlijker is echter dat hij gewoon onwettig is. Ik voor mij houd me het liefst aan wat ik gisteren al aanhaalde: de conclusie van de Israelische mensenrechtenorganisatie Gisha uit 2007, die vaststelde dat de situatie in Gaza dusdanig door Israel wordt beheerst - door de controle van alle grenzen, het lucht- en zeeruim en de inzet van militaire technologie als onbemande vliegtuigjes die van een afstand monitoren - dat wel degelijk kan worden gesproken van een bezetting, of op zijn minst van een gedeeltelijke bezetting. En volgens Gisha moet hieruit worden afgeleid dat Israel dus ook de verplichting heeft om te zorgen dat alle goederen waar de bevolking behoefte aan heeft in overeenstemming met de Vierde Geneefse Conventie worden doorgelaten. Israel doet dat echter niet, en in die zin is dus de blokkade volgens Gisha zonder meer illegaal.

Uiteraard is dat niet het standpunt van Rosenthal. Maar dat geen Harry van Bommel of Mariko Peters ermee komt is teleurstellend op zijn minst. Wat nog veel erger is, is de onvervalst rechtse atmosfeer die uit zo´n Kamerdebat spreekt. Rechtse partijen als ChristenUnie, SGP, CDA. PVV en ook niet te vergeten de VVD praten bij voortduring over  ´de terreurorganisatie Hamas´ en buitelen over elkaar heen om te wijzen op het ´provocerende´, zoniet ´illegale´ karakter van een eventuele deelname van Nederlands organisaties aan de Freedom Flotilla 2. En bij dat gepraat over het illegale en/of provocerende karakter van de onderneming blijkt de onkunde, om niet te zeggen het onbenul van veel Kamerleden zoals Voordewind, Ormel, Van der Staaij en Ten Broeke. Zij komen namelijk steeds aan met het oude verhaaltje dat de IHH, de Turkse mensenrechtenorganisatie die de Feedom Flotilla 1 op touw zette en die bij de organisatie van Flotilla 2 weer van de partij is, een ´terroristische´ organisatie zou zijn. Dat werd indertijd gesteld door  Israel, waarbij dan werd verwezen naar een of ander obscuur Deens rapport, maar dat verder door geen enkel feit werd gestaafd. Wel werd er dan weer gewezen naar het feit dat Duitsland de Duitse IHH heeft verboden, omdat die gelden overmaakte naar Hamas. Dat is namelijk volgens de EU-richtlijnen verboden, omdat Hamas een terreurorganisatie zou zijn. Maar wat daarbij dan even over het hoofd werd gezien, was dat er géén banden bestaan tussen de Duitse IHH en de Turkse. 
Dat verhinderde veel Kamerleden echter niet om dat verhaal van intussen een jaar oud, weer op te rakelen, nu er klaarblijkelijk - net een paar dagen geleden - in Nederland beslag is gelegd op de tegoeden van IHH Nederland omdat het geld naar IHH Duitsland zou hebben overgemaakt. Ook IHH Nederland staat los van IHH Turkije, iets wat Rosenthal overigens heel terloops even aanstipte. Maar Rosenthal deed dat zozeer in een bijzin dat het leek of hij wilde dat niemand het zou horen, wat misschien ook wel zo was. En sommige verhalen willen, omdat ze van pas komen, ook gewoon niet dood.
Verder lijkt het ook het door MEMRI en rechtse bloggers verspreide nieuws dat Bülent Yildirim, het hoofd van IHH Turkije, kort geleden in een rede heeft gezegd dat ´de hele wereld is geïnfecteerd door het virus van het zionisme´, hard aangekomen te zijn bij de rechtse partijen, evenals het feit dat hij had gesproken over de Aqsa moskee in Jeruzalem als zijnde ´bezet´. Geen vriendelijke woorden inderdaad, maar vanuit Yilderim´s standpunt bezien eigenlijk niet helemaal onbegrijpelijk. En in iedere geval niet echt een bewijs dat hij een terrorist zou zijn. 
Ten Broeke
Het bontst maakte overigens Ten Broeke van de VVD het die tot twee keer toe reclame maakte voor een film van het BBC-programma Panorama over de bestorming van de Mavi Marmara, verleden jaar op 31 mei. Ten Broeke had geen duidelijker voorbeeld kunnen geven van zijn slecht geïnformeerd zijn en vooringenomenheid. Deze film, van Jane Corbin, is deels gemaakt met van de schepelingen aan boord van de Mavi Marmara afgepakt materiaal dat Corbin kennelijk van de Israeli´s heeft gekregen. Dat op zich is al een teken dat Corbin´s film bevooroordeeld moet zijn en dus niet kan deugen. Hij is dan ook door veel mensen afgekraakt, onder meer (hier) door mij. Maar Corbin maakt niet alleen gebruik van gestolen materiaal. Het is nog erger, zij gebruikt tapes die zogenaamd de conversatie weergeven die de Israelische marine had met de bemanning van de Mavi Marmara. Daarop uitten de Turken kreten als ´Remember 9/11, guys´ en  ´Go back to Auschwitz´. Behoorlijk dreigend en misschien zelfs wel antisemitisch, ware het niet dat de tapes door de Israeli´s waren vervalst, zoals onder meer door bloggers uitgebreid was gedemonstreerd.
 Ten Broeke had dat kunnen en eigenlijk ook moeten weten - zoals ook Corbin dat vermoedelijk best wist voor zij besloot de tapes toch maar wel in haar film te gebruiken. Het geeft het niveau weer van de Nederlandse Tweede Kamer dat dit staaltje onbenul (of  was het arrogantie?) van deze VVD-er kan passeren zonder dat het door wie dan ook wordt afgestraft. Ik vond het een ontluisterende ervaring. Van Bommel (SP) die zich aan de veilige kant opstelt, Mariko Peters (GroenLinks) die met veel zinloos misbaar niet veel verder gaat dan vragen aan de minister of hij toch niets een tegen Israel kan zeggen dat ze meer moeten doorlaten, en een onervaren dame van de PvdA die het redelijk deed, maar niet doorpakte.

