dinsdag 5 april 2011

Thomas von der Dunk en de dubbele standaarden

´´Vind ze. Dood ze ter plekke. Dit ongedierte moet worden geëlimineerd". Citaat van Der Stürmer anno 1938 over joden na de moord op de Duitse zaakgelastigde in Parijs Von Rath, die de opmaat tot de Kristallnacht vormde? Citaat van de Iraanse president Ahmadinejad als die weer eens over de 'zionistische wereldsamenzwering' voluit op het orgel gaat? Nee: van de Israëlische krant Maariv over Palestijnen na de moord op een kolonistenfamilie in de illegale nederzetting Itamar.
Von der Dunk
Zo begint het stuk dat Thomas von der Dunk maandag in de Volkskrant schreef onder de akelige titel 'Onverbeterlijk Israel en Nederland' . (Ik neem aan dat hij de kop niet zelf heeft gemaakt, maar Henk Müller of een andere opinieredacteur van de krant. Koppen maken kunnen ze daar kennelijk ook al niet meer).
Ik ben - voor zover dat nog niet duidelijk was - geen fan van deVolkskrant. En zeker niet van de opiniepagina's, waar iedereen maar alles op mag keilen wat hij kwijt wil. Bij de meeste wat betere kranten is het - voor zover ik weet - regel dat uiteenlopende meningen van rechts tot links welkom zijn, maar dat ze wel gebaseerd moeten zijn op feiten. De Volkskrant heeft dat principe losgelaten - waarschijnlijk omdat dat ten dienste zou staan aan een zo pluriform mogelijk debat. Wel, sindsdien kan elke randdebiel (type Yochanan Visser van het ultrarechtse Israel-fanatieke clubje 'Missing Peace') of querulant er zijn verhaal kwijt en, in het kader van wat waarschijnlijk vrije meningsuiting moet heten, anderen uitschelden. Zo mocht ruim een week geleden ene Struick van Bemmelen van Likoed Nederland de op niets gebaseerde aantijging kwijt dat Anja Meulenbelt de moord op vijf kolonisten in de nederzetting Itamar had 'vergoelijkt'.  
Gelukkig kent de Volkskrant ook één lichtpuntje. Dat is dat ook Thomas von der Dunk er zijn column kwijt kan (al is het dan ook alleen op de internetversie). Hij zette het miezerige stukje van Struick van Bemmel in het juiste perspectief:
 Er wordt door ultrarechtse Israëli's veel gejammerd over het virulente anti-semitisme onder Arabieren, en waar dat toe leidt. Wel, voor alle duidelijkheid: dat anti-semitisme is er. Maar in hun eigen kring is sprake van een even virulent anti-arabisme, dat qua haatzaaien niet voor de tegenstander onderdoet. En vooral wordt, als het gaat om de Palestijnen, consequent de rol van Israël zelf buiten beschouwing gelaten.
Voor zulk hypocriet gejammer illustratief is het stuk in de Volkskrant van 25 maart van oud-VVD-senator Tom Struick van Bemmelen, thans voorzitter van Likoed Nederland - en daarmee woordvoerder van een organisatie die, gezien haar blinde steun aan Likoed Israël, in haar doelstellingen niet minder crimineel is dan de terroristen die hijzelf hekelt. West-Jeruzalem schendt immers stelselmatig doelbewust internationale verdragen plus de mensenrechten van de Palestijnen - Netanyahu heeft aan de resoluties van de VN even veel boodschap als collega-regeringsleider Kadhafi.
Struick van Bemmelen verwijt pro-Palestijnse organisaties te zwijgen over de bewuste moord. Zelf zwijgt hij over de twee Palestijnse jongens die vorig jaar bij datzelfde Itamar door het leger werden doodgeschoten. Er is daarvoor nooit iemand vervolgd, laat staan ter plekke geëlimineerd.