14 opmerkingen:

angela zei

Dankzij dat eeuwig gezeur over Gaza komen de mensen die het echt nodig hebben niet in beeld

https://www.doctorswithoutborders.org/publications/topten/2009/

Abu Pessoptimist zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

"...in die zin is dus de blokkade volgens Gisha zonder meer illegaal."


Illegaal, o, is het werkelijk ...


Het afschieten van raketten op onschuldige Joden, (sorry burgers) lijkt me ook tamelijk 'illegaal'. Israel heeft het volste recht, nee, de plicht om haar bevolking te beschermen tegen het terreurbewind van de Hamas.


Het momentum voor de vijanden van Israel omtrent de hele Gaza campagne lijkt een beetje verdenen, er zijn echt teveel berichten doorgekomen dat het in Gaza geen hel is.
Dus tijd om een volgende leugencampagne te bedenken, succes daarmee, het zal u en de uwen zeker gelukken.


http://brabosh.com/2010/08/08/gaza-unplugged-wat-u-nooit-te-zien-krijgt/

Abu Pessoptimist zei

Illegaal, anoniem?? Jazeker, absoluut. Israel heeft weliswaar het recht - zelfs de plicht - te zorgen voor het beschermen van haar burgers en daartoe behoort ook het tegenhouden van wapens. Maar de rest is illegaal. Of kunt u mij soms uitleggen wat de strategische waarde is van chocola, azijn, A4tjes, schoolschriften, kinderspeelgoed en nootmuskaat? Die worden namelijk ook tegengehouden.
Afgezien daarvan vallen cement, hout, ijzer, tractor- en andere machineonderdelen ook niet direct onder de beschrijving 'wapens'. En ook die mogen er niet in. Waarom? Omdat de Palestijnen anders bunkers ouden bouwen voor hun tanks en F-16's? Schei toch uit. Het gaat dus om iets anders, Namelijk dit: met de blokkade wordt doelbewust een economie om zeep geholpen en een maatschappij eronder gehouden, in de hoop dat de bevolking zo de pest krijgt aan Hamas dat ze in opstand komen. Het is dus geen strategische blokkade (die om strikt legaal te zijn overigens gesanctioneerd zou moeten worden door de VN), maar een schending van onder meer de Vierde Geneefse Conventie en nog wat andere internationale juridische bepalingen.

Een hel was het in Gaza in december 2008-januari 2009 tijdens de operatie Cast Lead. Nu is dat niet het geval en ik heb dat ook nooit geschreven. Wel is het een soort openlucht gevangenis, of een concentratiekamp (niet te verwarren met vernietigingskamp, voor alle duidelijkheid).

U verwijst naar Brabosch en hebt het over leugens. Dat verwijt wil ik niet terugkaatsen, om niet beschuldigd te worden van een jij-bak. Ik zeg daarom maar dit: ik had indertijd vrienden die een boekje schreven over fellow travelling met het communisme onder de pakkende titel: 'Ga dan zelf naar Siberië'. Mijn variant daarop is deze: Als het volgens u zo paradijselijk is in dat door Brabosch geschilderde vakantie-oord Gaza, ga er dan toch alsjeblieft lekker zelf voor ene paar jaar naar toe. Dat zal zeker helpen om uw oordeel een beetje op te schonen.

Anoniem zei


... Als het volgens u zo paradijselijk is in dat door Brabosch geschilderde vakantie-oord Gaza, ga er dan toch alsjeblieft lekker zelf voor ene paar jaar naar toe.


Weer; u en ik weten allebei dat dit voor ons vrij vervelend wordt.


Niet vanwege de 'blokkade', wel vanwege;

- uw semitische afkomst in uw geval (jew in arabia zoals u al zegt).