En drie dagen voor 'Itamar' hadden Israëlische militairen negen Palestijnen, waaronder drie kinderen, gedood. Ook daarover zoekt men bij deze Likoed-buikspreekpop vergeefs naar een woord. Voor alle duidelijkheid: pas daarna kwam die bom in Jeruzalem.
Het is precies als bij de Gaza-oorlog twee jaar terug. Elk Israëlisch slachtoffer moet voorpaginanieuws zijn. Elk Palestijns is hooguit collatoral damage.(.......)
Laten we bovendien wel één ding vaststellen: de vermoorde familie had niet domicilie gekozen op het wettige grondgebied van de staat Israël, maar bewoonde een roversnest. Dat beperkt mijn medelijden sterk. Wie willens en wetens kiest voor de bouw van een huis op het land van een ander die door een onwettige overheid  van dat land is beroofd, moet niet zeuren als hij dat met de dood bekoopt.
Moreel is er weinig verschil tussen een Israëli die nu voor een habbekrats het land van een verdreven Palestijn verwerft, en een Nederlander die dat anno 1944 met de woning van een gedeporteerde jood heeft gedaan.
Ik moet zeggen: hierom bewonder ik Thomas. Hij schrijft hier in harde woorden wat ik zelf alleen nog maar wat omfloerster durfde te zeggen. Inderdaad, een kolonist is gewoon een dief van andermans land. Hij is, om het nu in mijn eigen woorden duidelijker te zeggen, te vergelijken met een soldaat van een leger dat een ander land binnenvalt. Als zo iemand sneuvelt heb je daar ook niet veel medelijden mee. Misschien juich je het zelfs wel heimelijk toe.
Maar Von der Dunk maakt het nog even af:
Israël heet de enige democratie in het Midden-Oosten te zijn. Wel: als het dat is, dan is het dat op de manier waarop Zuid-Afrika dat tijdens de Apartheid was. Een rechtsstaat is het in elk geval niet. Grote delen van de bevolking in het gebied dat deze Israëlische regering als haar hele Beloofde Land beschouwt, zijn rechteloos. Duizenden Palestijnen zitten zonder vorm van proces al vele jaren gevangen.

Linkse Israëli's die dat allemaal scherp bekritiseren, worden intussen, net als blanke Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijders indertijd, door rechts als landverraders gedemoniseerd.
Veelzeggend is de nieuwe wet waarmee de rechtse meerderheid in de Knesset nu binnenlands boycotgedrag onmogelijk maken wil: die wet moet op straffe van astronomische boetes de eigen ingezetenen verbieden om producten te weigeren die afkomstig zijn uit nederzettingen op het Geroofde Land van de Palestijnen. Ook moet zij schrijvers en artiesten die vertikken ginds op te treden, daartoe alsnog dwingen.
Dat past niet bij een 'democratie', maar bij een totalitaire staat. Collega Assad kan er voor zijn 'spontane' pro-regeringsdemonstraties nog van leren.

Wie hier blijft wegkijken, maakt zich even medeplichtig als wie indertijd wegkeek bij Zuid-Afrika: voor Nederland lange tijd de huidige coalitiepartijen VVD en CDA. Toen het Apartheidsregime ten val kwam, haastten ook zij zich plotseling om Mandela als vrijheidsheld in hun armen te sluiten. Die was in de jaren dat Struick van Bemmelen in de Eerste Kamer zat, nog door hem en de zijnen als cryptocommunist en terrorist weggezet.
Ik weet niet of Von der Dunk het erg vindt dat ik zijn stuk (dat in zijn geheel hier is te vinden) zo uitvoerig citeer. De belangrijkste reden ervoor is dat hij onomwonden - en duidelijker dan de meesten het durven - de hypocrisie en de dubbele moraal blootlegt waarmee we Israel steeds tegemoet treden. Alsof Palestijnse doden echt onbelangrijker zijn dan Joodse. Alsof Israel zich niet aan wetten en regels hoeft te houden. Alsof we ons niet mogen afvragen of iemand die op het land van anderen gaat wonen en die anderen als beesten behandelt, wel recht heeft op ons medelijden.

Een andere reden waarom ik hem zo lang citeer is de reactie hieronder op Twitter van Ronny Naftaniel, de directeur van het CIDI:  


Ronny Naftaniel

Stuitend. Thomas vd Dunk verdedigt vandaag in Volkskrant moordenaars van Israelisch gezin in Itamar. 2)
 
Ronny Naftaniel

2) Vd Dunk: "Wie kiest voor de bouw van een huis op het land van een ander (..)moet niet zeuren als hij dat met de dood bekoopt"
Ronny Naftaniel

@ @ VdDunk moet idd afgestraft worden. Maar zijn houding is zo gruwelijk dat elke discussie met hem te veel eer is
Een reactie die precies aangeeft waarom het stuk van Von der Dunk nodig en nuttig is. Von der Dunk verdedigt de moord namelijk helemaal niet, maar zegt in feite dat de ene moord de andere niet is en dat we daar best wel eens rekening mee mogen houden. Naftaniel geeft er de gebruikelijke Pavlov-reactie op. Hij laat zien dat we kennelijk de omstandigheden dat kolonisten gewoon dieven zijn van andermans grond, en bovendien die anderen voortdurend lastig vallen en mishandelen, helemaal niet mogen meewegen. (En reken maar dat hij spreekt namens een meerderheid van de Nederlandse samenleving). En waarom mogen we niet meewegen dat kolonisten dieven zijn van het land van anderen? Omdat het gaat om Israel, een land waarvoor we een andere moraal hanteren dan voor Gaddafi, Assad of  wie dan ook. Dat Von der Dunk dat  durft aan te geven is niet alleen moedig. Het is ook belangrijk. Want het wordt eindelijk wel eens tijd dat doordringt dat Israel een land is als ieder ander, dat zich net als andere landen moet houden aan de wetten en regels die gelden voor iedereen.