- mijn geval; (en Brabosh ook) vanwege onze trouw / loyaliteit met de Zionistische vijand, de kleine Satan Israel.

Dat zou mij LETTERLIJK mijn kop kosten. Omdat ik er Joods uit zie (maar niet ben) is het voor mij al link om mij in sommige wijken van Oost Jerusalem te begeven.
Dus; bedankt voor de top maar 'I'll think I pass on this one'.

Anoniem zei

Ik heb twee van de Turkse mannen ontmoet die op de boot zijn aangevallen. Mannen die zich inzetten voor mensenrechten en dat met een hoop ellende hebben moeten bekopen. Een van de mannen wordt zeer gevaarlijk genoemd (door Israël)daar hij heeft verklaard wat er op de boot gebeurde. Mannen zijn vanuit de helikopter gewoon in hun hoofd geschoten,dus wat zelfverdediging. Het valt mij zeer tegen dat de partijen die zeggen zo begaan te zijn met Palestina zich zo afzijdig hebben gehouden. Het siert hen niet.
Den Haag "stad van vrede en recht"maar niet heus.
Brabosh is trouwens een walgelijke site die leugens en bedrog bezigt.

Abu Pessoptimist zei

'I'll think I pass on this one', zegt u. En dan wel lekker van een afstand zeggen dat het in Gaza best heel prettig toeven is.
Weet u, ik heb in Egypte gewoond, ben meerdere malen in ongeveer alle Arabische landen geweest, ook vaak bij mensen thuis en ook meermalen op de Westoever en in Gaza. Ik ben inderdaad Joods en heb daar (bijna) nooit een geheim van gemaakt. Ik heb het ook (behalve in het Irak van Saddam) nooit als gevaarlijk ervaren. De uitzondering dat ik niet voor mijn Joods-zijn uitkwam was dan ook in Irak en daarnaast een keer bij Kopten in Opper-Egypte die het té teleurstellend hadden gevonden als was gebleken dat ik weliswaar westerling maar toch geen christen was geweest.
Dat het voor u 'link' zou zijn om naar bepaalde wijken in Jeruzalem te gaan wil er dan ook bij mij niet in.

M42tijn zei

Dat annonieme gewouwel! Ik bén jood en ik heb 10 dagen in Oost-Jeruzalem & de west-bank vertoefd. Nooit één negatieve ervaring met een palestijn gehad, alleen maar ellende gezien bij check-points door het Israelische leger.

Anoniem zei

Abu,
Vandaag een paar goede artikelen bij uw buurvrouw Anja Meulenbelt over de leugens van Israel, dat er in Gaza geen gebrek zou zijn. Dat zou iemand van het Rode Kruis die in Gaza zit vertellen. Leugens dus.

Dat het voor joden link zou zijn om in Oost Jeruzalem te lopen geloof ik ook niks van. Ik (geen jood) ben er zelf in 2009 geweest maar heb er niets van gemerkt. Arik Asscherman is als joodse rabbi maar wat welkom
Corrie

Abu Pessoptimist zei

Dank Corrie, ik ben wat langzamer dan de buurvrouw, maar heb er ook wat van gemaakt.

Sonja zei

De SP roept alleen iets over de Palestijnen als het voor de partij politiek gunstig is.

"Noch de SP noch ikzelf hebben ooit sympathie kunnen opbrengen voor de methodes van Hamas, Hezbollah en anderen voor wie een mensenleven blijkbaar weinig voorstelt." Jan Marijnissen
Beetje Untermenschen eigenlijk...

Anoniem zei


M42tijn zei Dat annonieme gewouwel! Ik bén jood en ik heb 10 dagen in Oost-Jeruzalem & de west-bank vertoefd. Nooit één negatieve ervaring met een palestijn gehad, alleen maar ellende gezien bij check-points door het Israelische leger.
Martijn, fijn voor u. Ik neem aan zonder keppeltje.

Rechter Goldstone was ook zeer welkom in de Gaza.

Ik vind het overigens nogal grof van u om u als Jood in Oost-Jeruzalem of de Westbank te begeven. Deze bezette gebieden behoren zoals u weet Judenrein te zijn.

U kunt zowieso de apartheidstaat Israel maar beter helemaal mijden.

U weet dat u als Jood altijd meer dan welkom in Nederland bent, geen enkele reden om naar Israel af te reizen dus.

Anoniem zei


Beetje Untermenschen eigenlijk...


Ja inderdaad Sonja, Untermenschen, nog erger dan de Noord-Koreanen.

Abu Pessoptimist zei

Het is dat in ver van huis ben, anders had ik hier gehakt van gemaakt. Maar dat komt nog wel.

Israeli's maken nog een vijfde slachtoffer in de buurt van Jenin

Abdallah Abu Hassan Het Israelische leger is vrijdagmorgen de plaats Kafr Dan, ten noordwesten van Jenin, binnengevallen en heeft daar een 1...