14 opmerkingen:

jvdheuvel zei

Thomas von der Dunk staat op eenzame hoogte.

Abu Pessoptimist zei

Hier ben ik het 100% mee eens.

Anoniem zei

Heel goed stuk van Thomas.

Corrie

Paul Jan zei

Nooit in deze pas begonnen eeuw een betere column in een Nederlands dagblad gelezen dan deze van Thomas von der Dunk.

Griezelig trouwens dat Ronny Naftaniel oproept de columnist 'af-te-straffen'; wat bedoelt 'ie daarmee en wenst hij met die oproep von der Dunk monddood te maken...?

upadastra zei

Maarten-Jan als je DAT eenzame hoogte vind ben je wel erg diep gezonken, je was altijd scherp maar niet inhumaan en dat is van der Dunk in zijn artikel wel. Hij is een exponent van het kwaad geworden als je om welke reden dan ook de welbewuste persoonlijke (hals afsnijden) moord op onschuldige (zelfs te jong om stenen te gooien) kinderen goedpraat. Je moest je schamen.

Abu Pessoptimist zei

Upadastra, ik weet niet wie je bent al heb ik wel een vermoeden. Ik houd er niet van als mensen me uitschelden en intussen hun identiteit verbergen. Maar ik wil ook niet de indruk wekken dat ik ervoor terugschrik op deze manier te worden toegesproken.
Je verwijt is volstrekte onzin. Niemand praat het vermoorden van kinderen goed, noch het vermoorden van volwassenen. Thomas doet dat niet en ik evenmin. Wel wijst hij nadrukkelijk op de dubbele standaard: 12 doden in Gaza geeft niks, hoeven we niet erg te vinden, maar 5 dode kolonisten is wereldnieuws, getuigt van de slechtheid der mensheid en is kennelijk zelfs een geldig excuus om nog meer te gan bouwen op andersman land. En feit dat het bij die vijf dus gaat om mensen die met hun gedrag het hele conflict willens en wetens in stand houden, worden we dan even geacht te vergeten. Daarover gaat zijn stuk. Het is inderdaad vlijmscherp geschreven. Daarom is het ook zo goed. En het is moedig,want hij haalt zich heel wat boosheid op de hals. Dat is één van de redenen dat ik hem bijval.

upadastra zei

Streicher schreef ook heel scherp over Joden in zijn Stürmer. Ik scheld je niet uit als je mijn stuk nog eens leest ik doe beroep op beschaafd politiek tegenstander zijn. Welke 12 doden in Gaza, bedoel je de onderschepte militanten die met een raket lanceer installatie onderweg zijn om Israelische burgers te beschieten of de vier die Israelische toeristen in de Sinai woestijn wilde ontvoeren?
Vanuit Gaza wordt al 63 jaar terreur tegen Israel bedreven alleen in de tijd dat Gaza door Egypte bezet werd en niet een lokale bewoner een onafhankelijke staat eiste, heette de door Egypte opgehitste terroristen fedayeen nu Hamas, Islamitische Jihad of wat dan ook. Je weet als frequent Midden Oosten bezoeker dat du moment dat de Palestijnse Arabieren besluiten geen terreur meer te bedrijven er geen enkele meer door Israelische hand de dood zal vinden.

Abu Pessoptimist zei

1) Ja, Streicher was ook heel erg tegen dubbele standaarden toch? Of zit ik er nu een beetje naast?

2) Jammer dat je je niet bekend maakt.

3)Met die 12 doden bedoelde ik onder meer vier leden van de familie Al Hilu (van wie drie kinderen) plus een buurjongen die aan het voetballen waren toen ze werden doodgeschoten. En trouwens ook de drie man van Hamas in een auto, die toeristen zouden gaan kidnappen in de Sinai, of die anderen die targeted gekilled werden. (Ik bedoel: als Israel zegt dat iemand net een raket wilde gaan afschieten wil dat nog niet zeggen dat het ook zo is. Ze zeggen ook dat mensen bommen bij zich hadden als ze brokken cement aan het zoeken waren of de schapen binnen wilden zetten Zoveel heb ik als frequent bezoeker van het Midden-Oosten intussen namelijk wel geleerd.
En dan de claim dat er geen Palestijnen meer gedood zouden worden als ze maar ophielden terreur te bedrijven. Ach, Upadastra, als je in sprookjes wil blijven geloven moet dat vooral doen. Je denkt vermoedelijk ook dat de kolonisten in Hebron, Itamar,Ariel en noem de plaaten maar op, dan weer gewoon in hun eigen huis in Israel gaan wonen? Dat Oost-Jeruzalem dan vanzelf de hoofdstad wordt van een Palestijnse staat? Dat er dan vrede en geluk zal heersen in het heilige land waar ook de Palestijnen hun plek wordt gegund? Blijf dat vooral dromen, upadastra, dan houd ik me intussen wel bezig met de feiten zoals ze helaas zijn.

John zei

http://www.amsterdampost.nl/de-jodenhater-en-het-jodenhaatblaadje-thomas-von-der-dunk-en-de-volkskrant/

"Over slachten gesproken. Ik ga jou de 26ste helemaal afmaken, Dunk"

Ik hoop dat jullie ook De Volkskrant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze afschuwelijke woorden. Het is mij niet duidelijk of hij nu een aanslag op Von der Dunk wil plegen of niet.

Groet, John

Abu Pessoptimist zei

Ach John, de link die je geeft leidt naar Martien Pennings. Treurig geval. Geen aandacht besteden aan die idioot, dat is het beste.

Anoniem zei

Von der Dunk heeft een ziekelijke neiging om alleen een kant van het conflict te zien. Voor is het keer op keer, Israel, die voor alle ellende in de wereld schuldig is. Daarom verbaas ik me dat hij een podium bij De Volkskrant krijgt.

Likoed Nederland zei

Onze reactie staat bij de Volkskrant:

http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8236/Moord_blijft_moord

Abu Pessoptimist zei

Getsie, wat een slap stukje van die Struick, jullie reactie in de Volkskrant. Als ik het goed begrijp was het dus fout in iemands huis te gaan wonen als zo iemand in Auschwitz werd vergast. Maar als je op op het land van een Palestijn gaat wonen is dat niet erg. Is dat omdat hij niet wordt vergast?
Wat een misselijke redenering. Woonden de mensen die de huizen van mijn familieleden inpikten die in Westerbork, Bergen belsen en Thesriënstadt doodgingen, er dus terecht? Zij waren immers ook niet vergast?

En dat van die beschuldigingen die Goldstone heeft ingetrokken (voor de goede orde: het was er maar ééntje uit een dik rapport) en van dat Israel zo voor zijn geesteszieken zorgt (zo heel anders dan de nazi's die ze met injecties vermoordden), dat Palestijnen slecht zijn (omdat ze voor terreurorganisaties). en dan toch weer Von der Dunk van het 'goedpraten van moorden' beschuldigen.
Wat een gehalte, Bah, bah, bah. Het enige goede aan dat stukje is de kop. Waarschijnlijk gemaakt door de Volkskrant-redactie: Moord blijft moord. Daar ben ik het mee eens. Of gaat om Joden, Palestijnen of wie dan ook.

Anoniem zei

Re: "John zei...", 6 April 2011, 19:19

Doe nou eens even niet zo paniekerig en lees gewoon het stukje waarvan je zelf notabene de link plaatst: "Daarop zal ik in de Arondéuslezing van 26 april een antwoord pogen te geven."
Dan snap je ook zelf heus wel dat hij op z'n eigen lezing van die datum doelt.

Overigens ben ik van mening dat met de zo veroordeelde 'slachting' PLUS al die 'raketten' (merendeels onhandige zelfgebouwde vuurpijlen als je 't mij vraagt) er aan 'onschuldige Israëlische burgers' nog geen fractie is omgebracht van het aantal Palestijnen dat door de Israëlische staat en kolonisten is omgebracht.

Dus wat mij betreft hebben de Palestijnen ook gewoon het recht om dat 'oog om oog, tand om tand', wat notabene ook in de joodse bijbel zo staat, toe te passen.

Israelisch leger schiet weer drie Palestijnen dood - en advocaat Hammouri wordt uitgezet

Na'm Zubeidi (links) en Mohammed Sa'di Het Israelische leger is donderdagmorgen de plaats Jenin op deWestoever binnengedrongen en he...